Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- 1III'iI''''I.-ïr""tF..M:…

----.-_''''-h__.-.-.-.....-.------SENGHENYDD.

'■(>:\■ ABERDAR.

nghorddau y Nado ig yn y Porth.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-I…

Tylorstown-

|Llwydcoed.

RESOLVED. '

-:0:------ y ■. , ^ MISKIN.…

---.------_.----Gwauncaeenrwen

!(,'^-:0:,i PENDEYRN.I

TSTALYFERA.

CYFUNDEB'GOGLEDD MORGANWG.

II Y GYNADLEDD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

II Y GYNADLEDD. Am 10.30 yr ail dldydd, wedi i'r Parch E. Olwern Evans, Bedlinog ddarllen a. gweddio, darllenTvyd! ai chxudarnhawyd y cofnodion, a, phenderf-nwr'yd^— i. Fod cwrdGi Ebrill i'w gynal yn Bethanaa Dow lais, ac fod y Parch Jacob Joneg i ddarllen papyr yno ar Ein Rhwyrruedigaeth fel EnwadJ yn wyneb y Ddleddf Addysig/ a'r Parch. J. Richards, Bethel, i bregethu ar y pwnc. 2. Fod adroddiad! y1 Pwydlgor Blaensymudol gan yr ysgrifenydd) ac adroddiadi Pwyllgor b b- Achos Abercynon,' gan Mri. J Thomas a, D. D. Williams, yn cael eu derbyn a,'u cada,rn- hau. Diolchwyd i'r ail bwyllgor am. ei wasanh aieth ffyddlon ar gynyigiad Mr Evan Jones a Mr J. Harrison Evans, Abercynon. 3. Fed yr hioll geisiadiau a mgymorth o'r Gronfa i dd'od i lawt yr ysgrifenydd* a hyny 0 leiaf bythefnios cyn y cwrddl chwarter. HysbjTsodd y Parch R. Thomas, Pen- rhiweedbr, fodi Pwyllgor y Gronfa wedi sicrhau ■gwaisanaeth Miss Rosina Da,vies fel cemades. Am wybodaeth bellach dainifonfer at Mr Thomas yr hwrt sydd yn cynrychk)li y cyfundeb- ar bwyllgor y Gronfa. 5. Fod eglwyg Mynydd Seion yn cael ei derbyn i'r cyfu'ndeb, ac eiddunir iddi lwydd manvr. 6. Ar gynygiad v Parch J. D. Jones, ac eiliad y Parch E. Olwem Evans, pasiwyd, v pendierfyniad canlynol Gan fod Unideb vr Annibynwyr Cymreiig wedi cydnabodi hawl pob cy-fundeb i gael aelod neu aelodau (yn 01 rhif aelodau crefyddol pob cyfundieb) ar Bwyllgor )'r Undeb, eii> bod fel cyfundeb j-n dymuno°ar 1 ,ytr Undeb am drosglwyddo yr hawl o ethol y cyfryiw i aelodau vr Undeb 0: fewn y gwahan.ol gyfundebafu ar yr amod fod jQi is. y flwHddvn yn cael ei roi at y dtrv&orfa.' 7. Ein bod yn ystyried cynygiad y Parch. Grawysi Jones, a gwelliant Mr Maitthew Owen, yr* teilyngu mwy- o ymdriniaeth nag1 a, allai amser y gy-nadledd ei fforddio, ac felly yn ei dirosglwyddo i ysty.ri.aeth pwvllgor. sef "'Mri. Grawys Jones, W. Evans (Salem,), O. Wil- liams (Aberdar), Morgan) John. J. Jones- (Foch- riw), a Mathew Owen—vr olaf i fod vn gynull- yddi. &. 8. Fod llythyr yn cael ei roi i'r Parch. J. Edrydi Jones, yn ei droisglwyddb i'r cvfundeb dwyreiniol, gyda'r dy'1I11tuniadau goreu am ei imddaant yn Cilfynydd. 9- Darllenodd yr ysgrifenydd ohebiaeth a dderbyimotddl oddiwrth bersonau yn: Nelson. 10. Cafwydi anerchia,di bvr gan Dr. Wol- ■ffertdia^. m.edd^gigenad'wr o Chrina. o dan nawdd C\ mdeithas Genhadol Llundiain. Cnd 0:9 mai ychydig oedd ei eiriau, dlisgvnent fel pethau, byw yni eim calon,, ai pharodd i n^ deimlo'n falch o Dr. Griffith, John sydd allam ar y maes er's haner can'mlynedd, ac yn hwyr- frydSg i fwymhau y seibiant a enillo<ld mor dteilwrw. o o 11. GalwkYddi y Parch J. Richards, Bethel, sylw at dd'au frawd ieuainc, Mr D. Watkin Owen a, Mr David Barber, a godwyd i bregethu yn yr eglwys, ac yd\nt v» awr vm vr vsgol vni Pontypridd. 12. P enderfymvyd argraffu adroddiad eelni lad dliwoodafax law. DymuIliir yn daer air 29 eglwytisydd heb gael i archebu ar unwaith fel na bydbo colled. 1 13. Rhoddodd Mr. H. A. Davies, Cwm- aman, rhybuddl v byddai iddo> ym y cwrdd nesaf, g}-tniyg mesur i ddiwygio y dull o gynal y cyinadledda-u. J 14. Ar gynygiadl Mr D. D. Williams, \Ty;Sl P^f^r'di That thus conference of the Aarth Glamorgan Association of Welsh Cofrv pegationalists is of opinin that the full and unfettered! discretion which licensing justices now possess with regard to the sale of intoxica- ting liquors is, the most important and valuable safeguard which the nation now possesses against the domination and destructive influ- ence of the liquor traffic. It therefore strondv protests against the revolutionary proposals^ the Governs to fetter the discreticfn of the magistrates and to give compensation to rewersi andl other dtmksellers for the non- renewal of the liquor licenses.' Terfyi^-d y cyfarfodl drwy weddi -n Mr. hornas, ^oar. Cafwydi croesaw nedllduol «an vBetht *1 »<*>&, .iddynt. \r oedd nifer fa*vr o vmwelvn-r wedt. dod ym nghyd. Hydfenvn fod' y cyfarfod i"eS:01 a gael « Hirwaun. nr T? 1. EDMUNDS, Ys<r O O

Advertising