Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

UNDEB YSGOLTON SABBATFIOL…

News
Cite
Share

UNDEB YSGOLTON SABBATFIOL YR ANNI- BYNWYR YN PENLLYN AC EDEYRNION. CYkiiALiwYB cyfarfod olaf yr undeb yn y Bala, Mawrth 81. Deohrouwyd gan Mr. E. Jones, Ty'ny liout, a holwyd y dosbarth lleiaf yu y 14 a'r 15 benod o'r -1 Kam ;t'r Plentyn," gan Mr. L. Davii-s, Tailor, Bahl; a'r dos.-artii canol a holwyd gan Mr. J. Parry, Shop, Bala, yu y pwuc yr A iff t, PliaraohJ'a'r Pliiau; yr holi a'r ateb yn gaumoladwy iawn. Os ydyw plant ysgolion eraill yr undeb yn llafurio yn eu materlon fel plant y Bala, gellir dysgwyl cymanfa lewyrchus yn Mehefin nesaf. Diweddwyd gan Mr. W. Evans, Wern, myfyriwr. Y cyfarfod am ddau o'r gloch. Dechrenwyd gan Mr. L. Roberts, Corwen. Pwnc llafur yr Ysgol y tro hwn oodd Y Deg Gorchymyu, ac yr oedd y Parch. M. D. Jones, holwr apwyntiedig y cymanfa, ar gais yr undeb wedi cyfansoddi gof vniadau ar y pwnc, y rhti a holwyd yn hynod o dda gan y Parcb. R. Thomas, Penrhiwgaled, Aberaeron. Canmolai efyr Ysgol am ateb, a chanmolai yr Ysgol yntau am holi mor fed- rus a dealladwy. Llywyddwyd y cyfarfodydd gan yr arolygwr, stf Mr. H. Evans. Argralfydd. Mae Mr. E. Jones, Llanuwchllyn, holwr apwynt- iedig y dosbarth canol wedi cyfansoddi gi)fyniadau ar yr Aifft, Pharaoh, a'r Pliiau. ac mae ei rai of, a rhai Mr. Jones ar y Deg Gorcbymyn wedi eu kaafou i'r gwahanol Ysgolion. Am ti yn yr hwyr. Dechreuwyd, a pliregathwyd gan yr un oedd yn holi am 2 o'r gloch,' y Parch, R. Thomas Cafwyd pregeth dda, a cliyfarfodydd siriol ar hyd y dydd. Cynaliwyd y pwyllgor cysylltiedig a'r cyfarfod— r J. Parry, ]lyxn V.r J. Parry, llywycld presenol yr undeb, yn y gadair; ac yr oedd y swyddogion craill yn btesenol, a lluaws o genhadon yr Ysgolion. Wedi derbyn y casgli idau a chyfrif o lafur yr Ysgolion gan y rhai oedd wedi dyfod ag of, hysbyswyd yn iaf, y bydd y cyfarfod ysgol nesaf yn cael ei gynal yn Be hel, Ebrill 28, Sabbath olaf yn y mis, pryd y bydd Ysgol lthyd-y- wernen, ac Ysgol Soar yn bresenol, yn cael eti holi yn y benod gyntaf o Colossiaid, gan y Parchn M. D. Jones, Bala, a T. Davies, Llandrillo. 2. Wedi sianul pwyllog a brawdol, mewn amryw gyfarfodydd blaenorol at, y pwno o "ranu yr uudob i bob pwrpas ond i gynal y gymanfa; daeth y pwyll- gor heddyw i benderfyniad boddhaol gyda mwyafrif mawr, mai y cyfarfod aenaf, (yr hwn a gynelir yn Bethel), a fydd yr olaf o eiddo yr undeb yn ei ffurf bresenol; a threfnir cynllun yno i gynal cyfarfodydd y ddau undeb, heb i'r nai!l fod ar ffordd y Hall. 3. Daetli y pwyllgor heddyw i benderfyniad un- frydol o gynal cyfarfod llenyddol, pertliynol i'r ddau undeb beilach, yn y Bala, ddydd Gwener y Groglith, 1879, a bod Mr. James Jones. Bala, i alw pwyllgor mewn man canolog i drefnu pethau ar ei gyfer. 4. CailT y ddau undeb mewn cyfarfodydd dyfodol, ddewis Llywyddion, Trysorwyr, ae Ysgrifenyddion, fol y barnont oreu. Y mae 16 o Ysgolion yn perthyn i'r undeb yn awr, ac nid 008 ond saith o honynt w.'cli anfon cyfrif eu llafur i'r ysgrifonydd, y mae naw eto ar ol, a pha fodd y gellir gwneud cyfrif heb eu cael. Yn y cyfarfod hwn, hysbysir amser y gymanfa, a'r pethau cysylltiedig, a dysgwylir i bob YHgol yn yr undeb wneuthur pob ymdrech i anfon cenhedwr i Bethel, fel y gellir trefnu yn nghylch cynhaliad cymanfa'r Ysgolion. 0

LLYWODRAETH Y MERCHED YN RHUFAIN.