Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

At ein Dosbarthwyr a'nI Daillenwyr.…

.-YR WYTHNOS.

-:0:-CAERDYDD.

Y Dosbarth Gorllewinol.

News
Cite
Share

Y Dosbarth Gorllewinol. CYFARFOD Mi SOL. j Cyiialiwyd yr uchodl yni y Coliosieiuimi Hotel, Abertawe, dydldl Sadwrn, Ion. 2, 1904. i Agorwydi y' cyfarfod! gan y cyn-lywydd, Mr D. Jones, Mywyddl Newydti gyda/g a.r- aeth grynto—adblygfiadl ar weithireQiiadaiU v flwyddK'n yn benaf. Dywedoidd fod: y flwytltliynJ )-n noidtedig ar tawer ysfy-r, a gofid- iai fOdlgwedidi annyttiiunol ar y falsnach lo ar ddietchjfeu y flw}4n1dyB ntw.\ YmJiadd- v.-vd amryw frwydirau' llafurawl, ac yr oedd eu canlyniatd yn eglur dd!aa\gos fod) angen. j p*rffeithiio air yr Undeb. NIdi oedd gandicio I gydiyi-mJIeiimlad a'r bob! hyiny, gymerant, fain-1 tais i waradiwyddo a darcstt;wng; undteb, o herwyddl dlymia uiiig aimddliffy'nfa y. g:weit;l> wyr, ac nid! oeddi cysondleb miewn dairostwmg sefydliadb uoig amcan pa urn oedd llesoli. Diiolchai ami y1 cymiOitth a gafodld! yn ystod' y flwyddyn i gyflaiwoi v dylex". wwdd a syrth- iodld arrao fel cadeiryddl, ac hy die rai yr es- tymid yr Din: cyniorthiwy1 i/W' olynydd. Yr oeddlem yn gwyiu-bu air gyfwng a fyddai yn ddla pe byddai pob gweithivvT yn eiffro I'W gyfarfodf, sef yr yrmgais syddi, ac a fydd^ gan gyfalafw) 1 yn benaf, ac a gefnog-ir, fel y mae yn ofidius meddtwil, gan weithwyr> i, gvf- newidi trefii ig}dlid<oil y Llywodraeth. Nid yw sefyllfa y gweithwyf ynl awr y peth: ddyiai fod1, ond! yir oedtdl vn sicr1 ptai fyddali i'w Irhi.'uia.u wella uni gronyn. pe cyfn.ew- idid Masnach Rydd ata Ddliffyjn-dollaeth ax linellau 'gynyigir gan Mr Chamberain. Go- bekhiai na hud'-dldbnir y gweithwyr i werthu eu gepjedli'gaietb-frairat am gawtl coch, DiffM> dbllaeth Mr Chamberla^jni a'i ganl_ynwyr. Yr oedd y flwyddYTI dd'iwiedid^f' yn nodt- ediig miewim un peth. arall pwsdg—cwtogiad) rhydidtidl y werini yn ngiyn ai chvmsitiwn g:or- bwysig axidSyisig.. Difreinii^d1 y gweithwyr o gael Ilaiis union)g\-rchoJ yni llyAvodtaethiad' addlysg; ac y roaei Byrdtdfaiu YsgoJ, a wnaeitht- ant gymaint i ylmdicil nos gaddtugawl anwy- bodaetb o'n -grwiladi yn ysto dy 30 mdynedidl eu bololaatihi, wedi eu diddlylmiuij ac y mae y gwtiitbol-gaimi hwn wedi ei 01 her- wrdldi ffolinetb y gvveithwiyr yn gosiod imewn SiAvydldi. bersanau madl oteddl ganddiynit ronlyn o igydyjmdeiimladi a d!yheaJda.u y werin. Y mae yii. wers dldifrifol i ni, ac hyderir na fydid. i'r gweithwyr weithredb yn gtyffelvb yn yr etho'liad nestaf. Y j>etb m,wyaf antgen- rheidSiol. ar y w^rin yd\ w addysg. ac iawn Atefnyddiad o'r cyfrywi fy^idhi yn sicr o effeithio er aiond, ac er dyrchal'iad y gweith- wytr yn gyfFredinol. Talwyd1 