Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL. -"I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

o: — Un orthrymus yw'r Fasnach Ferldwol, os ca redfa rvdd i'w hanianawd. Gallesid meddwl oddiwrt.h ei hadeiladau, a'i gwein- yddwyr, a'i gweinyddesau, a'i chan, a'i dawns, ei bod y fasnach fwyaf hynaws a goddefgar ar wyneb y ddaear ond os rhoddir cysgod o wrthwynebiad iddi, daw ei hen ddyn i'r golwg ar unwaith, a hen ddyn cas ydyw hefyd. Os mae ddefnydd- iau gorthrwm ac erlid a boycotiaeth yn y fasnach hwn, os ca ddim chwareu teg. Y ddau allu a ofnwn fwyaf ar hyn o bryd yw y Babaeth mewn crefydd a'r Dafarnydd- iaeth mewn cymdeithas. Mor debyg mewn rhai pethau ydyw y naiUrrIlaU. Gwro gryn wasanaeth ar hyd y blynyddoedd diweddaf hyn i ddirwest yw Mr Arthur Chamberlain, yr liwn sydd wedi bod yn gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedol yn Birmingham ar hyd y naw mlynedd di- weddaf, a'r hwn sydd wodi bod yn aohlysnr i dynl1 y trwyddedati i lawr o 2,326 i 2,154. Brawd i'r hynod Mr Joseph Chamberlain ydyw ac mae yn meddu ar gvstal dur neu ruddyn yn ei natur a Joseph unrhyw ddydd. Modd bvnag, y tal a gafodd am ei fiyddlondeb i achos sobrwydd yn Birmingham ydyw ei droi allan o'i safle anrhydeddas gan yr hyn- adon. Pleidleisiwyd dr«vy y tugel. ac aeth deugain yn ii erbyn, a cda'dd ugain o i blaid. Bernir yn sicr na bnasai hyn yn cvmeryd lie pe buasai yn cefnogi Fiscyiiaeth ei frawd, a phe buasai ychydig mewn mwy o gydymdeimlad a Tkafara- yudiaeth. Wrth gwrs, ni bydd hyn i oeri zel Mr Arthur Chamberlain dros Fasnach Rydd a thros sobrwydd a digon tebyg y bydd ei wrthodiad annheilwng yn achbsur iddo dd'od allan gyda mwy o frwdfrydedd a phenderfyniad. Dau allu peryglus ar hyn o bryd yn Birmingham vw Fiscaliaeth Chamberlain a gorfael- neth y Trade. Gofynir yn fwy nag erioed am ddvnion o oleuni, ac o argyhoeddiad, ac o feiddgarwch i wrthsefyll y fasnach feddwol; ac mae gwneud hynv ar hyn o hryd yn ddyleswydd ar bob dyn call. Pa bryd y cawn ein ustusiaid heddwch o gyflelyb ysbryd iMr Arthur Chamberlain?