Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

DY IAITH GYMRAEG

NID CWESTIWN DADLEUOL.

YN ANGEU NIS GWAHANWYD ! •…

j HERBERT SPENCER.

Organydd Llwyddianus.

r-----:0:----) AMMANFORD.

HAFOn. RHONDDAc.

f Gilfach Goch.

News
Cite
Share

f Gilfach Goch. (GAN CREUDDYN.) N os Sadwrn, Iomawir 9fe:di, 1904, cynal- iodd: cyfrinfa £ Lily Goch' oi wir Ifc-riaidi, perthynol i Adran Pontypridd'. gyfarfod cys- tadleuol yn Ngwesty Six Bells, er dathlu dydd penblwyddi y gyfrinfa uchod. pryd yr oedd y brodyr wiedii dlyfodi yn Iluosog i'r cy- farfod. YmaJe: y brodyr wedi gweithio yn ddiwyd! ar hyd! y blynyddau, a Hon genym erbyn hyn allui gwneud yn hysbys fod y gyfrinfa erbyn heddyw. yn werth ^1,040. Felly, gwelir fod y ^Lili' jnaewln seffyilfa anrhydeddus. Llywyddiwyd y cyfarfod gan Mr J. L. Morgan, llywyddi yr adran. Yn ei amerchiiad agoriadol llongyfarchai y gynull- eidifa, gan ddymuno iddynt Flwydldyn New- ydd Dda, gan anoga ar iddynt fod yn ffydd- Ion i'r gyfrinfa ac i Iforiaeth yn mhob cylch.- Beirniad y canu ydioeddi Mr David: Wil- liams (Llew Llam), Pantypridd; a, chyflawn- odd ei w.aiith yn feiistrol,gar yn mihob ystyr, Beirniad y farddond,aieth oeddl Gwalchi Cynoni. Yr oedd yntau yn mesuir y beirdd ar adradrdwyr i dirwch y,, blewyn. Y perdon- ydd oedd Air Sammy Phillips. Galwodd y cadeirydd ar Mr W. M. Griffiths i roddii can agoriadoL a rboddodd ddatganiad campus o'r £ Last Watch., C, stadleuodd chwiech a,r utuwd i unuhyw lais, Gwladi y Delyni' a chafwyd cystadleuaetb neillduol o frwd. Wedi cael beirniadiaeth fanwl, dy- t f am odd Mr W. M. Griffiths. yn or eu, a 1, chafoddi Mr J. M. Davies yr ail wobr. Ad- roddiad gan Mr Wm. Davies-—testyn oedd < Y Degwm '-—yn ddigrifoll Buddugol ar can o glod<' i Gyfrifa. £ Lili Goch ydbedd Mr I David Meyrick, Gilfach Goch. Cytadleu- odditri ar y prif adiroddtiad, sef Y Ffoad,,tir. Cipioddi Mr W. Davies y wobr flaenaf, a I chiafodd Mr E. Parry vr a,i1 wobr. Rh.an- Yfyd v wobr ar yr araeth ar y p-ryd1 rhwrigj T. L:\vy iiory* Edwards a 'E. Parry. Can- wyd y gan iudduigol yn ystod: y cjfatfod gan Mr S. Evans. Hefyd! rhoddbddi Llewi Llan ddwvi gan yn ystod y cy farfod yn hynod o swynol. Terfynwyd dnvy dalu diolchr gairw'Cli' irferol i'r beirniaidi, ynghyd a'r cadefrydd. Dydd LinD, diiweddaif. cy.ai.liwyd Cyman- fa Ganu Und:ebol yn Capel Noddfa. Yr oedd y gymamfa yn cael ei gvvnteud i fyny oi eglwysi Brynseioni (A.), Libanus (M.C.), a Noddfa1 (B.).. Arux.'in\d,d y dydd ydb-edd) Mr David Thomas;, F.T.S.C., Penybont-ar- OgwT. Cyfeiilwyr oeddynt Mrs D Griffiths, Mr Sammy Phillips, a Mr W. Salmon* yn cael eu cy north wyo' gan Gerddbrfa Gilfach' Goch. Cynaliwyd cyfarfod y boreu i'r plant, pryd y daeth Huaws o'r plant yn nighyd. Canwyd y tonau canlynol gan- ddynt :—■ Cawodyddt o Fendithion/ Y Nef i im* '-ton newydd gan y cerddor adna- byddug Mr D. Daoielss (Alaw* Myrddin); Y Faner Wen,' gan Mr J. Harris Richards, Tonyirefail. Anthem, £ Awn yn mlae:n' (Rhadtynog Price, G. and L.). Adroddwyd 1 penod gan y plant ar Dirwest,' N-eshau ■miae teyrnas Nefoedd,' f Y Dd'afad Goll- edig¡,' Cenwch i DduWi. Gellir dweyd i'r plant fyn'd trwy eui gwaith- yn rhagorol. Rbo-ddoddt Mr Thomas gantmoliaeth uchel i'r plant am e.u datganiad gwych a cha,n- moladiwy, a dai.

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

CYFARFOD YR HWYR.

IPONTARDAWTE.

I.. ¡PENYGRAIG.

Advertising

--NEWMARKET A'R CYLCH.

________________ ) SOAR, PONTYGWAITH.'

PONTARDULAIS. -------

LLANBRADACH.

Advertising