Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

-''''' .----.------,--------.------..---Llanelli…

Pwnc Goleuni a Thrafnidtol…

News
Cite
Share

Pwnc Goleuni a Thrafnidtol y Dref Alcanaidd. Am y blynyddau diweddaf. y mae y Cyngor Trefol wedi bod yn dadleu ac yn ceisio ymgynghori am y model" goreu i wella cynllun trafnidiol, a goleuo y dref. •.jwnavvd cytundeb lawer o amser yn ol—os nad oes rai "blynyddau er hyny- gyda y British Insular Wire & Traction Co.' Gyrwyd llawer ar y cyfreithiwr, Mi- David Randel, i fyned yn mlaen a'r gwaith parotoadol. Bu y cyfreithiwr, yn ymboeni am flwyddyn gyfan i barotoi ei sragdraeth, ac mewn ymgynghori a'r awdurdodau cyfreithiol mwyaf cyfarwydd yn y Brifddinas. Gwnawd yr apeliad, neu yr ymofyniad allan mewn cyfrol o ystadegaeth a manyl- ion, a phan y darllenwyd hwynt o flaen y Cyngor, bu yno lawer iawn o ffromi a chroesddadleu, a phersenoliaeth, yn neill- duol felly rhwng Mr Randell, cyfreithiwr y Cyngor a Mr D. R. Edmunds, cyfreith- iwr arall sydd yn aelod o'r Cyngor Trefol. Mae y cytundeb sydd wedi ei dynu allan rhwDg y 'British Insular Co,' a Mr Eandell, yn un eithafol o wrthun a drud, yn syniad y mwyafrif ar y Cyngor, yn neillduol felly Mr Mayberry, a Mr Tom Hughes. Dywed Mr Mayberry y bydd y -goleuni trydanol yn costio i'r dref fwy na "hymaint arall ag a gosiia yn bresenol i gwmni Ileol. Yr esgusodiad, ynte, gan Mr Randell a'i gefnogwyr \dyw, fod y preamble yn rhoddi rrunteision ereill ar- benigi'r dref, nas geJlir yn llwyr eu deall yn bresenol, Ar ol llawer o frwdfrydedd inae y Cyngor, gyda mwyafrif mawr, wedi penderfynu peidio myned yn mlaen a'r gwaith i ofyn caniatad Senetidol. Mae yr ychvdig hyny sydd yn gefnogol i Mr Randell yn dweyd y dylasai y dref gael llais yn y mater eisoes. Y mae rhyw swn eisoes am gynal cyfarfod cyhoeddus o'r trethdalwyr, er eu cysylltu, ar waethaf y ffaith fod eu cyngor cyhoeddus wedi con- demnio yr achos yn mlaen-llaw. Gan fod y mwyafrif mor unfrydol ar y cyngor yn ei erbyn, gallasem feddwl m&i iiolineb o'r fath waethaf fyddai i'r lleiafrif fyned a'r achos o flaen y cyhoedd mewn ysbryd heriol. Mae gwir angen gwelliant yii y cyfrvngau trafnidiol, rhag cvwilydd a thrueni. Mae y (uCJX cars' presenol pan yn orlawn yn afiach i deithio yn- ddynt, ac y mae yn ddywediad cyffredin Os ydych am ddal y tren, collwch y car' Mae y manylion sydd wedi eu gosod i fewn yn yr apeliad Seneddol gan agents ;Mr Randell yn ymddangos yn eithafol o bbntynaidd, yn ol syniadau y Cynghor- wyr. Dvwedai un o honynt: Os ydym 'we<li ein gwawdio ar hyd y byd are adeil- adu porthla Id heb byrth iddo, nid oes rhaid i rai wneyd gvvawd pellach o honom ■ein hunain, wrth geisio haw] Sen?ddol i <hwareu barrel organ.' TeKvg fod yn y .preamble' lawer o fanylion "Tadi eu sosod i mewn gan apents Mr Randell keb ei aw lurdod ef ei hun na'r eynghor. Sanhedrim hynod iawn yd\w Senedd leol Llanelli. Mae y porililadd weal ei agor. l lynod iawn—y llwyth cyntaf ddneth i [ewn damping bars o'r Alrnaen. Os dygwydda un camsyniad, cyuyrcha arall, ;ac y mae ffawd fel pe hithau yn codi ^gwyneb gwgus ar bethau yn ganlynol.

--------------..-------' YNYSBOETH.

[No title]

Advertising

-------.-..----_.----| NCDION…

DAU A DWY.

-:0:-:--ANGEL GETHSEMANE.

-.----...-.. ---Y FAM AT BACHGEN.

--------.-----.-----GLOFAOL.…

jTreharris, r

Adolygiad.

i ICymdeithas Ddarbcdol Deheudir…

---:0:---Caersaiem, Fontyfcerem.

: 0:--BRYNSEfOX (M.C.)., TRECYNON.

[No title]