Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

HAKES HYNODI

--.--.----NODION 0 FERTHYR…

News
Cite
Share

NODION 0 FERTHYR TYDFIL. GAN Cyinog. Y mae y si allan yma hedcyw fed v Siarter beHach v edi cael ei chyfiwyno i'r dref gan Gyirin-gynghor ei Fawrhydi, ond nid yw y ffaith wedi ei danfon yn swyddog- oi hyd yma i'r man priodol, set i gyfreith- iwr yr ymgeiswyr, Mr Sidney Simons. Nid yw pobpeth, er hyny. vn e'stedd vn esmwyth yma mewn perti.y i & iL. th gyda rhai o gynrychiolwyr A.:r .n Dov/lais- Darfu i'r Cynghor Dosbarthol, ar gais y Commissioner. fabwysiadu cynllun yn rhan a y dref l 8 adran, ac y mae trigolion Dowlais yn barnu nad yw S yn ddigon, ac geiiir gwrjeud chwareu leg a hwynt he6 gaei 10 o adranau, ac nid S, Nid oes arriiieuaeth nad ces rheswm yn yr hyn y I maent yn ei ddadleu. a hwnw yn riieswm | eithaf cryf. Ni chaiff trigolion Dowlais gynrychioiaeth deilwng yn ol y cynllun fabwysiadwyd gan y Cynghor. A ganlyn yw ymresymiad y Cyngh o wrth fabwysiadu y cynllun o 8 adran,- 1. Gwnant hyn ar gais y Commissioner, yr hwn anfonodd atynt i'w cynghori i wneud feiiy am y tyaihcr presenol, er mwyn rhwyddineb mewn cysylldad a chyf- hvyniad y ddeiseb i'r Privy Council. 2. Wedi cael y siarter, bydd y dref yn debyg o gael ei gwneud yn dref s'.rol, am y bydd yr hawl ganddi fod fel!y heb un gwrthwynebiad, ac yna gall wneud faint byd fyno o adranau wedyn am y bydd ganddi 4 Home Rule mewn cysylltiad a'r cwestlwn. Deallwn fod eglwys barchus y Tabernac wedi bod yn ethol diaconiaid yn ddiweddar -7 mewn nifer. A ganlyn yw yr ethol- edigion—Mri Benjamin Watkins, Morgan Evans, J D Price, George Davies, W R Jones (Pelidros), Rees Price, a John Pears. Nos Iau wythnos i'r diweddaf, traddodwyd pregeth arbenig i'r swyddogion newydd gan Dr Morris, Treorci. Clywsom fod dosbarth Ysgol Sul Mr J D Price wedi cael lie da mewn cysylitiad a'r te blynyddol gynaliwyd ganddynt yn Festri y Tabemad, pryd yr oedd y dos- barth yn nghyd, a'r oil o swyddogion yr Ysgol, yn nghyd a'r Parch D Pr'ce yn llywyddu, Cafwyd anerchiadau pwrpasol gan amryw o'r brodyr, yn nghyd ag ad- reddiadau a chaniadau. Uweinyddwyd wrth y bwrdd gan y boneddigesau canlyn- ol—Mrs W D Griffiths, Mrs George VVii- liams, a Mrs George Trinder, yn cael eu cyn«rthwyo gan Miss Annie G Price a Miss Emily Davies. Mae llawer iawn o siarad y dyddiau yma fod yn anhawdd cadw dosbarthiadau yr Ys.^ol Sul gyda'u gilydd. Nid oes amheu- aeth mai un o r rhesymau cryfaf sydd i gyfrif am hyny yw, naa yw yr athrawon yn cymeryd y dyddordeb dyladwy yn eu dos- harthiadau. vJredwa y dylai fod pob athraw o'r Ysgol Sui gymeryd arno 1 fod yn fugail mewn gwirionedd ar ei ddosbarth, neti nis gall fod yn athraw llwyddianus. Pe byddai i bob athraw wneud hyn, credwn na chollasid un o bob deg o'r rhai sydd yn .myned ar gyf;iliorn bob blwyddyn o'n Hysgolion tabbothol ni ar hyd a lied y wlad. Credwn fod ymddygiad fel eiddj Mr J D Price yn haeddu y gamnoiiaeth uchat am ei wasanaeth gyda ei ddosbarth. Nid oes pall ar allu aweoyddol, c^rddor- ol, a barddonol y ddan frawd doniol Alaw Tydfil a'i frawd Mr Lewis Morgan, Clyw- soai ddacil, rai blynyddau yn ol, ar y cwes- tiwo, Pa un ai y bardd neu y cerddor sydd fwyaf yn naeyrnas gwareiddiad ? Os oes rhywun mewn amheuaeth ar y cwestiwrf y dyddiau hyn, myned weled yr hyn gynyrch- wvd gan y dd:-n fraw! uchod. Y rme newydd ddod allan or wasg yn dwyn '8 yr enw, I At Iesu fe ddaeth.' Ond nid wyf yn sicr y bydd y darllenydd yn abl i setlo y cvvestiwn wedyn, ond yr wyf yn eithaf sicr y caiff lawer o fwynhad wrth geisio. Aw- dwr y farddoniaeth yw yr Alaw, ac awdwr y gerddoriaeth yw Mr Lewis Morgan, neu c;1 9 ys dywed yntau, 4 Lewis 'y mrawd.' Ni fvddai y dernyn hwn o'i le pe y gosodid ef ya mhrogram cymanfacedd ^ob enwad yn Nghymru.

Eisteddfod Flynyddol Soar.

Y Glust.

Y TJuddugol.

.Fy Narlun.

Y Buddugol.

,. ABERDAR.

HEN WAG.

HIRWAIN.I

HIRWAUN.

Advertising

I Y FOESEG NEWYDD.

-:0 :—1— LI BAN US, TREFFOREST.

CAERSALEM.

CWMTWRCH.

Advertising

... Tystiolaethau.

Advertising

-:0 :-->--< TYCROES, PANTYFFYNON.