Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y man GOREU a'r RHATAF yn N ghymru L AM. Pence Envelopes I YW, SWYDDFA "Y DARIAN, — ABERDAR. r Y Prisoedd Rhataf yn bosibl. Gellir eu cael gyda Throad y Post. •' LLYFRAU CYMRAEG A SAESNEG Wcdi eu troi allan yn ofalus am Bris Rhesymoi. Owneir bob math o Waith. Perthynol i Gyfrinfaoedd y Glowyr. I r PROGRAMMES CYMANFAOEDD CANU Yn Ddestlus a Chywir. Ac V T W Adroddiadan Eglwysig Yn unrhyw ffurf y dewisir ac am BRISOEDD a'i gwna yn ANHAWDD CYSTADLU a ni. ¡, Dwsinau o Samplau o Gardiau Coif adwriaethol. I 'm .m- POSTERS Cylarfodydd Blynyddol, Cyngherddau, &0., 0 BOB MAINT ac UNRHYW uIW a ddymunir -.N AM BRISOEDD ISEL. 'WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. Am yn agos i ddenj* mlynedd ar u'!ain y mae y Seddyginiaeth werthfawr hon wedi profi yn lUwyddiant perffaith. Y mae yr eftvith aa ar rblant eiddil a swan (hyd y nod wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy) yn wyrthiol. viae pi ntyn teneu, gwyneb-welw a d'fywyd trwy gymeryd y tLozenges yn cael gwared o'i biaau poenvdioi, ac yn dyfod yn iach, cryf a bywiog, neu mae yn ym- ffrost yn He pryder ei warcheidwyr. Syr, Yr wyf am beth amser wcdi defnyddio eich A.nhiimintie neu Worm Loz-u.j^es yn fy nheulu, acyn eu cael yn feddyginiaeth flym ac cffeitDiol at ascarines aeu f hread worms ac y mae eu ffurf yn gyfieus a dymunol i uiant—W. Hutchison, Ficer Howden Ar werth mcwn blych 9$c, Is l|c a 2s 9c gan 2 iFferyllwyr a gwerthwyr Patent Medicine, neu am 15 a 34 Stampe. J. DA VIES, Ghemist, f' 30, Highest., Swansea. c, MAFON DUON Y DEAU: PANT YR ONEN, AC ODLAU EREILL. GAN AB HEVIN. Pris ■ CHWECHEINIOG. Canmelwyd gan ProfF. O. M. Edwards, M.A.; Dr. Edward Jones Cadvan Watcyn Wyn Glanystwyth Ben Davies Brynfab Ieuan Dyfed; Brynach Parchn. J. Bowen Jones, B.A., Ll.D. J. Thomas (Mathaiarn); T. Levi; T. Ma mel (Talvan); J. D. Jones; J. Hathren Davies; D. Rhagfyr Jones; J. Humphreys, &c. —o— Nifer ar werth o'r Ai'l Argraffiad gyda Darluniau. —o— Cyfeirier-HENRY LLOYD, 39, WIND STREET, ARERDAR. 1 w gael hefyd yn Marchnad Aberdar, gan Mr John Rees (Glan Cynon),y Llyfrwerth wr Cymreig, (.J COLTSFOO LU L I- "MAE CYMRU'N MYN'D YN MLAEN." o Y MAE Coltsfoot Lung Elixir Yn cael ei gydnabod gan yr Awdurdodau Meddygol fel y Moddion Goreu a a mwyaf llwyddianus fedrant gynyg, ac heddyw cydnabyddir ef fel y MODDION ENWOG AT WELLA'R FREST. Y mae yr alwad a't- ymboliadau am dano o bob rhan o'r wlad yn cynyddu yn gyflym. Y mae COLTSFOOT LUNG ELIXIR. yn ddarpariaeth ardderchog a wneir drwy gynllun gwyddonol o Coltsfoot a Llysiau Balsamaidd ereill, gan feddu galluoedd adferiadol mawrion at anhwylderau y Frest a r Ysgyfaint. Wedi ei brofi i fod y Moddion Adferiadol Goreu y gellir ymddibynu arno at Beswch, Anwyd, Bronchitis, Asthma, neu unrhyw ddolur arall i'r