Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- 1III'iI''''I.-ïr""tF..M:…

----.-_''''-h__.-.-.-.....-.------SENGHENYDD.

'■(>:\■ ABERDAR.

nghorddau y Nado ig yn y Porth.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-I…

Tylorstown-

|Llwydcoed.

News
Cite
Share

Llwydcoed. Gloffa; Ty'r Ergyd. Swn anri^raunol syddl wedii bod yn y gpaphenol a m v I of a uchod; swn, felly, isyddi yn parhau. a phe b'ai bosibl, dymia swn dlyfodbl fydd g;« lawer, ond nid yw pethau cynddlrwgi ag a, dybir. Nidi yw v gwaith hwn yn eathriad i wieithfeydd eraill: cwydl amoealldwriaeth yn aimI rhwsng- metistr a. gw'eithwyr, ac y mae gan y pleidiau hawl i gymodi a'u gilydd ar dir cyfiawin; ofntir fod y gwaith hwn "yedi colli yr hawlfraint hyni trwy ddyianwad! pwyllgor gweinyddol diosbalrth Aberdar. Os oes ychydJig annealldwriaeth wedi bod yma, credwn fod hynyi wedi ei dierfynu. Mae y perchenog Tn cainiajtiau; telerau- rhiesymol i'r gwiqithiwyr. Cynygia, y pri.s dyledius ar y 'top' a'r g¡wa,elod,y;nghydl a'r -gwahanol wythienau. Crlediwn fod; y gwteithwvr Yill foddlhaoI i'r cynygiadaui, ond mis gallant wneydi cytundeb, heb ganiatadi y pwyllgor gweioyddol. Nid yw amser yn candatau manylu; yn1 y llith hwn. C'eir y manvlion yn y diyfodol. Apel at y pwyllgor. Gy- feiillioin,, galwaf eich sylw ait y miater. Ail ysitynwch yn dldifrifol1 y priodloldleb- Qi gy- fanui pethau trwy ddwyn telerau heddweh i weithrediad, rhoddi heibi opob culni a digofaint, llwyr-ymwrthod a'r hen ysbryd Penrhynaddd' ymiosoidol ac aingh)"modlawn, fel byddb beddwichi yn teyrnasu eto, y lofa mewn 11 awn gwaith, er, lies, mteistr a gweith- iwir, ac er gogpoiaidfc y 'Federation.' Y Trysor Cuddiedig.—Mae yr ugain punt cudldiiedig, o eidldol yr Evening] Express,' wedii peri ymchwiliad mawr yn, y lie hwn, ac y mae y bechgyni yn flini fod eu llafur yn ofer. Cynllun Newyddl.—Maei tri enwadi cre- fyddol y lie mewn unldieb a:u gilyjdd!. aie wedii dwyn all am gynllun newyddl i gael diyn- ion i'r Y sgol SuI. Miaent wedi dtewis dlan o bob enwad i fyned o amgych y tai. ac i gymiell y bohL Gobeithio y cyrhaedda y y cynllun ei amcan. (Nidi ydymi yn ytoiwybodol o'r hyn a ysgrif- enir genych, yn yr. aiJ baragraff. Hefyd, yr ydym yn gosodi y cyntaf i mewn am ein bodl wedi dlecbyn ysgrifau i'r un perwtyl yn flaent- orol, ond nid yw yr adiroddiiad! yr un ag yr ydiym Wledå ei gael odldi wrth rai o'r gweith- wyr a,, wieithiodd! yn y lofa hon.—GOL!] ———: o: ———

RESOLVED. '

-:0:------ y ■. , ^ MISKIN.…

---.------_.----Gwauncaeenrwen

!(,'^-:0:,i PENDEYRN.I

TSTALYFERA.

CYFUNDEB'GOGLEDD MORGANWG.

II Y GYNADLEDD.

Advertising