Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

At ein Dosbarthwyr a'nI Daillenwyr.…

.-YR WYTHNOS.

-:0:-CAERDYDD.

Y Dosbarth Gorllewinol.

ADRODDIAD Y GORUCFIWYLIWTv.

News
Cite
Share

ADRODDIAD Y GORUCFIWYLIWTv. Yn ei ragymadtoddi, sylwodd; Mr. Wil- liams ar frwydxau llafurawl a'u canlyniad- alU, ac yn neillduoi felly frwydr faiwr Bethes- dal. Achosi a; ofidiai gal on am oeddi gorch- fygiad! y gweithwyr; ymiladdaisant frwydr faith) a daingoswyd gwroldfeb diarniheuol, a ffyddlondeb neillduoi gan. bob gradd o i weiithwyr trwy y wlad ond gorchfygwvd Ilafu-r gan gyfajaf, a, phriodolir hyn i hwyr- frydigrwyddi y bobl ieuainc i fv.ned oddi [ caxtref i chwilio ami waith. Pan fvdda.i cythrwfl rhwng cyfalaf a. llafur, dylid gwneud! pob ymdrech posibl i'w ddwyn 1 ben, miewn modd! anrbydieddlu;s, ac os methir, [ dylid hefyd! fod yn barod! i wneud1 pob a-berth i fyned oddi cartref i gael gwaith. Dangos- odd y dynion canol oedi, a'r oedranus, fod vnddynt awydd i orchfygu, ac aethant o r ardal; ond ni ddangoswyd yr un parodrwydd 19, gan: y dosbarth ieuengaf. Pe digyvyddai strelc eto y.no> neu miewn unrhyw fan ?Tal', dylid eymterydi gwers oddi wrth y gorcaf\g- iad hwn, trwy fyned i ffwrddi—dvita- lie y Uecha llwyddiant ymladdfa lafurawl. Yr oedd gwaith y mis yn debyg i arfer, gydag eithriad fod) canoood wedi eu tafhi allan o waith, a g;ofidiai v swyddog ^n yn | fawr am ntad oeddl ein trysorfeydd cyrryw, y gall.,esid eu cynorthwyo yn y dydd blin a'u godidiweddiasant. Y mae yn rhaid' wrtii d'ryscrfa allan-o-waitb. os ydym- am gadw anrnydteddi undleb' i fyniy, o herwydi fod aimrywi o achosion yn auhawrld gwahan- ia,ethu pa Uinl ai yn segur trwy ataliad. y lofa, neu yn codli o awgihydfod y maent. Cwrtherbert a Bryncoch,—Cyfarfyddwyd ar fateri-on perthynnl .i'r glofeydd hyn, i- 0 mor belled ac y gallai gasgiu. y ma-e y gweithwyr wedli gosod; eu hachos yn gryf o flaeni y cyflafaredidiwyr, ac fe obeithir y llwyddir i gael cy-fntewadiad' er gwell yr y man. Cwrtybettws. — Achwyniadi fodJ g,!o yn cael ei ddanfon ailian) mewn sefyllfa, 'rnfas- na,chol. C'afwiyd aimiryw: gyfarfyddianau a'r gweithwvr a'r cyflog^vyr, a chytunrwyd ar bris ychwantegol am) dlaflu rhan o'r glo i'r gob. b Glyncastle. — Llwyddwyd i unioni ihai pethau yn y lofa hon. 'Erys yr achos o iawndal heb ei benderfynu1. Gwrthodir talu yr hawliad, ac fe fydd yr achos i'w wrando yn Llys Sirol Castellhedld! yn Chwefror nesaf. Danfonwydi hawliad aimi iawndal yn yr achos arall o dldamwainl angeuol. Cyfarfyddwyd dlroionaT achos tramwyr glofeydd Glynea, St. George, a Bryn Sheff- rey. GK>fyntir 'Cyfnewia'jiad; yn mlhris; a pbuy sail, y way.' Y maent yn teilyngu cyf- newddiad er gnvell. Clydach. Merthyr.—Yn segur. Nid yw y ) perchienog,ion yn gofyn alo didimi cyfnewid- iadi, neu- o'r hyni lleiaf, nidi ydlynt wedi aw- giymu peth or fath); aic mewn canlyniadi i'r atalfa y mae 500 o weithwyr wedi eu taflu allaxs. Cj'!apydlngTefi'-—Pa.rhau' yn segur. Y mae b'oh ymgais a.rllrhydedJdus w:ed\i e.i mae ]x?b ymgais anrhydedldus wedli ei gwmeud i gychwyn y lofa hon, ondl parhau yn segur y mae hyd ymal. Mynydd NewvdJdl a'r Pentre.