Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Eisteddfod Penderyn.

NODION 0 RHYMNI.

Mae Cenad i ti Ddywedyd Drosot…

I Ceinewydd.

Rheilffordd JDrydanol.\

Cymdeithas Ddarbodol y j Glowyr.…

Marwolaethau Americanaidd.

News
Cite
Share

Marwolaethau Americanaidd. Davies—Rhagfyr 22ain, yn Wilkesbarre. Pa., James W Davies, yn yr oedranaddfed o 73 mlwydd. Yr oedd wedi dioddef gwendid a llesgedd er yn agos i bedair blynedd, ac wedi colli ei briod er ys dwy flynedd, Cartrefai gyda'i fab, Thomas J Davies, ar Heol Empire, lie y bu yn trig- ianu er pan ddaeth i'r ddinas 40 mlynedd yn ol. Y mae hefyd un ferch, sef Mrs Thomas Williams, yn ei galar ti ol. Gen- edigol oedd 0 Tredegar, Mynwy. Ystyr- id ef yn waithiwr diwyd a didwyll, ac yn gymydog hynaws. Claddwyd ef yn myn- went y ddiaas. yn nhy eimercli ( a'i mab-yn-nghyfraith, Mr a Mrs John Williams, Randolph, Wis., Mrs Ann Daties, gweddw F Davies, a hi yn 77 mlwydd oed. Ganed hi yn 1826 yn Llangeitho, Sir Aberteifi, a phan yn lodes uanc tua 17 oed ymunodd ag eglwys (!rist yn Nghymru. Pan yn 20 ced aeth chosodd i America gydag un chwaer, sydd yn awr yn byw yn California, ac yn 80 oed athrosodd, a thri 0 frodyr, dau 0 honynt, sef Morgan a Thomas T., yn byw yn Ran- dolph, ac un John T yn byw yn West I Pullman, Ann Jones oodd ei henw mor- wvnol. Bu yn weddw am 32 o flynyddau. | Bu iddi navr 0 blant, saith o'r rhai vdynt j yn awr yn fyw. Yn Lake Emily y treul- iodd y rhan fwyaf o'i hoes. Yr oedd yn aeJod er ys rhai blynyddau 0 eglwys y T.C yn Randolph. Bu yn wraig weithgar a diwyd drwy ei hoes, a thra yn ddar'bodus yn y pethau hyn cadwodd y dwysder a'i nodweddai yn grefvddol hyd y diwedd. Amlygai gryn sel ar ddechreu ei gyrfa, a bu. yn selog gyda'i chrefydd hyd y terfyn. Cafodd bob tynerwch a gofal gan ei phlant yn ei chystudd, ac nid oedd hithau heb brisio hyny yn fawr. Benyw yn ofni yr Arglwydd gredid oedd yr hen fam hon. Claddwyd hi—yn hytrach ei chorfï-Rhai- fyr 12, yn Lake Emily. Cynaliwyd gwas- anaetb angladdol yn nghapei Randolph, pan y gweinyddwyd gan Parchn J R Johns a D R Jones.

-----'--_.---'..-.--.-"-----------.-""…

[No title]

Advertising

----I Dau Air o Dreorci.

:NONNI.

Advertising