Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Eisteddfod Penderyn.

NODION 0 RHYMNI.

Mae Cenad i ti Ddywedyd Drosot…

I Ceinewydd.

Rheilffordd JDrydanol.\

Cymdeithas Ddarbodol y j Glowyr.…

Marwolaethau Americanaidd.

-----'--_.---'..-.--.-"-----------.-""…

[No title]

Advertising

----I Dau Air o Dreorci.

:NONNI.

News
Cite
Share

NONNI. N id yn anil y gwelir enw y lie hwn yn nghoiomau unrliyw bapyr os na fydd rnywun wedi marw; ac er mwyn proti i ddarlienwyr y "Celt .Newydd" foci yma ddynion byw i'w cael hefyd, cre4af mai nid anfuddiol fyddai rhoddi ychydig o hanes y IS adolig yn ein plith. Mae'n ar- feriad gan yr ysgol hon, a'r ysgol arall sydd o n dan yr un weinidogaeth, gynal cymanfa bob Nadolig oddiar yr adeg yr altudiwyd yr anwareidd-dra, sef cicio y bel droed ar y dydd, o'r cwmpasoedd, ac yr oedd yn hi 11 genyf i gyfarfod ar fy nhaith a rhai eleni yn myned i gyflawni yr un gorchwyl; ond yr oeddwn yn cysuro fy hun wrth gael ar ddeall mai rhai yn perthyn i'r Eglwys Sefydledig oedd y cyfryw, ag y inaent hwy at eu rhyddid fel y gwyddoch. Cynaliwyd y gymanfa eleni yn Bethel, Drefach, a daeth yr ys- golion yn nghyd yn weddol gryno, ac yr oedd y canu, adrodd, a'r esbonio Jft hynod lewyrchus. Holwyd yr ysgolion gan Dr. Williams, a. diangenraid i'w dwerd iddo gyflawni ei waith yn ddeheuig fel arfer, am y gwyr pawb ei fod yn feddianol ar synwyr cyffredin o'r cryfaf. Nos Tfadolig pregethwyd yn jSTonni gan y Paroli. Jas. Jones, o Fialdybrenin, a chafwyd pregeth amserol, addysgiadol, a hwyliog dras beia. ganddo. Tystiolaeth pawb oedd yn bro- senol oedd, "Fod gwenau'r nei ar yr oedia, a'r gwlith yn disgyn i ireiddio'r blodau sydd yn tyfu o dan weinidogaeth y Dr." Mae'r Dr. yma yn gweinidog- j aethu er's tua phedwair blwydd a deugain, ac mae mor barchus heddyw ag erioed. Mae rhai eglwysi yn cael digon ar eu gweinidogion ar ol iddynt dreulio tair neu bedair blynedd yn eu. plith, ond nid yw pobl Nonni a Bethel, Drefach, yn per- thyn i'r cyfryw. Pe byddai'r Dr. yn cael nerth a hoenusrwydd 'rwyn sicr na fyddai yr eglwysi ddim wedi blino arno yn mhen deugain eto, a hyny am y rheswm ein bod yn ei garu fel gweithiwr caled, gonest a didderbyn-wyneb dros ei Dduw. Dymunaf iddo ef a ninau bob cvsur a r h wyddine b i ddyrchafu enw'r Jehofa, Goleuni y golofn i'n harwain clrwy'r anialwch. nes cael cvdgyfarfod a'n srilydd ar fryniau gwyn Caersalem i adolygu'r daith yn ngholeuni'r nef.

Advertising