Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

At ein Dosbarthwyr a'nI Daillenwyr.…

.-YR WYTHNOS.

-:0:-CAERDYDD.

Y Dosbarth Gorllewinol.

ADRODDIAD Y GORUCFIWYLIWTv.

Siloh, Aberdar

News
Cite
Share

Siloh, Aberdar Yr Ymdrechwyr a, Dirwest-Kos Lun. y I Sfed cyfisol, cafwiyd noson ddirwesftol yn, I hanes cyfaxfodydid yr Ymdtechwyr Cristion- ogol perthynol i'r capel uchod. Darllenodd! v, brawdl ieuanc Mr Win. D. Barber bapyr budd'iol a, gwerthfawr a.r y testyn pwysig, a ymddiriedw^d iddo gan y .gymdeithas i ymdlrinl ag ef, sef Dirwest. Ymgymeroddi y bra wd yn nechreu ei bapyr i rhoddi gwahanol ystyron y gair dirwest, fel eu gosodir allan yn y Beibl. Dywedai ei fod yn golygu, peidio cymeryd yn ormodol o fwydy ddi, ym,gridw oddi wrth wahanol ddryg- au a phechodau, etc. Gofynai a oedd, cy- meryd ychydig wlybyron meddwl yn bechod ? dy^vt^dai nadl oedd: ef yn myned i'w ateb, ond ei fod! yn myned i, adael i'r gwyrfodoilion i'w ateb dlrostynt eu hunain. Yna a.eth yn nulaeni i broh fod! di'rwe-st yn: dda, ac i gyrmell lhvyrwlIthodiad ar batwb oedd yn brese:> ,i. Yn sicr, yr oedd cynwys y papyr yn elfen raigorol i didieffro cywrein- rwydd a. chydvwbod!a,ui y gwrandawryr gan giodii yr elfen gwestiwynol i'r wyneb yn rhwydd a.c yn(.! .;aiwdld). Yn y rhydkjymddiddlani gymerodd) Je, ar 01 gwrandaw y papyT, dK wedoddi uni brawd! fod cymeryd ychydig wlybyron meddwd yn dra niweidiofl a pheryglus, am fod! hyn yn ami ac yn ihy fynych, yn arwaini i'r llawer, ac i ormodedtd, ac nadl oedd cymiaint ag un meddwyn i'w gael heddlvw, oedd wedi dech- reM gydla'r llawer, end yn hytrach gyd-a'r glasiaiid fw-miedtol:. ac yna yn mlaen, ac i lawT o ris i ris, nes cael ei hun yn nyfnder- oedd! meddwdod; a, thxiemi. Dy-w^ediai brawd axall yr hoffai gael gwy- bod pa bryd) y ilaeth y gair dilrwest i ûl ygu fel y deallir ef geinymi ni heddyw, llwyr- ymwrthodiaid od<ifi with diodydd medd^-ol ? Un arall a ddywedai nad oeddl y gair dir- west hydi eto yn golygu llwyrymwxthodfad! o gwbl. Braidd .iiai amgen ychwanegu mai Cymiedirolwr oedd' yr olaf a siaradbdd. A oes neb o. diliirwestwyr blaenllaw* a goleu- ediig Heolyfelin a W113 ddyfod ahan i ro-i goleu ar y pwmc uchod, .sef Pa brydJ y daeth y gair dirwest fel y cawn ef yn v Beibl, i ol- ygu llwyrymwrthodiad oddi wrth diodydd: meddwol ? Eto, na feddylied neb fod ymdrechwyr Siloh yn wan ac eidldil )'n y ffyddi llwyr- ymwrthotTpl. Na, y mae y -mjwyafrif o ddSgon, ac yr rynt felly yn, y cwrdd dan P'l sylw • >; pendia.nt a hollol o oleimi ar beth a. ygir wnh vldinv-est fel. y cawn ef yn Gyfrol Sarsetaidd ? LlyAvydcDwyd } cyfarfod. uchodl gan Mr. Thomas Evans mewn mtoddi doeth a dleheuig Aed dnvy y rhainau diefosnynol gan Mri. Willie Williams, Albert Evanis, a Richard Wil 1 lams. Bydd\ y cwrcidl nos Lun nesaf yn gyfarfod 'Ymg:ys,egriadl,' pan y gobeithiwn weled nifer luosog1 yn nghydi. DervYlch yn galonog gyd- ieuenctyd. Yr oedd ynidldirwg genym weled lie, ami i frawd a chwaer ieuanc, yn wag ar v noson dirwestoll. Yn sicr rhaidi. ni gael cwrdd dlirwest yn fuan eto yn nglyn a'r gym- dieithas. Gycla 11 aw- y mae yn dda genym allu mynegi fod y gymdeithas ddi'rwestol perthynol i egjlwvs Siloh, yn cyfarfod bob pythefnos. yn ca,etl cynulliadiau lluosog, a chyfarfodydd dyddbrol ac adeiladol o dan lywyddiaeth y brawd! ymifoddlgar John John. Awn rhagom. Y mae tir lawer eto i'w feddianu. Riban Glas.

:oi: 1 ; " JERRY BUILDING…

[No title]

—.— :o :! ..1 1ARGOED.

-:û:-TREDEGAR.

Ynvsybwl. I-

[No title]

Advertising