Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

- 1III'iI''''I.-ïr""tF..M:…

News
Cite
Share

1III'iI'I.-ïr""tF..M: JWmlJ'J*l WHWHWI W*« W -rilO ■! "M GWEINSDOG A'R CWRW. ME. GoL.—Mewn eyfarfod gynaliwyd ú dan rutwdd enwad y Bedyddwyr yn Nghwmbach, Aberdar, yr wythnos o'r blaen, eawn i weinidog ddweyd fel y canlyn :—' Er mwvn Duw golchwn ein dwylaw yn lan oddiwrth y peth sydd yn arwain dynion i'r grogbren.' Achlysurwyd y frawddeg gan rywbeth ymddangosodd yn y wasg ddyddiol mewn perthynas a rhyw lofnidd briodolai ei sefyllfa druenus i'w feddwdod. A-x an- wybyddu y rhesymeg wallus gynwysid yn y frawddeg uchod, carwn ofy., A ydyw ei ddwylaw ef ei hUll yn lan oddiwrth y cwrw ? En tyb ni, mae yr hwn sydd yn derbyn cyfran o'i gynaliaeth oddiwrth yr elw wneir o'r cwrw a'r hwn sydd yn yfed cwrw, yn berthynasau go agos i'w gilydd, Onid yw yn faith fod yn yr eglwys lie y gweinidogaethau yn bresenol, gynrychiol- aeth luosog o ddynion sydd mewn mwy nag un ffordi yn dal perthynas a'r fas- nach.' Gwyddom, mor bell ag y gall bodau dynol wybod helynt eu gilydd yn y byd hwn, fed rhai o'r dynion hyn yn meddu ar gymeriadau sydd lawn eystal ag eiddo y rhan luosocaf o grefyddwyr y dyddiau hyn. Gwyddom hefyd eu bod ar y blaen fel eyfranwyr tuag at yr achos yn y lie, a tkuag at tachosion da ereill yn yr ardal. Eto, erys y ffaith mai o'r elw wneir ganddynt yn eu masnach v daw eu holl gyfianiadau. Ffrydiau ydynt o ffynonell y fasnach y dymunai efe olchi ei ddwylaw yn lan oddiwrthi. Ni wnai y balance sheet olaf gyhoeddwyd gan yr eglwys ddangos fod ei gweinidog llafurus wedi gwrthod cymaint a dimai goch o'r arian gyfrenir tuag at ei gynal gan dafarnwyr, &c.. Darllenwn weithiau am brifswyddog y Drysorfa Brydeinig vn derbyn arian oddi- wrth bobl sydd yn talu rhy fach o income tax, a geilw efe yr arian hyn yn conscience money. A oes hanes fod y gweinideg hwn wedi dychwelyd cymaint a ffyrling.ddiar pan mae yn weinidog yno, i'r eyfranwyr liyny sydd yn dal perthynas a'r cwrw yn si eglwys, gan ei galw fn blood moneyf oblegyd os yw efe yn iawn, dyna yr enw mwyaf priodol ar arian o'r fath. Os oes hanes felly ar gael, carem wybod am dano. Eto, gan mai er mwyn Duw y dvmunai am ddwylaw glan oddiwrth y cwrw yn Nghwmbach, dyweded efwrthymermwyn pwy, ac er mwyn pa beth y mae .efe mor ddistaw yn nghwydd ei eglwys a'i gynull- eidfa gartref ar y cwestiwn. Gwyddom am yr hyn elwir yn bregeth ddirwestol, gwin dirwestol, a chymanfa ddirwestol, a ilu o bethau dirwestol ereill, a gawn ni gan y gwr parchedig hwn gym- erid at y gwaith o bron ei fod ef yn meddu ar gysondeb dirwestol. Dyddorol fyddai gwybod sut y teimlai yr hen frawd parch- us eisteddai yn ei ymyl, yr hwn oedd yn un o gynrychiolwyr yr eglwys yn y gyn- adledd, ie, yr hwn a fu am flynyddoedd lawer yn dafarnwr parch us yn Aberdar, a mwy na'r cwbl, yr hwn sydd yn bresenol yn berchenog ar dafarndy yn y dref. Dylid cofio fod cariad dyn at yr egwyddor broffesai i'w benderfyau gan fesur yr aberth y mae efe yn foddlon waeud drosti. Disgwyliwn ni, felly, i'r gweinidog hwn brofi yn y dyfodol agos pa mor anwyl ganddo ydyw y syniadau hyny y mae mor awyddus i'r byd wybod ei fod yn eu col- eddu mewn perthynas a'r cwrw. C.YS0N1 EB.

----.-_''''-h__.-.-.-.....-.------SENGHENYDD.

'■(>:\■ ABERDAR.

nghorddau y Nado ig yn y Porth.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-I…

Tylorstown-

|Llwydcoed.

RESOLVED. '

-:0:------ y ■. , ^ MISKIN.…

---.------_.----Gwauncaeenrwen

!(,'^-:0:,i PENDEYRN.I

TSTALYFERA.

CYFUNDEB'GOGLEDD MORGANWG.

II Y GYNADLEDD.

Advertising