Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- 1III'iI''''I.-ïr""tF..M:…

----.-_''''-h__.-.-.-.....-.------SENGHENYDD.

'■(>:\■ ABERDAR.

nghorddau y Nado ig yn y Porth.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-I…

Tylorstown-

|Llwydcoed.

RESOLVED. '

-:0:------ y ■. , ^ MISKIN.…

---.------_.----Gwauncaeenrwen

News
Cite
Share

Gwauncaeenrwen ?\ OJSi F awrth diwedidaf cynaliwyd cyfarfc"'1 ar onan Mr John D. Mor.sian, Cw:;m joi*ei. i Iir.AYter o holi ac atob> egluro ac ar-rithao. miabw'ysiaidlwydi y penidlerfyniadau canhnol yn unfrydbl. Ni wmaietb un godi ei law yn aiibyni :— i. Ethoilwyd Mr Daniel Davies yn ysgr-f- enydi i'r cyfarfod. 2. Ein bod fel cyfarfod! lluosog o ardal- wvr Gwauncaegi.irweni yn penderfynu; mywed vn mlaen am gyniiun niedd'yg'ol Ileol i'j -\vj.dd< ac fod y lleiafrif i syjrthiot i fewTL i'r mvvy- afrif. 3. Ein bod yn myned yn mlaen fel aJ- dalwyr gyda chynllun newydd ar waban i bob ardlal arall, hyny yw, yr ard'aloedd a gynwysid yn yr hen gynllun. 4. Fod pwyllgor i gael ei dynu allan i C, ol AVeithredu ar rhan yr ardialwyr, ac i adroddiadi o'i gf^eithrediadu i gyfarfod cyffredinol yn y dyfodol. 5. Fodi 13 o feersonau i gyfansoddi y I pwyllgor. Fod aelodau pwydlgor yr hen gynlun cyffredinol i fod yn aelodau o'r pwyllgor Diewydidl, yn nghydl a pherson i. gyorychioli j glofa'r Cawdor (Mr Danjiel Jones, Berths J lwyd), a dau a.lod o blith v masnachwyr, etc., sef Mr Thomais Howellii a Mr JeTikin). Marks, ynghyd a Mr David1 Daniel Davies. Wedi diarllen cofnodiont y wfarfodl a. thalu diolchgarwch i'r Cadleirydld ymadiawyd miewn teimladl htidkllrchol rha^orol. Llw:ydlcliant.- Y mae yn dida genym i gael y cyfle eto o longyfarch, y cyfaill Mr. John] Roberts ar ei lwyddEant diwieddar. Efei ydoedkli y buddugol ar y prif adrodidiadt yn Burry Port a Bodringallt. Nidi y<lyw yn! pettrusio mynedl i brif lwyfanau y wlad fel adroddwr, ac: nid oes achois iddo ofni fel v prawf ei lwyddiant: parhaol. Y ma.e befydt yn ddiiweddar wedi profi ei hun yn feirniad ardderehog yn y garden hont o efrydiiaeth. Gel wir aim ei wasaneth, yn fynych;, yT hyn braiwf ei fod yn dira chymeiradvry fel adrodd- wr a beirniad. Ysbrydlegaethi.—-Llawer o son sydd wedi bod yn ddiweddar 0 gylch)1 cwestiwn uchod! yn yr ardlal a'r gyimydbgaeth. Cyhoeddwyd anathema gan, lawer uiwtchhen v rhai bro- ffesent grediiniaeth yndldi; tra y daliai ilawcr era¡Íll mai dlylediswyddi pob un ydoedd chwilio i fewn- i'r cwestiwn cyn condemnio. Yn nghanol y cynhwirf gwnaeth vr ysbrydeg- wyr sicrhau g^vasanaeth Mr E. S. G. Mayo. Caerdydldi, er rhoddi; anerchiad rhad i'r bobl ar Ysbn dle-gaeth os. y liwyddfid. i gaal ad-! eilad at yr almcan. Fel y mae yn hVsbys bellach yr ydys wedi .sicrhau yr ysgoldv ait" y gwaiith y bvdd yr anerchiad vn cael ei thra- ddodii nios Sadwrn nesaf ami saith o'r gloch. Y testyni ydVw Spiritualism/ What is it ?' j (Y shrydegaeth P a beth ydyw ?) M yned- iad! i mewn yn rhad. G.wahoddir pawb gydlag eithrio rhai dant x 6eg oed'—y rhai ni cha:nia.teiir iiddJynt fynediad o gwbl.' Claddbdligaeth.—Dyddl Mawrth diW'edd-' a.f claddwyd yr hyn oedi farwol o Mrs Ma,r- gatret Griffiths, Cwmgorse, yn nghladidfa vr Hen Garnvrl, yn--ngwydid tyrfa o ednrygwyr a pheft^nfisau. Priod ddarbodfus, manv j garuasdu, a chyiB^vk^rs Iix>ydoed/l! I yr yteiaclawediig. RmIch: aaniihosibi lanw ulyw InvMV achosir gan angcw pam vn cy- meryd y fam oddii ar yr aeiwydi oddii Avrth ei hanwy liaid brchain. Pa dda, bv-nag y djriniaeth, p,a bynag y gofal, pa serchog bvnag y gwenau, y mae i-a bosibl i'r rhaii bychaiini ddierbyn yn y dyfodol. ni I fyddlant ondl y nesaf peth i ddimi o'i gijfer- bynu a chydymrfieimladi a chairiad maim. Y mae eyd\iind'e,iinlad cyffredanol sydd yn cael j ei amlygu ain cyfaill a'r rhai bychain sytddi wedi eu hamdldiifadu o frenhines eu haelwydi f yn profi fod! iddynt le amlw gyn: nghalonau j yr ardialwyr yn gyffnxlliallCil. Y Nerth Dwy- fol fyddoi yn aanddiffym dSros, y teulu a'r perth)-nasau yn eu dlvdid blin. GWYLIWR Y GODRE. I

!(,'^-:0:,i PENDEYRN.I

TSTALYFERA.

CYFUNDEB'GOGLEDD MORGANWG.

II Y GYNADLEDD.

Advertising