dliolchgarwcb gwreisog i'r cadeir- yddi am, ei sylwadau, ac am y gwasajraeth I a gyflawnioddi yn ystodl blwyddvni ei ,s"wyddbgiaeith. Cymterotddt Mr J. Ricbardte, y cadeirydid new-yiddl at ei waith,, a d'atganoddi yntaai ei dfeimlad u-rth ymgymieryd a.'r swydd. mewn geiriau byw, gaint erfyn. ara gy-dly.mdiedmiladi a, chynotrthwiy i gario allan y gwaith yn fodld- ha ol. Penodiwdl Mr. Owen Jones:, Cyfrirxfa 23, yn dldryswT) a. Mr D. Thomas, Cyfrinfai 22, yn fynegwr. ^Cadarnha,d! ad(rodd!iadl aj mynegiad arianol v cyfarfod diwedidlaf. Dadlernwydl y gohebiaethaui, un oddi wrth Gyfrinfa Duffrym Rhonddia,, yn cyflwiy- no i, sylw. y cyfarfoldl nifer o bersonau na, cnymiexagaint rhani yn yr angjhydifodi fu YDD fisoedd: yn ol, ac yn ha,who taJ.'streic idd'yinit. Ataliwyd y bobl hyn aim bump wythnos 01 amiser o^ herwydd i'r giowyr roddii rhybudd^ 1 on. W'edli i'r m/ater gael ysifiyriaethi,, bam- w!yd mai dbethaf peth fuasaiii trasglwvddo v miater i Bwyllgor Gwledrn\xMlo,l y Dosbarth a rhoddHi adrodldiad! yn y cyfarfod nesaf. Darbyndwyd, pump o enwau pers-onau i fod yn yrrudtiriedlolwyr i'r Dosbarth. Y nne dan ymdldiriiedblwr yn ofynol, ac ymdd'eint- gys envvau ax rag-fen y cyfarfod nesaf. Cassi od'dii writhi Gyfrinfaoeddi Dyffrym Afan.—Cymexwydl pleidJads ar y mater hwn, a phasiwyd' i wrthod' y caisi. Rhoddiwyd adxodd!i.ad.' 01 weithred5a,d!au y pwyllgor benodKvyd! i ystyriedl a thynu allan gynllun i gyfarfod a'r nifer luosogj oedd allam o wfaitbh yn y DtosbaTfch. CynaJiwydI dau gyfarfod;, ac hysbyswyd i'r mater gael ea gp!dli yni. Caerdyddi, i, r pwyllgor yno bendferfynu a,r fodl cynadledldl arb.enig 'i'w chynal i ymdrin a'r mater, vr hon, sydd! i'w cnynal ar yr I lerg cyf. Yr oedid yn wir bwysag i,r D'osbairth hwn a phob dosbarth araili wirthi Drysorfa Allan-o-waith. Teflir dlyniion allan dirwy ataliaid glofeyddl neu a/tali ad rhanol, ac fe ckMai fod' genym, drysorfa. i gyniorthwyo y rhai hyn hydi ners, v llwydidant i gael cyflogiadl mewn maria,u eraill. Gellid d^wyri diigon o resymau df JiS sefydliad, tryserfa o'r faeh a. nodir. Hyshyswydl hefyd ami fodl y cynu Inn fawr, arafweh masnach ol yn rhwystr ai fforddi pob! i gael cyflogiad', a gyda gobaith y byddiai i bobl gyfranu; rhywbethi i liniarui y dyeddefaint cyn y gyinadledd, i apeli.-Hau gael -eu danfom i holl ddbsbarthialaiu Deheu- d:ir Cymfu a Mymvy; ysgrifenyddion yr holl gyfrinfa oedd!, nifer luosog o atalbw-yswvr, a: Uyiwyddioni y cyfrinJaüedrd. Gwasgarwvci oddeutu, deg, mil o'r rijieliadau hyn,, ac yr oeddlynt yn dechreu dwyn ffrwyth,

ADRODDIAD Y GORUCFIWYLIWTv.

Siloh, Aberdar

:oi: 1 ; " JERRY BUILDING…

[No title]

—.— :o :! ..1 1ARGOED.

-:û:-TREDEGAR.

Ynvsybwl. I-

[No title]

Advertising