Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

At ein Dosbarthwyr a'nI Daillenwyr.…

.-YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. Mewro arboliad! d'iweddiar ifr organ wyr Coleg Breninol pa,siodd- y rhai carvlynol :— Miss E. M. Cook, Abertawe; Mr. A. D. Davies, a Mr E. E. Da:vies, Rhos. Y m-aei Mr Wm. Jones, A.S., Arfon, wedi. derbyn gwahoddiad: i dlalu ymweliad a'r America. Nos Loo diweddaf yn Clwb Rbyddfrydol, Cat hays, traddodloddl M'r D. A. Thomas, A.S., anmchiad pryd y dymunai ar i'r Rhyddfrydwyr i ymgyrugori ac arweirawyr LiafuT pan yn diethol ymgeisy-did Seneddol. Dyddi Sul diweddaf, ta.lodd Dr Mostyn ymweliad a Aba.tdy'r Glyn1, Cydweli, pryd yr ordeinioddi tri i'r sswyddi o ddiacooiaid1. Nos Lun, yn Nghapeil Siloai, Mardy, caf- wvd anerchiadau gap, Mr W. Aibttbibanxii, b A.S. (Mabon), a Mr Osmond Williams, A.S. Dydd Lluo, cymerwyd un John Jones, Tirydail, i'r ddalfa ar y cyhuddtiad o saethu dyn ieuanc newyddi briod. Damwain yd- oedd. Y mae y Brenin Edward y VII. wedi penderfynu talu ymweliad! ag Abertawe yn miis Ebrill nesaf. Bydrl Mr John Morley, A.S., yn talu ym- weliad a'r America, yn ystodiy flwyddyn hon. Bydd y Senedd yn ail-gyfarfod ar yr 2il o Chwefror. Hysbysir gan Mr A. J. Bal- taur, A.S., fod busnes pwysig i ymdrini ag Y mae George Francis, tan.wr, perthynol 1 Gwmni Nwy Penrhiwceibr, wedi ei wob- rwyo a bat-bodyn am, wroldeb yn ceisio achub dau ddyn. yn yr anffawd ddiweddar a gymerodid1 Ie yni y gweithilau hvn. RondJx tystysgdifaui hefyd i J. Howells a Mrs Raw linS) gweddfwi uni a'r rai a goilasant eu. fey- wydau. Dydd Ll-un cynaliwyd trengholiadi air gorff Thomas Davies, 12, David-streeit, Dowla.is, 80 oed, yr hwn a fu farw yn dra svdvn dydd' Gwener diweddaf. y n Penarth, nos. Lun diweddaf, bu Mr. Wm. Brace a. r Cynghorwr Morgan Thomas, Caerdydd, y ntraddodi ainercbladau. Credir fod rhagolvgojK Mr Brace yn gwella. Dy- munwn iddo lwyddiariit yn ei ymigeisiaeth. Dyddi S'ul dawfedldiaf dlaetb Tboimas Wal- ters, John; Evan-si,, ac E\-an Edcmundb o hydi i gorff George Chick, Tredlegan yn aigo<s i Ffermdy1 Penlan, ar Fynydld Merthyr. Gada,woddi y tranicedig ei gartreif ryw bytbef- i nos yn ol er chwt]i 0 am waaitb. Yr wythnos hon bydldl Miss Myra O'Brien, ysgolfeistres yn Pootypriddl, yn coda achos yn erbyn y Pwyllgof Adldvsg am £7 ics, cyflog am fis. I Z" Dydd! SadKvrn d'iwed(d!a.f diywedbdd Ynfd!- adbn Penybont-air-Ogwy, fod yn ddirwtg g;ant- ddlynt fod y swm o 8:SI 5c wedi bod! yn fodd.- ion i ddwyn nifer o, hialiers a'u cospi 01 flaen J lIrs gan oruehwyiiaeth Gloifa y Wyndhami, ac y dylai bod! gwell teimiladlaiui yn bodloli ihyngdd^nt a'u gweithwyr. Y mae y Bwrdoi Llywcidraethi wedi penf- derfynu gwneudl ymlchwiliadi i'r achos a daygwyd yn erbyn y matron. Dydlcl Sadwrn diw^eddlaf, yn nghladdfa gy- hoeddus Abeirdar. daeajw-ydi yr hvn oedd farwol o Mr a Ivfrs William Rees, c'swydidL feydd Dociau, Caerdydd!. Hysbysir fod) ainfghiyd:weied!iadiau pwysig yn y gweithfeydd ar fin cymeryd lie mi Chicago Ynxirinir ag achos ein Atal Gweitiiio dyddi Llun a, MawT'th nelsaf gan ArglwycUd'' Farmvr B'ngba'm, yn Llu-ndlain. Dirwywyd un Thos. Bishop, Ystfaci, gan yr Ynadb-n, 01 bunt, a'r costiaui am gicio heddgeidlwad1, adeg swllt aim fodl yn feddw. Dydrd LIun gwerthwydl y ceffylau perth- ynol i lofeydd Ardaloeddl Bute y ni Hirwaun. Hysbysir fodCheg; o:r rhai yn y Goetre wedi 161, eu cadw, heb eui gwerth,. Dyad Sul di'.wedd'af, bui fa-rw Dr Franklin Eva,ns, Caerdydd; braiwdi-yni-nghyfraith i'r Barnwr Gwilynii Williams, Miscin. ni gynar diydtli Sul diweddlaf toTod'd! tan; 'allan yn; miaelf-ai Mr J E Thomais, Porthcawl. Dodir v golled yn qop. Yn ngwleithiau Haiarn Walsall, lIaddwyd tri ceffyl gan drydian a elai trwy'r gwaith.

-:0:-CAERDYDD.

Y Dosbarth Gorllewinol.

ADRODDIAD Y GORUCFIWYLIWTv.

Siloh, Aberdar

:oi: 1 ; " JERRY BUILDING…

[No title]

—.— :o :! ..1 1ARGOED.

-:û:-TREDEGAR.

Ynvsybwl. I-

[No title]

Advertising