Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QTRXNSRXISRE • BITTERS. ffUEp^ddo'r corff yn graddol ddod Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint irhydd o rwymau'r clefyd, I In o weiniaid tvner, IE dvTymya yn ymgilio'n Ida „ G'«el rhyw fcd.lyglvn maethlawn iawn Cka adael dim ond gwendid, 4>ga^0i|I gynorthwyo amser; ft Sfi^wed pawb yn lion eu llais i Y QUININE BITTERS- ydyw hwn, c llftses dim ond eisieu amser W Gwna les yn mhob afiechyd, S4j|jii a'r dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Uw^jpstal Uawn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. PROFIADOL. ?rrA PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD fv • 4 TRWY GYMERYD' 8 r (Stoilgm €bam Quinine JHtto, neu Vegetable Honk. W Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y maa y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentiau Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parbtoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau eanlynol:- 1. Ghrendidau o bob math yn ymddangos fel nc. neu rngor o'r anhwylderau canlynol :-Tselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tfhuthro yn ddiaymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rli\m# yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pes web, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline) 2. Diflyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn 1wJd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sveh ac yn booth, brnthiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a. thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r Mygaid, ac ysgnluder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o dJistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwyeig yn cael eu derbya yn barhaus. Cyhoeddir ychydig yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Oa bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir urno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. r Y mae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth. anarferol, set bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANYGRISIAU, FFascixioo, June 7, 1877. Afttm Stv-Mke yn bleset mawr genyf g&el y fraiut o anion hyn atoch, fel y eaffoch chwi a. phawb eraill wybod bieth mae eich Quinine Bitters yn ei wnenthur yn Ngogledd Cymru. Cre^af nad oesxangen i mi riuidi enwau y lluaws peiaoaaa sydd wedi cael eu gwellbau trwy y gytnysgedij ardderchog hoij, end yn unig enw fy hanan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, uil i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwAitli yn rhllgorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gaii neb nn dyn byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iseldcr ysbryd, fainting Ii", natur cariad y galon, poen yn yr ochr a rbivn;' yr yqgwyddnu, a phoenau yn y pfn. Gallaf sicrbau fort yr <41 o'r dolrtrimi m-hod wedi ca Ilwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal bon tnvYlZymcryd u-u.botelaid 4s. 6c. "ovr Qmi&nk BitterTaer gytahellaf ba-jwb sy/ld mtw« pryder am eu biechyd i dreto hwa. Hjcn M dyfedswydd ddyagam odaiWtb su a gafo,dd wetthad oyilawa. tr eiddo(S> yn drA diolchgar, llOBSET WILLMMS (Gteas Lleiv). PANTTCRUG, COKWIL-IN-ELVET, 21 ai 90, 1877. ASWIII STB,—Er cldtl i ci.wi a lies i ganoedd, dymnnaf eich hysbysu fod eich medcVyginiaeth ardderchog wedi bod yn bynod lwyddiullUS yn midob cau, Be yr wyf ft wetR ei gymeradwyo. Qwellr yn eglur mewn amser byr bod eioh dyfeisiad y n dda, set cry than ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled nn moddion mor effeithiol at wendidau y nereis a'r gewynion, curiadan y galon, gwabanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic rfolor'ux, t(c.; anhwylderau y cyflBT, yr afu, a'r arenau, ae mvchlaw pdb peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeitliio mor belled. Yr ciddoeh, &e., Mr. GWILYM Enn. T. DAVIES. D.S.-r-Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBE, NHW DOCK, LLANELLT, Mai 24,1876. AKWTL SU,-Dymunaf hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iacbau frw.y Kyneryd eich Quinine Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rby wan i gordded, nc yr oedd y clwyf ar fy mraich yn myned yn waeth bob dydd. Yr oedd i>ieddy;:on Llnnelli a'r cylchoedd am dori fy mraich ymaith er achub fy mywyd, oud trwy gymeryd y Quiuine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy yn llawn, fel y gallo eraill gael tnfttl- '• ylion pellach oddiwrtbyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig.. Ihe jolio wing testimonial from a medical man may be read with intertst:— THEALE, NEAR READING, 11 th May, 1877. DEAP. StR,-I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and.am also pleaeed to add that they have been very elficttcious in mmieroUB instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &e. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). TIn arall oddiwrth MB. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., LlantlU. SYR,—Mewn geirinu byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAR- HAUB trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffuith. Blin- wyd fi beunydd gan boen anterthol yn fy mhon. weithiau uwchben y llygaid, w.eithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn euro fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngnlwlldigaeth ar brn ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar bi-ydisu imamserol. O'r diwedd cymerais eich "Qninino Bitters," no yr ydwyf wedi ilwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, end gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. SWANSEA, Mai 9, 1877. SYB,—Yr ydwyl wedi bod er's misoedd yn cael fy tnlino m besweh, ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael HeBbad. Gwelais hysbyaiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i uu man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mcwn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffue, ISAAC OWEN. BTDDED HYSBYS I BAVVE, (A). JN ui yrlyvv bosibl dodi yr boll eyffuriau sydd yn y feddyginiaeth bon NIE'VU PILLS. (B). Y mae y pris mor isel ag y gall fod, oscymerir i ystyriaetli brin- (B). Y mae y pris mor isel ag y gall fod, oscymerir i ystyriaetli brin- del' y Qninille a'r Sarsaparilla.. (C). Gelbr gweithio beimydd fel arfer, heb un anghyfleusdia, ac nid oc,, onrl yn hvtrach y mae yn atal anwyd. (D)- r 11tae y Bitters yn cryfhan -hai?,, nen'j' uelnd (/¡- corff si/dcl yn wanach, ac felly ynf&y affnrvd i heutfia.u ac a.jiccivjd nac arferol. a dy'lid cotiofod bron bob math o BILLS yn. gwanhau y cyfansoddiad, ac >/n a'fion- yddu y cylla. (E). NitJ yw Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyw flY- mytgedd arall o eiddo y Druggist ei hunlond Gw\Lym>EvanS Quinine Bitters" meivnpotelau 2s. 9c., a 4.f. 6c.; ctr enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llymdraeth; heb hynt twyft, a .ffugiad ydynt. r & Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob- dr wlad oddiwrth y perchenog—Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Os na ellir cael y "Bitters" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. IW CAEL GAN Bon FFKKVLLYht) C'YFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH Mr* GiC'tlym I £ va/isy J'.G.S., M.P.S\, Pharmaceutical ChemistLlanelly.