Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ODDIWRTH EIN GOHEBYDD CYFFREDINOL.

YR HEN IIANER CORON.

RHYFELGARWCH EIN LLYWODPv-AETHWYE.

COLEG YALE.

News
Cite
Share

Coficr mai nid coleg yn ein hystyr ni o'r gair yw Coleg Yale. Felly y cychwynwyd ef, ond y mae y sefydliad wedi tytu i faintioli Prif-athrofa fawr (University). Mae ad- raniiu newyddiou yn cael eu hadeiladu yn barhaol at y sefydliad. Mae'r myfyrwyr yn dal i gynyddu mewn rhif, a'r atbrawon yn lluosogi—o f'od yn goleg bychan, mae myfyr- wyr Coleg Yale wedi dyfod i fud yn 1039 o niter, a litres gant (100) o wahanol athrawon. c) Mao yma athrawon ac efrydwyr o feddygon, eyfreithwyr, daearegwyr, iferyllwyr, serydd- wyr, meiutoniaeth, gallofyddiaet-h, &c. Dvsgir yma luaws o ieithoeo •' —soafseg, Efrancaeg, Ellmynaeg, Groeg, b l'aeg, Sanscrit, &c. Yn yr ad ran. dduwinyddol, ceir eleni yn Ngholeg Yale 107 o fyfyrwyr. Mae yno rai Cymry, a dau fyfyriwr o Goleg Anibynol y Bala yn eu plith, set" Mri. Hughes o Dul- d, o yddelcn, a Phillips o Beucader. Mae yno le manteisiol i Gymro a fyddo wedi derbyii addysg golegol yn flaenorol, i orphen ei addysg mewn Saesonaeg, Hebraeg, &c., ac y in, c,'r athrawon wedi bod yn ysgrifenu ataf am fyfyrwyr. IlofFwn weled rhagor yn myned yito, ond iddynt ofalu dychwelyd i Gyniru i weinidogaethu ar ol iddynt orphen eu haddysg. Dosbarth na ddylai fyned yno yw myfyrwyr yn meddu digon o eondra a c!igy\viiydd-dra cyn cychwyn. M&.& gormod- edd o'r el fen lion yn ngbymeriad Jonathan, i lie clrwg yw'r America i fagu chwydd mewn pobl ag y byddo gormod o chwydd eisoes ynddynt. Ychydig o barch yn ami a delir yno i uwchafiaid. Mae y gwahaniaeth yn fychan yno rhwng athraw a disgybl, Os oes yswildod yn llethu myfyriwi; r&m Yl1 yr America le da i'w daflu ffwrdd. Mae ambell 4 un yswil ar ol myned i'r America yn rhedeg 6 Jr eithafedd arall, ac wedi dychwelyd i ^Grymru, yn taflu ei ddwylaw, ac yn siarad gyda llais ac ystumiau arglwyddaidd. Peth prydferth yw gostyngeiddrwydd boneddig- aidd mewn pob ysgogiad o eiddo dyn, yn dangoa fod y dyn yn ostyngedig o galon. Caniateir myfyrwyr o bob enwad i fyued Goleg Yale—eto coleg Anibynol ydyw. Mae yr Loll athrawon yn Anibynwyr, a'r athrawon yw'r "Faculty," neu'r pwyllgor sydd yn t-refnu achosion y Culeg. TUwid i'r boll fyfyrwyr lleygol fod yn dtlynion moesol, ac 0 ymarweddiad cymeradwy. m ?