Gwddf a'r Ysgyfaint. Y mae yn GYFFYR DA I'R YSGYFAINT, yn bulio'r pibellau, ac yn ad- feryd iechyd. Dylai potelaid fod yn mhob cartref. Y mae yr Elixir yn flasus iawn, a chymer y plant ef gyda pharodrwydd. Rhoddasai Meddygon symiau mawrion am wybodaeth o'r darpariaeth, ond bydd i'r cyhoedd ei ffeindio yn well i'r darganfyddwr ei barotoi a'i werthu fel y cynyg'r ef yn awr mewn poteli. Y mae yn beth cyffredin i un arall (sustitute) gael ei gynyg, ond mynwch yr un gwreiddiol gyda dariun o'r Barnwr ar y label. Gwerthir gan bawb Fferyllwyr a Gwerthwyr Moddion. Pris Is. lic., 2s. 9c., a 4s. 6c. y Botel. Ar dderbyniad Stamps danfonir yn rhad drwy y Post. Darparedig yn y Fferyllfa gan y Dvfeisydd— MORGAN W. JAMES, M.P.S., manufactur,n<UM15T, Stepney Street, Llanelly, South Wales- London Depot-157, Oueen Victoria Street. u. DOWN & FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, &c.) And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet ) 21, Hicjh j it 7~ c~ o s~ i—> Works: & Morris Lane, I OWdllbea The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales. Illustrated Catalogues free on application. Iranaence stock to select from Carriage paid on all Orders above j £ I0, or delivered fr^e in cur own wrtn*. Argraffiad Newydd 1o'R V: .'Trwmpyn/ v GAN 'WARP, i&:E-.EL 3m 0, PRIS, TAIR CEIMIOG YR UN. Yr elw arferol i Lyfrvrerthwyr1 Anfoner yr Archebion i Swyddfa'r 'Darian.' ) I b y NEU •' ETIFEDD Y EFOS. v NOPEL NEWYDD GAN W, Williams, Cwmdar. 1 —-———————-————_ j Y (Farn Gyffredinol ydyw fod hon yn Nofel dda a dyddorol. j Anfoner am dani i Swyddfa y DARIAN. PRIS 1s. Treatment of Hernia. dodge's Patent Trusses for the lie lie! and Cure of Hernia. The Lancet, October 3rd, 1885, says. "It is comfortable, radapts 1 itself readily to the movements of the body, and js very effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of King's College Hospiital. PARTICULARS,—HO DORS h CO., 80, COLLEGE SFCEESVCTAFCM I Lo;md-in, W. I XAROSWCH UN EILIAD. xr 01 DOCTOR, A RAID I FY ¥ ANWYLYL) FARW ? Ychydij J\ iawn o obaith sydd. OND TREIWCH: Balsam ot Honey I s Tudor Williams, Yr hwn sydd yn cynwys Me! Cymreig Pur ac Adnoddau purat a mwyaf effeithiol Llysiau casgledig ar fryniau Cymru, y rhai a gesglir yn y tymhor priodol, pan fydd eu rhinweddau wedi cyrhaedd perffeithrwydd. Dolur y Frest a Pheswch. — Y maie miloedd o blant yn marw oddirwrth DdoJur y Frest, y Pas, a'r "Croup." Hwn sydd feddyginiaeth ardderchog a ddargai>- fyddwyd er gwella. y cyfryw anhwylderau. Y mae yn anmhrisiadwy werthfawT i ddyn- iori yn dyodclef oddiwrth Frest Gwan, a Men- ywod a Phlant gweinion. Y mae yn gwella Peswch, Anwyd, Diffyg Anadl, a Chaethder y Frest. AdfeTa miloedd o blant oddiwrth Ddolur y Frest a'r Pas. Adfera am swllt lie bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. TREIWCH