Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

V man GOREU a'r RHATAF yn Nghymru ■" AM Pence Eaveloues YW SWYDDFA "Y DARIAN, — ABE PDAR. Y Prisoedd Rhataf yn bosibl. Gellir eu cael gyda Throad y Post. 1LYFRAU CYMRAEG A SAESNEG Wcdi eu troi allan yn ofalus am Bris Rhesymoi, Gwneir bob math o Waith Perthynol i Gyfrinfaoedd y Glowyr. I "PitOGRAMMES CYMAKFAOEDD GAUD Yn Ddestlus a Chywir. Ac Adroddiadau Eglwysig Ifn unrhyw ffurf y dewisir ac am BRISOEDD a'i gwna yn ANHAWDD CYSTADLU a ni. Dwsinau o Samplau o Gardiau Coff adwriaethol. 0" POSTERS Cyfarfodydd Blynyddol, Cyngherddau, &c., o BOB MAINT ac UNRHYrt uIW a ddymunir AM BBISOEDD ISEL. WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. Am yn agos i ddetisr mlynedd ar ug-aio y mae y ■f«ddyginiaeth werthfawr hon wedi profi yn •llwyddiant perffaith. Y mae yr effaith ga ar banteiddtlanwan (hyd y no i wedi su rhoddi i fyoy yn anwelladwy) yn wyrthiol. viae pVntyn \te eu. gwyneb-welw a d-fywyd trwy yynviryd y Lozenges yn cael gwared o'i blaau poenydiol, ac yn dyfod yn iach. cryfa bywiog, neu mae yn ym- -frost yn lie pryderei warchefdwyf. Syr, — Yr wyf am beth amser wedi del'nyddio eich Anhilmintie neu Worm Lozenges yn fy nheulu, acyn eu caei yn feddyginiu^i.ervflym ac effeitniol, at ascarmes neu thread \Vvi'mS' ac y mae eu ffurf yn gytfeus a dymanol i Want — W. 'Hutchison, Ficer Howden Ar werth mewn blych 9Jc, Is 1-^c A 2a L\: gan Fferyllwyr a gwerthwyr Patent Medicine, neu am 15 a 34 Stampe. J. DAVIES, Gbemiat, 31. High -St., Swansea. 0.1. I MAFON DUON Y DEAU PANT YR ONEN, AC ODLAU EREILL. GAN AB HEVIN. Pris CHWECIIEINIOG. Canmolwyd gan Proff. O. M. Edwards, M.A. Dr. Edward Jones Cadvan Watcyn Wyn Glanystwyth Ben Davies Brynfab Ieuan Dyfed.; Brynach; Parchn. J. Bowen Jones, B.A., LID. J. Thomas (Mathaiarn); I T. Levi; T. Mamel (Talvan); J. D. Jones; J. Hathren Davies; D. Rhagfyr Jones J. Humphreys, &c. -0- Nifer ar werth o'r Ai'l Argrafifiad gyda Darluniau. —o— Cyfeirier-IIENRY LLOYD, 39, WIND STREET, ARERDAR. I'w gael hefyd yn Marchnad Aberdar, gan Mr John Rees (Glan Cynon), y Llyfrwerth i wr Cymreig. LumG COLTSFW -I 12 L I A ITAths MAE CYMRU'N MYN'D YN MLAEN." o Y MAE Coltsfoot Lung Elixir Yn cael ei gydnabod gan yr Awdurdodau Meddygol fel y Moddion Goreu a a mwyaf llwyddianus fedrant gynyg, ac heddyw cydnabyddir ef fel y MODDION ENWOG AT WELLA'R FREST. Y mae yr alwad a'r ymholiadau am dano o bob rhan o'r wiad yn cynyddu yn gyflym. Y mae COLTSFOOT LUNG ELIXIR. yn ddarpariaeth ardderchog a wneir drwy gynllun gwyddonol o Coltsfoot a Llysiau Balsamaidd ereill, gan feddu galluoedd adferiadol mawrion at anhwylderau y Frest a r Ysgyfaint. Wedi ei brofi i fod y Moddion Adferiadol Goreu y gellir ymddibynu arno at Beswch, Anwyd, Bronchitis, Asthma, neu unrhyw ddolur arall i'r Gwddf a'r Ysgyfaint. Y mae yn GYFFYR DA I'R