Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

DYLANWAD HYSBYSEADAU.

News
Cite
Share

DYLANWAD HYSBYSEADAU. Ymgorn rlivmg Buffer a'r Cylweddwr, BUFFER.—Nid oes neb yn gweled y niin hys- ysiadau a Orlanwant golofnau eich newydd- iadan. CnioEDDwR.—O oes. Os bydd un elieu rhyw betli, bydd yn sicr o ymofyn am dano. BUFFER.—Ond pwy deimla yn eisieu? CYHOKDDWR.—Ceir rhywun yn mysg y miloedd addatllena bob hysbysiad. Gellwch chwi droi eich ffroen mewn amheuaeth; end auturiaf ddweyd, nad oes dim a ddena gwsmeriaid fel yr hysbysiadau. BUFFER.—Yn wir, nid allaf gredu y darllenir haner yr bysbysiadau a orchuddiant eich colofnau. CYlioEDUWR.—Gadeweh i ni ynte wneud prawf. llhoddwn ddwy linell yo y lythyren fariaf, i hysbysu am un o'r pethau mwyaf cyffredin. Cewch ddewis y man mwyaf anamlwg, a chy- hoeddaf eich hysbysiad ddwywaith am ddim. BUFFER.—Dyna ben. Rhoddwch mewn Ilytb- yren fan yn ngwaelod y golofn:—" Yn Eisieu. Ci da i gadw ty. Galwer gyda J. Buffer, 575 Tower street, rhwng chwech a naw y prydnawn." HANESYDD.—Aeth Buffer adref dan wenu. Agorodd ei babyr bore dranoeth, ac ar ol hir chwilio cafodd yr hysbysiad, "Eisieu ci." a dy- wedai wttho ei hun, ni ddaw neb o hyd i'r ddwy linell fan yna yn nghanol y fath anialweh; ond wrth iddo hir syllu arnynt, deuent yn fwy amlwg. Yr oedd y llythyrenau fel pe buasent yn chwyddo dan ei lygaid. BUFFER.—Yr wyf fi yn eu gweled am y gwyddwn eu bod yno, a'u bod yn dal perthynas a mr; nid oea neb arall a'u gwela. HANESYDD.—Am chwech y prydnawn hwnw, pan oedd Buffer yn dechreu mwynhau ei de, daeth ei forwyn ato, a dywedodd, Y mae yna ddyn wrth y drws, Syr, ac y mae ganddo gi ar werth. BUFFER.—Dy wed wch nad oes arnaf eisieu yr un ci. Y FORWYN.— Yr ail dro.-Dyna ddyn eto a chi, Syr. BUFFER.—Dy wed wch nad oes arnaf eisieu ci. HANESYDD.—Aflonydd wyd Bufferchwe' gwaith felly cyn iddo orphen ei de; ac yr oedd dau ar hugain wedi galw i gynyg ci iddo cyn wyth o'r gloch. Hogyn ieuanc a'i chwaer gydag ef? wnaethant y trydydd cynvg ar hugain—pwdlgi bychan blewog oedd gandaynt. Prynodd Buffer hwnw gan y brawd, a rhoddodd ef yn anrheg i'r ch waer-mewn gobaith m&J,'fdyna'r cynyg olaf. MORWYN.—Yn wir, meistr, y mae yma ddyn eto wrth y drws, a chanddo gi ar werth. BUFFER.—Dy wed wch wrtho, Betty, fy mod wedi prynu ci. HASTESYDD.—Parhawyd i gario pwn at y fy, a chatiu y gloch yn ddidor, hyd haner awr wedi deg, pryd y clodd Buffer ei ddrws, a doffoddodd y gas, ac aeth i'w wely-gan ganu, diolch byfeh, caf lonydd bellach. Ond pan ydoedd ya dyfod at ei de brydnawn dranoeth, cyfrifodd daeugain ond un o ddynion a hogiau o gylch ei ddrws, a chi gan bob un o honynt. Yr oedd yno gwn o bob maint, a llun, a lliw, a Ilais-ni ddycbymyg- odd Buffer erioed fod C) nifer o gwn mewn bod- olaeth. Yr oedd pawb yno yn gwaeddi am yr uchaf-Prynwch y ci yma, Syr, y mae yn gi heb ei ail. BUFFER.