Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T.tvchnabocliii. &c. Y mae Y H CELT yn bwriadu croniclo yn wythnoaof brif farchnadoedd Cymru, a'r trefi Seis'nisj, a bydd yn dda gan y Cyhoeddwr gael pob help tuag at eu cael yn gywir. TELERAU Y "CELT." 1 drwy'h post am chwarter (talu yn.mlaen) 0 1 6 2 eto eto 0 2 6 o eto eto 0 3 S 4. eto eto 0 4 0 R.noauir e.W yn 01 a a o 000 swr t am mier uwcniew 4, end nis gallwn ganiatau hyny os bydd y parcel! yn myned drwy'r post am y bydd y cludiad yn ymyl dimai yr nn. Erfy J.l""fl ar awi Dosbarthwyr i anion atom y cyile cyntaf i'n hysbysu y ffordd rataf i anfon y parceli. Y taliadau i ddod i law bob 3 mis.- Telerau i America 2g. yr un yn cynwys cludiad. L AT EIN DOSBARTHWYR. Y mae yn rhwymedig a diolchgar iawn i chwi am pifh eirchion anogiethol. Ymddibyna ei lwyddinnt dyfodol i raddau helaetli iawn ar eich gofal a'eli ffyddlondeb ch^i. AT EIN DERBYNWYR. ANWYL GYFtiILMON,— Y mae rhai wedi bod drwy yr wytlmosati a'r mis- oedd diweddaf yn diwyd daenu y gair mai amcau y CELT ydyw, ac mai goruchwyliaeth y CELT fydd, ym- osod ar gymeriadau personol, a mudiadau crefyddol, a sefydliaiftu cyhoeddus; ond gall y Golygvdd dystio, ran y ewmni, nad ydynt am wneuthur dim yn y ffordd o ymosod folly, drwy gamliwiaeth na thrwy ddifrlaeth; drwy ddamegion y wasg na thrwy aw- grymiadau cas mewn unrhyw gyfeillach. Ceisia y CELT gydweithio yn rhydd Aln cyhoeddiadau eraill o blaid tegwoh a brawdgarweh ond tra y tystia nad ydyw am enllibio dan ffugenwau, nac am ollwng saethau o'r llwyni, y mae am hysbysu ar yr un pryd y bydd iddo wneud 11 hyn a allo mewn HUXAN- AMDDIFFYNIAD. Gall y Golygydd dystio (i fod wedi gwneud ei ran, yn ol ei safle isel, a hyny o allu oedd ganddo, o blaid rhyddid a ffyniaut ei wlad, ac er cynorthwyo holl egniadau a hwylysu lhvyddiant ei enwad, a byny yn awr er's tros bymtheg mlynedd a deugain ac y mae am lynu yn ddiymod hyd ei fedd wrth egwyddorion mawriou uniondeb cymdeitknsol. Nid ydyw am daro oddieithr y bydd raid iddo daro yn ol ambell i yrnosod.fdd, a hyuy mewn bunan-«mddiiT'yuiad a<' y mae wedi cael cylle i wybod fod ei lxoll gynortliwy- wyr am wneud eu gorcu gycla gwyneb agorcd, ac mewn ysbryd rhydd i gefnogi tcgwch a boneddigeidd- rwydd a brawdgarweh drwy boll gylchoedd eu dylan- wad. AT EIN GOHEBWYR. Y mae y Gotygydd yn gofidio inyrdryn am ei fod wedi gorfod rhoddi mwy o'i ysgrifau eihuu yn y rliifyn hwn nag oedd yu ddewis, am fod yr argraffvdd yn dymuno deelifeli eysodi yu brydlawn, a bod rhai o'r ysgrifau adiaicedij t beb gyrlMiedd i law mewn pryd. Erfyniwn am i'r brodyr lyddaift am cynortb- wyo y CELT Y^RIIEIWI yn brydlawn. Byddai yn dda genym gael cron/a o ysgrifau ar bynciau o ddyddor- deb wrth law ar adeg ei gychwyniad. Nid yw o ddim pwys pa amser, pa un ai yn nechreu, neu yu ngbanol, neu yn niwedd y mis, y eylioeddir ysgrifau felly. Byddant yn dderbyniol a gwerthfawr bob amser: oud bydd yn dda iawn eu cael yn amserol, fel y byddant wrth law pan y bydd galw am danynt, a bydd yn | hawddach felly dethol en lie priodol iddynt; ond am y newyddion neu yr hancsion, rhaid eu cyhooddi yr adeg gyntaf y gellir ar ol eu derbyniad. Cofier anfon y newyddion, mor gynar ac mor gryno ag y gellir, i Mr. H. Evans, Printer, Bala, North Wales. A'r Ertbyglau oil i S. R., Conway, North Wales. Os anfonir rhai o'r Newyddion i Gonwy, neu rai o'r Erthyglau i'r Bala, achosa hyny anghyf- leusderau ac oediadau.. .J

PEUDENTIAL ASSTJEANCE COM,PANY.'

Y RHYFEL YN Y DWYRAIN.