Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

-''''' .----.------,--------.------..---Llanelli…

Pwnc Goleuni a Thrafnidtol…

--------------..-------' YNYSBOETH.

[No title]

Advertising

-------.-..----_.----| NCDION…

News
Cite
Share

| NCDION 0 RHYMNI. [GAK OWAIN GLYNDWR.J. Mae Annibynwyr Rhymni wedi pen- derfynu ychwanegu eglwys Seisnig at eu nifer yn y lie. Dymunaf iddynt lwydcl- iant digymysg. Cychwynwyd y Sab both diweddaf gyda phregeth brydnawnol yn Gosen gan y Parch D. C. Harries, Tre- degar. Pregethodd yn bur flasus ar Nid oes arnaf gywilydd" o Efengyl Crist, oblegid gal-u Duw yv\r hi er lachawdwr- iaeth.' Gadasai Mr Harries ddweyd, fel y diweddar Barch T. Evans, Rock, wrth bregethu ar yr adnod hon,' Y prawf mawr o ailn yr Efengyl yw ei bod yn achub y Saeson melldigedig yna.' Mae ambell i Gymro yn hoff o bentyru gwawd ar ben yr English boss,' ac yn barod i ddweyd mai hoel yn nghoffin yr iaith Gymraeg yw yr eglwys hon eto, Yr achos yw mai .1 zrl Saesoneg yn unig mae y Cymry yn ddysgu i'w plant. O na ddisgynai rhyw broff- wyd i argyhoeddi rhieni plant yn Nghymru o'r pechod hwn. Beth bynag fo iaith y bobl, rhaid iddynt gael yr Efengyl yn yr iaith hono—dyna wnaeth lesu Grist pan ymddangosodd yn mhlith Die Shon Dafyddion luddewig Canaan. Yn ddiweddar mae Rhondda wedi hudo amryw o weimdogion, ond clywais fod Rhymni yn bwriadu talu un o'r hen chwechau, drwy gipio un o'i phrif weinid- ogion hithau, yr hwn sydd yn wr dysgedig ac yn un o oreugwyr yr enwad- Ei mailt wedi ei liwio gan waed, Ei saethau a'i gleddyf mor Ilym, A'i harddweh yn llenwi'r holl wlad, Yn ymdaith yn amlder ei ryrn.' Blin genyf, Mr Gol., oedd gweled nodiad ar fynwes y DARIAN heddyw am farwol- aeth Mr William Rees a'i briod, Caer- dydd. Yn agos i ddeugain mlynedd yn øl, jyr oeddem yn gyfeillion calon. Can- asom lawer, ochr yn ochr yn y capel. Yr oedd yn gerddor, lienor, a bardd lied goeth. Ni welais ei ail am wneud englyn heb ddysgu cynghanedd. Ni fu gramadeg y gynghanedd yn ei law erioed, ond taflai allan linellau yn fwy na hanei cywir mor rhwydd ag anadlu. Er engraipht, un bore Sul, gyda fod y pregethwr—un o blant Crispin—yn y pwlpud, dyma lead a phapyr allan, ac ar darawiad, yn estyn y llinellau hyn i mi Cryddydyw h«rn,' rwy'n credu—adwaenwn Ei frodyr anwylgu 0 sir Gar—yr hen sir gu, 0 hono mae yn hanu. Rhaid i mi oedd ei ateb ar unwaith, neu nid oedd modd atal ei duchan llifeiriol ar fy mhen fel bardd diawen, Felly ysgrif- enais ar gefn ei bapyr- 0 grydd mae'icnwog wreiddyn—hiry bu'n Iro ei bwyntredyn 'E wadodd hyny wedyn— I waith Duw yr aeth y dyn. Ychydig o gwmni ein gilydd gawsom am y tri deg o flynyddoedd diweddaf ond yr oedd cenadwri wresog yn pasio rhyngodd pan gaed cyfleustra- Daeth heibio awel groes, A gwywodd William Rees Hen ffrynd yn haf fy oes A aeth i'r nef ar frys A chipiodd yr un awel gref Ei anwyl briod gydag ef. 'Rwy'n cofio'r amser gynt, Pan oeddem ni ein dau Yn iach ar lawen hynt, Ac yn cyd-ddwyn yr iau Cyd-ganu bass yn yr un cor, Cyd-ganu mawl yn eglwys lor. 'Roedd ef yn caru Jane, A minau'n caru Nell, A chariad ar ei wen Yn nghwmni'r merched del Yn Aberdar, y dyddiau gynt, A swn priodi yn y gwynt. Daeth llawer blwyddyn faith, A llawer tro ar fyd, Ond i felysu'r daith, l\ Jaeth cariad pur o hyd A chyfeillgarwch uwch y glyn Sy'n chwareu yn belydryn gwyn. Os rhoddvyyd hwy eu dau 'Run dydd, yn yr un bedd, Cawn achos llawenhau— Aeth dau i wlad yr hedd A ninau ddeuwn yn y man I'ch cwmni ar y daw el lan. Collodd Cwm Rhymni un o'i ddynion goreu yr kwythnos hon, sef Mr Jonathan Williams, Bargoed. Yr oedd ef yn .berchen gwaith gloac yn Ustus Heddwch, ac wedi llenwi llawer o swyddi ar wahanol fyrddau. Ond nid am hyny yr ydym yn rhoddi lie iddo yn y nodion hyn, eithr am ei ymdrech diilino ar hyd ei oes i godi yrhen wlad yn ei hoi.' Yr oedd yn Gymro pur ao ymdrechgar yn y cyfeiriad hwn- Ymneillduwr i'r earn, dirwestwr aiddgar, ac eisteddfodwr brw( yn ei ddyddiau gweithgar. Llawel gwaith y bum ar -yr^un esgynlawr ag er yn eisteddfodau ugain mlynedd yn 01 Byddai ef yn y gadair, a minau yn arwaia neu i'eirniadu a kawdd oedd cadw hwyl gyda'i bresenoliaeth. braf, serchog, 1 ffraeth. Yr oedd yn Annibynwr selog ond mor llydan a dynoliaeth. ac mor ddi- lfafr a'r nefoedd. Cywir Ustus, ddihaLg Gristion—wnaeti Jonathan pur, ffyddlon Ac am wirlwydd Cyinru Ion, Bywiog, hael bu ei galon. t Bu prif feirdd Gwlad Gwent dan sylw j Oymdeithas Seneddol Brynhyfryd yr wythnos hon, pryd y darllenwyd papyr gan Mr Ben Jones (Lienor Gwent) ar Ossiant Gwent'; a phapyr ar Islwyn' gan Ap Tydfil. Yn Nghymru", Fycd.1 Carno, darllenwyd papyr gan Miss Cerid- wen Ilavies ar Dr Livingstone.' Cafwyd papyrau rhagorol yn y ddwy gymdeithas a siarad da yn canlyn. Soiree oedd gan blant Cor Gwent nos Fercher, a chanu ac adrodd gwych yn terfynu, dan lywydd- iaeth yr hen gerddor elasurol, Mr D. B. Evans, a'r oil yn fwynhad digymysg.

DAU A DWY.

-:0:-:--ANGEL GETHSEMANE.

-.----...-.. ---Y FAM AT BACHGEN.

--------.-----.-----GLOFAOL.…

jTreharris, r

Adolygiad.

i ICymdeithas Ddarbcdol Deheudir…

---:0:---Caersaiem, Fontyfcerem.

: 0:--BRYNSEfOX (M.C.)., TRECYNON.

[No title]