—Yr wyf wedi prynu ci, ac nid ces arnaf eisieu yr un arall. GwERniwYR.—Paham, ynte, yr hysbysweh heddyw yn y papyr1 BANESYDD.—Gwasgwyd ar Buffer, a tharawyd ei het iies yr aeth dros ei lygaid i a:|yn niraich yr heddgeidwad y eyrhaeddodd ddrws ei dy. Cododd yn fore dranoeth, ac aeth at y cyhoeddwr. CYIIOEDDWR.- vV el, Mr. Buffer, pa effaith gafodd yr bysbysiad ? BUFFER.—Effaith Ni chefais fynyd o lonydd echnos, o chwech nea i mi fyned i fy ugwell a neithiwr, bu agos i'tt dorf dynu ry liygaid, a chymeryd fy my wyd oddiarnaf, am na buaswn yn prynu su cwn. CYHOEDDWR.—A ydych cliwi yn avr yn amheu dylanwad colofnau ein hysbysiadau 1 BUFFER.—Nac ydwyf. Gwelwcu jn dda gy- hoedddi yn eich llythyren frasaf ar ben colofn amlycaf eich papyr, DIM EISIEU CI AB J. BUFFEP", 575, TOWER ST., BYTH MWW (Allan o neioyddiadur A merixmaidd)* Dengys yr adroddiad blaenorol fod dvlan wad llydau gan hysbysiadau. Drwj hysbysu ei belenau bychain y gwnaeth Morrison ei fUoed-l. Drwy hysbysu y Hwydd 'dd Mcges & Sou, a llawer eraill o hil Abraham, i euill go'udoed l mawrion. Byddwn yu synu weithiau at y draul a gymerir i hysbysu drwy gylchlythyrau, mui- leni, a newyddiaduron. Rhaid y teimla inas- nachwyr eu bod yn cael eu hariau yn ol. Byddai yn dda i hysbyswyr arfer iaitli gymedrol, am y byddai yu fwy gonest, acanrhydeddus, ac efteitL- iol. Annheg ydyw i hysbysiad gyuwys anwii- eddan. Arferir vr iaith gryfaf i (rtillijol y pethan gwaelaf Yr ymborth ganmoli; fwyaf vw diction y llawnaf o dwyll. "Diodydd y telldith gaumolir fwyaf. Caniuolir y dilladach, a'r oriaduron, a'r dodrefn gwaelaf, fel rhai o'r defnyddiau goreu. Yrydystynen 'gwetthuyn rbatach nag y cawsaut eu prynu." Wedi i'r iaith oreu ganmol y pethau gwaelaf, ni fedd eiriau gwell i ganmol y pethau gwychaf ac yn wir, y mae y pethau goreu oddiar ofyn aru y fath ganmoliaeth. Os bydd rhai yn cael eu twyllo drwy hysbysiadau, dylent ddatlguddio y twyll i'w cymydogion. Dichon na oddefa y gyfraith iddynt wneud hyny drwy y waig; canys geddefa cyfreithiau Prydain hysbysiadau twyll, on i ni chaniatä ineb gyhneddi eu bod yn gel wyd dog. Amcan hyn o ysgrif ydyw egluro dylanwad hys- bysiadau, a phrgfi mai iaith syml gymediol gywir, ydyw y fwyaf effeithiul yn y pen draw. Y mae argoelion y bydd llawer o edrych ar y CELT, a hyderwn y bydd yn deg a defnyddiol fel cyfrwng liyabysiadau. S. R.

CYMJ&FA GEDDOROL 1R ANIBYNWYR…

MANION GAN Y GOLYGYDD.