EF. Os ydych yn peswch, treiwch ef; os oes genych anwyd,, treiwch ef neu Fronchitis, treiwch ef. Y mae yn rhoddi rhyddhad ;a chliria bibau y gwddf, gan ryddhau y frest, yn gwresogi'r cyfan- soddiad, ac yn eich galluogi i gysgu pan fyddwch wedi treilio nosweithiau yn effro. NURSE DARLING, Ysbytdy Kimberley, a. ddywed :-Ddmona.soch Balsam of Honey Tudor William's yn garedig i'r ffrynt. Pleser genyf ddweyd iddo fod yn fendathiol i mi a'r cleifion. Un achos ydoedd eiddb milwT o Gloucestershire a gafcdd ei glwyfo yn ei fron, a chanddo besychiad poenus. Gofynr- odd am Balsam cf Honey Tudor Williams. Synais i weled yr effaith rhyfeddol gafodd: ax y truan; rhyddhaodd ei frest, a chliriodd: pibau ei wddf, etc. Dymunoddarnaf i ddanfefn y nodyn hwn atoch. Ynad Cyflogedig yn Sir For- ganwg a ddywed :— "Teimlaf ei bod yn ddyledswydd arnaf i'ch hysbysu fod fy nheulu wedti defnyddio Balsam of Honey Tudor Williams am flyn- yddau, ac wedi ei brofi i fod yn werthfawr iawnt. Defnyddiwyd ef yn unig at beswch yn ystod y frech goch, pas, a dolur y frest, a gallvar ei uchel gymeradwyo i bawb riideni at y fath anhwylderau. Mynwch weled eich bod yn cael y Feddyginiaeth iawn. TUDOR WILLIAMS' Patent Balsam of Honey. Cynifer o rai Twyllodrus. I¥ Gwerthir gan bawb Fferyliwyr ac Ystordai am is., 2S. 6c., a photeli 4s 6c. Sampl drwy r Post am is 3c., 3s., a 5s., oddiwrt'h y dyfeisvdd. D. TUDOR WILLIAMS,?L.S.D.L.W., D. TUDOR WILLIAMS,?L.S.D.L.W., MEDICAL HALL, ABERDARE. o: > k British r Statesmen I May talk about the EFFICIENCY of the Army-the Navy—the Social Problems, and such-like, but The Efficiency Of the NATION'S HEALTH is the most vital of all. Maintain The Health of the Peoplel and the Stability of the Empire!! Is assured. To this end we introduce the WORLD FAMOUS Tudor Williams' PATENT BALSAM o HONiY Which contains PURE WELSH HOKEY ) And an Essence of the Purest and most Efficacious HERBS, gathered on the Hilia of Wales, in the proper season, when their virtues are in full perfection. -0- To Cure Bronchitis, Whoop= ing Cough, Group, 6c., it is Unrivalled. -0- It is Invaluable forWeaK-chested Men I Delicate Women, €) Children. It cures when all other remedies fail. IT Cures Coughs, Colds, Bronchitis, ¡ Asthma, Tightness of the Chest. It Cures Thousands of Children of Bron- chitis and Whooping Cough. It Cures I for One Shilling when Pounds have TRY IT! been spent in vain. TRY IT If you have a Cough, tr:r H. If you have a Gold, try it. If you have Bronchitis, try it. I It loosens the phlegm and promotes ex- pectoration, produces warmth and com- ¡ fort to the chest, and gives refreshing sleep when you have lost nights of rest. See that you get the GENUINE AR. TIC!.7- So many Imitations and £ rauas. WUSAO Sold by all Chemists and Stores in 1/H 2/9, and 4/6 bottles. j D. Tudor Williams, I Medical Hail, A.berdare I I ¡ Meddyg Esgyrn Enwog -c- D. Rocyn Jones A'i Fab, BONE SETTER, 104, Hill-st. Ilhymney -.