^.ao dirwest lawer nes yn mlaen yn y l'lleithiau nag ydyw yn Nghymru. ]NTi .welais ddim ond dau neu dri o feddwon yn yr America o gwbl, er i mi fod yno dair gwaith. Un ddynes fcddw a welais yno crioed-itii Efrog Newydd. Alao dyn meddw yn yr Unol Dalcithiau yn hollol anmbarchus, a diymddiried, fel y dylai fod. Unwaith yr ,elo dyn i feddwi yno, mae cymdeithas a'i gwynul.) yn ei erbyn ar unwaith; ond j mae'r arforiad o fyglys yn ffiaidd yn yr Unol Dal. eithiau. Ceir llawer un yn cnoi un pen i'r •togar} tra-y byddo yn llosgi y pen arall, ac I b YLt saethu peer i bellderau. Mae teimlad y gw.cinidogion mewn llawer man yn gryf yn erbyn hyn, a da gcnyf eu gweled yn sefyll yn yr adwy. JJIae poú myfyriwr duwinyddol yn JS'gholcg Yale, srf lb £ mewn nifer, yn I'hydd oddiwrth arfcr myylys, a phob un o honynt yn ddirweslwyr. G wyn fyd na ellid dweyd yr un peth a in un coleg yn Ngln'mru. o y-^hyn nis gellir. Mae yn ddiamheu genyf, Pe r edryebid yn fanylach i banes colegau yr r "i0! Daleitbiau, fod yno cimryw yn hollol oddiwrth fyglys, a phob dyn o'u mewu i 'J'weKtwr. Er hyn oil, mae'r Americ- m ° e! cenedl yn fyglyswyr mawr. Mae aei ctai niygljS0l Newlnvven, fel pob tref yn y wlad, yn agored Sul, gwyl, a gwaith, i tyfVa\n¥'g!f?' iYa-° y raae'r mygly" a o ueisiau rnawnon a meusydd can go bono, ac Indiaid yr America a ddech- reuodd yr arferiad o fyglysa. Methodd y dyn gwyn ddysgu gwareiddiad a Christionogaeth i'r Indiaid, ond y mae'r Indiaid wedi llwyddo i ddysgu'r arferiad o fyglysu i filiynau o ddvuion gwynion, yn gystal ag i ambell ddynes. Methwyd gwneud dim o'r Indiaid ond eu gadacl yu baganiaid; ond y" mae Indiaid wedi gadael llawer iawn o'u hoi ar y byd gwareiddiedig, drwy eu dysgu yr arfer- iad Indlaidd a pbaganaidd o arfer myglys. Os bydd neb 0'11 myfyrwyr am orphen eu haddysg yn Ngholeg Yale, ysgrifenant at Secretary of Yale Colleges, IsTewbaven, N. America. Mae llawer o'n dynion ienainc a fyddent yn well o fyned yno. Dybyna hyny ar allu, ymarweddiad, ac ymroddiad y dyn ieuanc ei hun. Nid yw coleg yn gwneud gwyrth o gyfnewidiad ar neb-" II wy yn myned i Lundain, a hwy yn dyfod o Lun- dain," meddai yr hen ddiareb; ac os anfonir gwlan bras i'r fatri, ni wiw dysgwyl gwlanen fain yn 01. Nid yw'r drefn o godi pregethwyr gystal b 9. yn America ag yw hi yn Nghymru. Yma, 0 yr eglwysi sydd yn anog dynion ieuainc i fyned i'r weinidogaeth, ond yn America, y 0 sawl a ewyllysio sydd yn myned i'r weini- dogaeth, ac felly y mae hi yn mhlith Saeson Lloegr. Felly y mae myfyrwyr duwinyddol Coleg Yale yn myned yno, am eu bod yn dewis myned yn weinidogion. Hefyd, mae y myfyrwyr yn cael priodi yn y Coleg. Wid fel rhai myfyrwyryn nghol- egau Cymru, yn myned i'r coleg yn briod, ond priodant yn ystocl eu gyrfa efrydol. Nid yw llawer o'r efrydwyr wedi pregethu dim cyn myned i'r Coleg. Mae llawer o honynt heb bregethu ond ychyrdig cyn myned o'r Coleg. Diau fod ein trefn ni yn N gbymru o godi pregethwyr yn llawer gwell na hyn. MICHAEI, Di JONES.