Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

News
Cite
Share

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904, -0-- BUDDUGOLIAETH Y PARCH J. OWEX (DYFNALLT). ebexezer CAERNARFON. At 01ygy-fj,d y Tarian." Syr-—Gw-elaf eich bod vn talu svlw manwl i feiTd da llenorion yn nghcJofnau y Tari.an yn doiwedd-ar. Candatewch. i minau alw eich sylw at Gadeirfardd Metr- lon am y fiwyddyn oon. Pedir blvaed'd :11 01 yr endlodoj hi o'r blaen am brvddest j'r diweddcr Tom Ellis, a gwvr Y rhaia fwyaf or beirdd i'r bardd aml-gadeiriûl hwn enill tair cadair bron ar yr un ddve.iad am y brydd-est ddihafal hono. seE Cadaiir .-gr Penygroes, Cadair Ffestiniog, a, Cbadiair Meirioa. Bellach wele'r awenydd ieuanc Dyfnallt' yn eistedd yng nghadair Meir- ion yr eilwaith am bryddest ar Orfoled<d' Pwy ganai yn well, yntau yr gorfol-eddw mor fynych o dan fuddugoiiaethau cyson a rh::f1:. m, "c oedd yn gystadleKaeth ga It: d. un. ar-(_,cie2 0 eewri ar v maes, a.'r Prif-fard,l Ben Davits P clor.ianu. Xid <)-;& angtn ],.r-. -pn < mnwr j bro- phwydo dyfod-; 1 t. f)Uier i • I'vinallt." am b>d hwn.v yn ti feldiant eisio^s. Fr eu oot: yn s-ynu ntv^v, 'Dvrnallt' mi fwy Pcblogaidd-^ ar y de. ac ynr.au yn un ohoajm 111, ncp-J] or fan v gaawvd rhai o awenyddion g reu ein g^ind gaawyrf ac y yntau. Nid vw eto ond tua deg-a-hugaia oeu. TvTae holl anhebgoion dyn cyboeddu« a t:ha phoblogaidd yn ei feddian-t. yn, cl d.;ar 11 thi\\ r, n bregethwr, at mwy na hvn.v vn. ft-doxliwr c<. 1 radd' flaiemaF g}"da. chaio-n ■- :v.- r a< chariar'us. vn euro yn ei ac yntau rnor dcifalch, a brwynen. Deailwa lod ua o eglvrvsi mwyaf parchus vr Annib\,a-v-r Ngh,\vmt Rh,on:j.,j,a; v.'cdi syrthio- mewn cariad a- Dyfmailt. Ae 1 y garwriaeth vn bric»das Orfoleddus.' Derbynia.d 1 Dyf rial It' ein llongyfarch.iad, gwresocaf a.r ei fuddugoi- iaeth anrhydedidtus, a chadwed- ei lygaid ar Gadair Meirion uniwaith eto fe] v bvddo ci fuddugoliaeth m.ar arwrol hardd a'r eiddo Ben Davies a Rhys J. HUI\iS, y maelt hwy wedi myn d- a chada.ir Meirion deirgwaith^ yna gwelir rhyw ddydid 'goroa aur ar goryn hIm.' A gaf iaau ro-i mynegianrt i doyTmun- iad y diw-eiddar Bean Bowen unwaith eto 0 ty\f:ie«d. diaioni- J onn Owen. I doi th lasaem o evd a thlvsni.' 0 DDYFXDER CALON. -:0:-

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.