()- Bydd Mr Jones yn bared i dderbyn yna- welwyr yn eu cyfeiriadau ar y dyddiau Llun, Mawrth, a Sadwrn Hvd bedwar o'r gloch y prydnawn. PKOPLB SAY Kernick s .j-y Vegetable Pills nHH SHOULD BE MORE WIDELY KNOWN. They have been used and appreciated fer tha» •ands for over Firrr Yuu and their — larxeiy increased. HAVE YOU TRIED THEM? They are very aaall and easily swallowed. Em| bo* ia a veritable Umaii CHirr-in itaelf! M yon feel out of soita, or want a Spring Medietas try KERNICK-S VEGETABLE PICLS. Om 18 a dose for an average man. They cure H"" Bibouioen, Bad Blood, Indigestie^ Weakness, Net voos Debility, or Kidney Tronblea. Thej cleanse the system, strengthen the nerves^ punfy the blood, and prepare the body for t)M summer beats. THERE IS NO MEDICINE LIKE THEM KKKVICK'S VKOETABU PILLa are sold by aN CheDÙ8t8, h., b.-t direct^^e^e'pro^it^HiE^^Kft^blL Ltd., Whsteaate DrBcpsts, Carrtiff, ea reteivt ti staeme. 1 i 1 i ■ ..V ( TS ST SE T f• r I HUGH DA7I £ S'B I COUGH "XTUR^I K SO MOi?B h/rfiU'.hy of l)rr,mthiMg. M g VO MORtz Steeplers frights. ■ I IO M tRa D> • to Couphs. g -0- J DAviBS'S C50TJC-K h' COZGUS, 1 P aj DAVIES'S 00 i 1 > OS < S '«iDAVIES'S OCvC »JT¥4 rF i DAHEB'S o(rOGti Id 1 ;i' B^^vcKrriS t i DAViSS'S COC.Jt. mxT;JP.E fc.r ^>RSiNES» j 1 DAVIBS'S OOVfcrH £ i > 1 « L0^Z.4 i 1 DAVIBS'S OODOJ Ml vl u ('<. uDS ft g DAVIBS'S COCuIk M! v r ,S U I DAVIBS'S COUGE J! THaGAS j| 'S DAVIBS'S Goac-E x. _o tidtjg L M DAVIES'S OOTT t E « Ohas* g f. DAVIKS S corral y il UATIES'iS C.)ZGZ V 1.: t ^1 i/AVrR-s'S OOOfsK M'X"" 'H. foi yojt:. •} .R i I DAVIBS'S < s/'eaki^i g 3| THE CRK^ST KAXXZIM, » fi 13ld. and 2j9 Bottte/i £ Ercrrwhtrt. g 6 Sweater ths-t Fosey. < .'ten ii5:e it |m^DAVIES, Chfj- gACaVSLLEal Gwe ithiaa ARISTOTLE, Yr Athronvdd byd-enwog, yn cynwys II A-% Orchest-weithia u a'i Gyfarw-yddiadau -.D, Meddygol, I Deuluoedd. CYF ARWYD DIADAU I FENYWOB, Ei Lvfr ar DDYRYS-BYNCiAU, a Nodi ad au ar WEDD-OFYDDIAETB (Physiognomy). Cyfrolau Cyflawn, goreuedig, wedi, if rhwymo mewn llian, 256 o dudalemau. | ï1. gael gan.- i MR. C. CROWE, LLYFRWERTHW8, Vegetable Market, Wrexhaa. 1 Mapy More Mothers j would bâke ct home did they know the eElse with which success is achieved by using Brown & Poison's Paisley Flour. The disappointment of formtr bad results causes many to forego the enjoyment of home- made bread and pastry. With Paisley Flourall this is changed. Mix i part with 6 to 8 parts ordinary flour, make into a dough with milk and bake at once, and you will have an evenly-raised and pleasantly- flavoured loaf or scone. Beginners get good results, the experienced are delighted Brown & Poison's Paisley Flour Makes suooessful bakings. J