Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

DY IAITH GYMRAEG

NID CWESTIWN DADLEUOL.

YN ANGEU NIS GWAHANWYD ! •…

j HERBERT SPENCER.

Organydd Llwyddianus.

r-----:0:----) AMMANFORD.

HAFOn. RHONDDAc.

f Gilfach Goch.

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

CYFARFOD YR HWYR.

IPONTARDAWTE.

I.. ¡PENYGRAIG.

Advertising

--NEWMARKET A'R CYLCH.

News
Cite
Share

NEWMARKET A'R CYLCH. Wele y Nadlolig a'r Calam a'u holl lod-dest at'UJ jhysedd), wedi myned heibio eleni etoi, ond! belli sydd yn a,ros o wferth ? Er na pherthyn i ni y duedidfryd siyddi yn ryddlfal mewni rhai, i baerntio V gwyn yn ddu, eto nis- gailhvni weathiiau help ami ofni fod yr hen wyl yn 1 drifftio' i gyfeiriadi mwy aimheus bob blwyidldYllJ. Gofidiwin y gwneir llawer o bet'hau dfaint gochl d'athlu genedigaeth ein b-eintdiige-dig Geadw&d ydlyniti yn, mbell o fod! yn deiiwng o'i gymeriad ai'i waith. Llusgir ei en.w! i ferwn i bront bob cyisylltiad er e,u gwneyd. yn fwy poblogaidd a pharchiuiS, ond a ydiyw1 ein gwlad yn cynyddiu mewn teyrnga.rw'ch .iddio sydd! gwestiwn y gadaiwaf i bob- un ei ateb diro,sto ei hun. Eto, gad-awer i ni ddiodch fod cymaint o swyn yn yr eow anwyl, ac i obeithio; fold arniSer gwell yn mlaen. Cyfarfodi Cyistadleuol. — Y nosotn olaf o'r fhvydjdiyn y cynaliwyd y cyfarfod uichod; ejeni. Cafwyd cynulliadi lluosog a chygtadieu- aeth fywiog. Beirniaidi y cerddoriaeth oedd Mr J. Evans (Cynogfab), Mainichester; y farddoniaeth a'r rihiydldiaeth., etc., tluwico Penr miaeo,' y P archn Ben Willialms, Prestatyn; J. Kelly (W.), Llanasa); S. T homarS!, a Mr J. Joriesu ysgolfeistr, Newmiarket. Arweiniwyd yn fedrus gan Mr J. Roberts, Gwaenysigor. Cipiwydi yr ol-l wobrwyon g.alD1 didbiniiau Ueol. Y mae yn aimlwg fod y oyfarfodyddl hyn yn, symibyliad i da lent a diawn, a gobeithiol y pro- fant hefydJ yn fedthirimiad: i foes a rhinwedid. Y mae clod1 ym ddiyleduSi i wyr ieuainc yr egliwyis Annibynol am; eu hymdrech i. wrneyd yr wy1 Cor y Plant.-Y mae yn wybydidlus bellach mewn cylch ea,ng fodi yem h,wnl yn prysur wnoyel eow iddo ei hun. Aeth ddydd Calan i Eisteddfoid.au Colwynl Bay a, Llaindiudinoi, a daeth adref yn fuddugoliaethus o bob un o honynt. Rho'ddodd y beirmaid y ganmoiiaieth uchaf iddo. l-hedrda, yr arweinydd, Mr Arthur Willi alms, giod a: chefnogaeth gyiffrediinol y gymydog-aetb aim ei lafur diJlino yn diiwyllio y plant i'r fath raddlau o berffeithrwydd;. Aed e'f a'i gor rhagdidynt yw ein dymtuniadi puraf, ac enilled fuddugoliiaethau disgleiriach, eto yn y dyfodaL ,I Prestatyai.-— Trodd her-gyngerdidi yr eglwys hon allan yn llwydtfiaa* perffaith. Da genym ddeaJl fod yr achosi Annibyniol yni y lie pryd- ferth a chynydidbl hmn yn. parbau, i eiflill nerlii a pba.rcb. Ca gefnogaeth- lwyrach yr enwadau 'sr-eill y naill flwyddyn: ar ol y Hall. Arosed yr arnddaffyn-eto d'ros y bucaril air praLddi. Rhyl.—Diano.eth i'r Nadolig cynaliwyd eis- teddfod! fålwreddog yn y dref han;, pryd vr jnillodd Miss Lucy Morris (nithi Mr Edward N-Iorris, Bryni lorwerth, Dyserth), ddwy wobr im adirodid. Ychydig yn flaenorol enillodd ::Wp2tn1 a,riaia ber-gv-ngerddi Llamelwy. Er fod lhJi niawf o adroddwyr penigamp yn v dd,y gystadleuaeth,, Lucy gip-iodd y llawryf. Y -mae yn prysur dldringo i amhydedd, fel can.tor-69 tC adrodidreg. Cyfarfodi Pregethu.—Y Parchn. D. Stanley r anes a Rhys J. H uws fu yn efengylui yn ighyfarfod N adolig Queen-street, Rhyl, eleni. NT raid dweyd fed y dysgleidiau yn freision, er Had oiedid ,y cynuliadiau yn orlawnion, gan nard yw y brodyr enwog hynt ynr arfer die-lio ond' mewn sylweddau. Ffyna heddwd1 a, chyd- weitlvrediad hapuis yin Eglwys Queen- stTeet er pan yr ymsefydlodd1 y gweinidog doeth ac vm- rodidgar, a.'r pregethwr rhagorol, v Parch D. Lewis, yn y lie. Arhoed1 ei fwia yw grvf. Yr Wytbnois Weddlio. -Er nad ydym hyd yma fel tri enwad wedi ymuno a'r 1 cyinrhair,' yr ydym er yl5 blynyddoedd. yn gweithio allan ei eg^vyddorion, sef cydwekihio yn calonog gydia phob achos cyhoedd.us, ac felly eland-ym ymuno I a miloedda Israel i, ofyn i'r Arglwydd drugarlxau wrth Seion. Edrychwn yn mlaen yni bryderus am wytbnois Oi bregethus gan hyderu y daw y Medstr gyda'i weision. Yr ydym yn. cael y gwlith yn mhob moddion, and) 0 nia ddeuai'r nerth i waeired, Fel llifeiriant mawr ei rym.' GOHEBYDD.

________________ ) SOAR, PONTYGWAITH.'

PONTARDULAIS. -------

LLANBRADACH.

Advertising