YSGYFAINT, yn bulior ribellau, ac yn ad- feryd iechyd. Dylai potelaid fod yn mhob cartref. Y mae yr Elixir yn flasus iawn, a chymer y plant ef gyda pharodrwydd. Rhoddasai Meddygon symiau mawrion am wybodaeth o'r darpariaeth, ond bydd i'r cyhoedd ei ffeindio yn well i'r d^rganfyddwr ei barotoi a'i werthu fel y cynygir ef yn awr mewn poteli. C, Y mae yn beth cyffredin i un arall (sustitute) gael ei gynyg, ond mynwch yr un gwreiddiol gyda darlun o'r Barnwr ar y label. Gwerthir gan bawb Fferyllwyr a Gwerthwyr Moddion. Pris Is. l^rC., 2s. 9c., a 4s. 6c. y Botel. Ar dderbyniad Stamps danfonir yn rhad drwy y Post. Darparedig yn y Pferyllfa gan y Dyfelsydd- MORGAN W. JAMES, M.P.S., Stepney Street, Llanelly, South Wales- London Depot-157, Queen Victoria Street. )m JE—TtT' m DOWN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, &C., And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet ) SI, HlQhL Stif 061, I C. ^x -jr -r t—y Works: j &; Morris JLane, ) ^VVcixloGci The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales. Illustrated Catalogues free on application. Imrnence stock to select from Carriage paid on all Orders above £ "10, or delivered in ou«* own v*ms*. .qL Argraffiad Newydd -4- O'R ■> 9 rw pyn, GAN PRIS, TAIR CEIMIOG YR U^. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr' Anfoner yr Archebion i Swyddfa'r 'Darian.' Bob Owen, NEU ETIFEDD Y FFOS. NOFEL NEWYDD GAN v v v v W, Williams, Cwmdar. 1 t Y,Farn Gyffredinol ydyw fod hon yn Nofel dda a dyddorol. Anfoner am dani i Swyddfa y DARIAN. PRIS 1s. Treatment of Hernia. edge's Patent Trusses for I the Relief and Cure of Hernia. J The Lancet, October 3rd, 1885, says. "It is comfortables-adapts itself readily to the movements of the body, and is very effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of King's College Hospiital. PARTICULARS. —HODQSS & G 80, Collage Stren. CWsaa W. i AROSWC4 UNEILIAD. O! DOCTOR, A RAID I FY ¥ AN\VYLYD FARW ? Ychydij X AROS\VCH UN EILIAD. X iawn o obaith sydd. OND TREIWCH^ Balsam ol Honey 11 Tudor Williams, 7, Yr hwn sydd yn cynwys Mel Cymreig Pur ac Adnoddau puraf a mwyaf effeithiol I 'u, Llysiau casgtedig ar fryniau Cymru, y rhai a gesglir yn y tymhor priodol, pan fydd eu rhinweddau wedi cyrhaedd perffeithrwydd. Dolur y Frest a Pheswch, Y mae miloedd o blant yn marw oddawrtb a rt Ddolur y Frest, y Pas, a'r "Croup." Hwn sydd feddygmia-eth. ardderchog a Jdargan- fyddwyd er gwella y cyfryw anhwylderau. Y mae yn anmhrisiadwy werthfawT i dtlyn- ioo yn dyoddef oddiwrth Frest Gwan, a Men- ywod a Phliant gweinion. Y mae yn gwella Peswch, Anwyd, Diffyg Anadl, a Chaetbdar y Frest. Adfera mifoedd o blant oddiwrth Ddolur y Frest a'r Pas. Adfera am swllt lie bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. TREIWCH EF. Os ydych yn pesweh, treawch ef; cs oes genych anwyd, treiweh