—Methwyd j yn yr ymgais i gael prisres newydd i'r lle- I oedd hyn. ac mae yr achos wedi, ei ddanfon yn mdaen j'w osods ax dbefnlen nesaf Cyd- bwvllgor y Bwrdidi Cyrraodol. Achosion o iawndlaliadau o Glyncymmer yn derbyn sylw. I C'wimiafom Slant.—Gweithwyr y lofa hon yn segur mewin canlyniadi i'r ataliad. Man faterion yma wedi dierbyn ystyriaeth. Cy- merodd damiwain angeuol le, ychydig amser yn ol, ac y miae ha^vliad1 ami iawndal wedi ei ddanfon i'r cwmni, March. Hyweil.—Y lofa hon yni segur, y cwmm wedi ei dd'irwyn i. fyny. Gendffo.s-. — Achos o iawndal wedd, ei I dalu. Gorsleinon.-Un wythdem yma, wedi cych- wyn. Ychydig ydlyw y rhai sydd yn aelod- au or nifer gyflogir, ond fe didisgwylir y ,d bydd pa.wb wedi ymiuno erbyn y cyfaxfodl nesaf. Treshenkyn.—Achosioni o iawndal yma, ac y mae un achos yn neillduoi yn arcs heb ei benderfynu. Collodd gweithdwr ei goes trwy i ergyd fyned alla.n, ac o herwydd! fod: cryn dfywyllwch yn. amigylchynu yr acho?, bwriedir cymery-dl barn bargyfreithiwr cyn j el osod yn y llys. Y mae: rhes o ofyni2dau wedi eu tynu allan, a disgwylir atebiad cy ), S y cyfarfod' nesaf. Yr ydys am, fodl yn .-it r i cyn gwario arian, a oes gobaithi am enill. Derbynioddi gw'eithwyr G1 yncorrwg rv- buddion i derfynu cytundebau, Galwydl sylw -goruchwyliwr y lofa, fod rhoi rhybu V- ion cyn trosglwyddb y mater i'r Bwrdd' CsT- modol yn doriad ar y cytundeb hwnw. Y mae y gweithwyr yn parhau i weithio. | Avaw Merthyr.—Achos stall headings'! yma. wedi ac yn cael ystyriaeth. Bu (\ prwyaeth o'r gweitihwyr ym nghyd a'r fT(1f- uchwyliwr o flaen y perchenog ar y mater. Cwmgeily.—Achos .glo taoii a'r gyi^wyr. Tebygol y cytunir ar y llineau awgrymwyd'. Pyllau NewydicHiom Sciwera.—Cwynir' yra-a ■ ar vr,am,ser a'r lie i newld pan yn gweit hio ta,ir shifft. Gored Merthyr.—Amxyw o faterion yma dam ystyriaeth. Y g-weithwyr yn achwyn nad yw y taliadau dderbyniamt yn unol a'r pris-restr. Morwg Vale.—Y gweithwyr hyn 01 dian, ] rybudebion. Y rheswmi roddlir dros hvn vw •. na,s gelli,r gwerthui y glo, etc., yn .ei sefvllfa.! bresenol.. Grove CollieTy. Achos, codi cyflog y gweithwyr yma yn nwylaw y cyfreithiwr.. Mae yr achos i'w OIsod! yn y 11 vs i'w bender- hnu. CaergynydidL—Y tramwyr wedi atal y Iofa, heb rybudldi; y perchenogion wiedi eu gwvsio am iawn am y gelled. Yr achos wedi ei ohirio ami bythefnos, ac yn v cyfamser, cy- tunir os yw bosibl. Cefncyfelach.-Sefyllfa pethau yma vn ddifrifol. Nid yw, y gweithwyr yn credb mewin undebiaeth gwell ganddiynt am.,eraill nag am danynt eu buna in. Y mae yn 11 awn brydi i'r bobl hyn i gydwreithredu a dynjon eraill y glofaes. Lla.nerch.—Y lofa hon -wedi, ei hatal. a'r gweithwyr aHan er ys dros fis. Hona. y percheaog nad yw yn talu, a gofyna am ostyngiadi naig gel-lir byth ddisgyvyl i'r gwe:Cl- wyr ei ganiatau. p

Siloh, Aberdar

:oi: 1 ; " JERRY BUILDING…

[No title]

—.— :o :! ..1 1ARGOED.

-:û:-TREDEGAR.

Ynvsybwl. I-

[No title]

Advertising