ef; neu Franchitis, -treiweh ef. Y mae yn rhoddi rhyddhad ;a chliria bibau y gwddf, I gan ryddhau y frest, yn gwresogi'r cyfan- .soddiad, ac yn eich galluogi i gys.gu pan fyddwch wtui treilio nûsweithiau yn eftro. NURSE DARLING, Ysbytdy Kimberley, a ddywed:—Danfonasoch Balsam of Honey Tudor Williams yn garedig i'r ffrynt. PIeser genyf ddweyd iddo fod: yn fendithiol i mi a'r cleifion. Un achos ydoeddieiddio milwr o Gloucestershire a gafodd ei glwyfo yn ei froo, a chanddc besychiad poenus. Gofyn- odd am Balsam cf tlaney Tudor Williams. Synais i weled yr effaith rhyfeiidol gafodd ax y truan; rhyddhaodd ei frest, a chiiricdd pibau ei wddf, etc. Dymunodd arnaf i ddanfcn y nodyn hwn atoch. Ynad Cyflogedig yn Sir For- ganwg a ddywed :— "Teimlaf ei bod yn ddyledswydd arnaf i'ch hvsbysu fod fy nheulu wedi defnyddio Balsam of Honey Tudor Williams am flyn- yddau, ac wedi ei brofi i fod yn werthfawr iawn. Defnyddiwyd ef yn unig at beswch yn ystod y frech goch, pas, a dolur y frest, a galh-m ei uchel gymeradwyo i bawb riiiena at y fath anhwylderau. Mynwch weled eich bod yn cael y Feddyginiaeth iawn. TUDOR WILLIAMS' Patent Balsam of Honey. Cynifer o rai Twyllodrus. Gwerthir gan bawb Fferyllwyr ac Ystorda-i am is., 2s. 6c., a photeii 4s 6c. SampI j drwy'r Post am is 3c., 3s., a 5s,, oddiwrfh y dyfeisvdd. D. TUDOR WILLIAMS,!L.S.D.L.W., 1 MEDICAL HALL: ABERDARE. o: British Statesmen May taik about the EFFICIENCY of the Army—the Navy-the Social Problems, and such-like, but The Efficiency Of the NATION'S HEALTH is the most vital of all. Maintain The Health of the People 3 and the Stability of the Empire!! Is assured. To this end we introduce the WORLD FAMOUS Tudor Williams' PATENT BALSAM s HONEY Which contains PURE WELSH HOKEY And an Essence of the Purest and most Efficacious HERBS, gathered on the Hills of Wales, in the proper season, when their virtues are in full perfection. -0- To Cure Bronchitis, Whoop= ing Cough, Group, êc., it is Unrivalled. o It is Invaluable for WeaH-chested Men, Delicate Women, 6 Children, mi?, It cures when all other remedies fail. It Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Tightness of the Chest. It 1, Cures Thousands of Children of Bron- chitis and Whooping Cough. It Cures for One Shilling when Pounds ^have been spent in vain. TRY IT If you have a Cough, try il. If you have a Cold, try it. If you have Bronchitis, try it. It loosens the phlegm and promotes ex- pectoratipn, produces warmth and com- fort to the. chest, and gives refreshing sleep when you have lost nights of rest. See that you get the GENUINE AR= TICLE. So many Imitations and Frauds. Sold by all Chemists and Stores in l/ll j 2/9, and 4/6 bottles. j D. Tuclor Williams, Medical Ha 11, iberdare I L Meddyg Esgyrn Enwog Jy L -<>- D. Rocyn Jones A'i Fab, BONE SETTER, L04, Hill-st. Bhymney -0- Bydd Mr Jones yn bantd i dderbyn ynt. welwyr yn eu cyfeiriadau ar y dyddiau Llun, Mawrth, a Sadwrn Hyd bedwar o'r gloch y prydnawn. PEOPLE SAY Kernick's Vegetable Pills WHY1 SHOULD BE MORE WIDELY KNOWN. They have been need and appreciated ki tbeV aands for over Firry Vuu and their kaS hugely increesed. HAVE YOU TRIED THEM? They are very amall and easily swallowed. EmI bo* is a veritable Midicimk CHisrr-in itsetf. a yon feel out of aorta, or want a Spring Medicine try KERNICK'S VEGETABLE PlCLS. Ow Is a dose for an average nan. They cure Hen& aches, BilionMieas, Bad Biood, Indigestion Weakness, Nenroos Debility, or Kidney Troublee. They cleanse the system, strengthen the nenr«% purify the blood, and prepare the body for tk* summer heats. THERE IS NO MEDICINE LIKE THEM Kekjuck's VniriBU Pilu are sold by aB Chemists, te, in tM-, i?|d., and a/o boxes, ar direct of the Sole Proprietors—KERNICK ft SOU, Ltd., Whoie**le Druggist*, CardiS, ea rwai^t m Ltd., WholowAs Druggist*, CardiS, ea rwai^t II stauape. T' ( G S í-, E r. r I HUGH DA¥IBS'S jCOUGE MIXTURES 1 NO MOitB Dffffcfty rof BrestMmg. « IB VO MONB isleepiess /ylus. E H it) ld IRLI Distressing Coughs. g I DAviES'S OODGK MIX ''USE for COUGHS t* i DAVIES'S COUGH M XTUK3 for OOLDS < f | DAVTES'S OOOGH MIXTUEB for ASiTateA f 1 DAvIBS'S COUGH MATURE for BiOKCamSt" ff f, DAVIES OOUGH laXT-iKE fcr H4«iRSeNES* g DAVIES'S CODGH MISTUEfi lot iSFLUEN2A, t 1 DAVIES'S C' iUGH MIXTCT^R for OOLDS B DAVIES'S coo.,n MIXTURE IOT. (XtDSrs M 1 DA VIEW'S OOUGH M X" TR5 for so ,n; TKPOAS | DAVIES'S COUGH SoottatiC t, | DAVIES'S DOUGH VtX warmf the ChSh u ? DAVIES'S 00U"1 v t {? I DAVIESS (XiUGfl Y-4 X.' ORP -.Ú¡C sJiSuEite >t I J^AVTBS'S .!OU&E MX" w ft bV?JA0 I DAVIES'S COUGB MIXT Rfc SPEAKERS H j THE GREAT WELSHf: BgMBDY, I I3ld. mad 2,9 Bottles. '# 7eid ETa~r~jjiurt. 3 I Sweeter than Honey. ds-sn like it « rSuGH DAVIES, Cf!>r MACHYHLLETEL Gweithiaa ARISTOTLE, Yr Athronydd byd-enwog, yn cynwyt of Orchest-weithiau a'i Gyfarwyddiadau Meddygol, i I Deuluoedd. GYFARWYDDIADAU I FENY\\rOB» Ei Lyfr ar DDYRYS-BYNCIAU, Nodiadau ar WEDD-OFYDDIAETB (Physiognomy). Cyfrolau Cyfiawn, goreuedig, wedi rI rhwymo mewn Ilian, 256 o dudalenara. I'w gael gan— MR. C. CROWE, LLYFRWERTHW^ Vegetable Market, Wrexham, Many More Motbers would bake at home did they know the ease with which success is achieved by using Brown & Poison's Paisley Flour. The disappointment of former bad results causes many to forego the enjoyment of home- made bread and pastry. With Paisley Flourall this is changed. Mix I part with 6 to 8 parts ordinary flour, make into a dough with milk and bake at once, and you will have an evenly-raised and pleasantly- flavoured loaf or scone. Beginners get good results, the experienced are delighted. Brown & Poison's Paisley Flour Makes successful bakings. 4