Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

News
Cite
Share

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU. CYXADLEDD YN NGHAERDYDD. Dydd' LIun diweddaf, yn. Xcuadd Goff- adwriaethcl Ccry, cynaliwyd (Tnadledc1 dan lywyddia.eth Mr. Vv. Abraham. A. S. (Ma-boa); yn yr is-gadair yr oedd Mr Wra Brace. Yr oedd yn bresenol 270 o gvn- ryctuolwyr yn cyarychioli 120.04-0 o we.th- "•yr. r.thobvyd y rai canlvnol yn gyfrif- \v\:r Meistri Henry Thomas, Jaimes Hicks Evan C. Morgan. pwvligor y 'tr\vyddedau. Meisth John Powell. John Treharne. George Owen, Davi Hughes a I John Williams. Penderfynwvdj fod v g'weithreaiadau yn cael eu cario vn mlaen heb fed! yn y wasg yn bresenol. Cyffwyn- odld Mahon i sybv y cyfarfcd vr anghen- rhe-idrvrycld! o sefydlu Cronfa er cyno;rl- thwyo gweithwyr pa.n allan 0 waith ym herwyda ataliad1 glofeydd. Wedi ychydig; ddadleu, penderfynwyd vn. unfryxiol, 0 priodaL fyddiai cael cro-nfai, er cyaorthwvo gweithwyr allan o waith yn, herwyiddi atal- iaU; glofeydd.' Yn nesaf cafwyd cryn d'dadleu ar y modd yr oedd y gronfa hon i gaei e-i ffurlio, a.i trwy yehwanegU y cyfraniadau misol. ol y nifer a fyddant allan neu trwy levjes' a orcnymyinir igan y Cvngor. PentdierfyiT-vyd fod cronfa yn cael ei chodi trwy ■ levies/ pryd! y pfeidleisiotdd 1,337 d:ros ac 846 dros cyfranadau ychwaaegol; 1 >r oedd pob pleidlais vn golvgii' so o aelodau. P-en-derfynwyd fod y Cyngor vn cael eu; awdfur-dod i dynu allan gynllun er sefydlu a t charo allan gwenyxldad' v gronfa: allan a waith, ac i'w osodi 01 Baen y cyfarfod blyn- ydldol o Gyngrair Glowyr Dedeudir Cvmru. yr hon a, gynhelir diwedd1 Chwefror nesaf. Dosbarth y Gornewin.Er cvfarfod ar angen a fodola ym bresenol yn nosbarth y Gorllemn—lie y mae 1.500 allan o waith, penderfynwyd fody Cyngor ya codi levy ar ua waith o chwe' cheiniog vr aelod. I a wad a I i'r Gweithwyr.—Rdoddodd Mr. W. P. ^^cholas-, cyfreithiwr. adroddiad o seiyllta y gweithvoyr oeddynt wedi con- t tracto aliaa. Wedi ychydig ddadleuaeth, b cafwyd nad: oedd un o'r cynrychiolwyr dros I gontractio allan, a phasiwyd y penderfyn- iad canlynol yn urfrydiol Fod y gynhadi- I led-d hon yn, cymeradwyo yn galonogol, ac }n C} northv\ y O' yn gryf v mesurau a gvroer- wyd gan y Pwyllgor Gweinvddkd y Cyng- rair yn dyfcd a'r anmihriodoldeb o gem- tractio allan o Ddleddf Iawadal y Gweith- "In Deddf Cyfrifoldeb y Méistri. a'r Gyfraith air Hawliau Cyffredin: y Gweith- wyr yn y Maesglo, gyda'r golwg i c-sod 0 flaen y rhai hyny a gontractiodd allan i beidio gwneud eto ar cl v 3lain o Rhag- fyr diweddaf, dHldiad terfvaaf tvistvso-rif cofrestrydd: y Cymd!eith.a.?au Dy ngarol ;°\ n 1 longyfarch- eu hunain ar v mwyafrif mawr sydd yn gwrthod- y cynllu-a o gontracrio allan,, ac yn: cyfarwyddlo y pwyllgor £ rwem- yddol i gymeryd' y miesurau priodol c\f- reithiol er cael dosbarth,iad1 i'r gronfa sv'dri wedi cynyddui o dan v cvnlJun. Ape] Dosbarth y Gorllewin. Yn vr apel sydd wed'* ei gyhoe-ddi. hysbysir mii I ir ,i, a i y rhes-ymau dros v wasgfa, eseiiol, yn v dosbarth ydtynt(i) Treth" ar v glo; (2) ari- sawdd y glo a weithir; C,) Sweiihiau cvich- yo )1 yn. cael ei cau. Oddiar msi v dreth ar y glo wedi cael ei osod. v mae gos'n-a, radau graddol wedi cvmerv/l' lIe. Gwerchir y glo man, vr hwn sydd dros 80 v cant, dan, 6s. y dynell. Y canlyniad fod I e o 1 gweithfey dd) _nTwyaf wedi cael ei cui" ar g, V mae "amry" gedsiadau we da cael eu gwn^vd tnw basio pen-d-erfva^-hu dirprwyaethau. i gael v dreth wedi ei .symud;, end! hyd yn hvn -wedi methu, er vr aipeliadau ait! y Prif Gaagellv-dd. Y mae pob peth yn ofer. Credir pe' bydiiai y dreth ho,n ym cael ei -symud! v cel'ai amryw r,'r gilofeyd!d eu hailagor, ac y rod lid gwaifh lawer o'u cydKveithwyr. 'Hel. j v° mae v wasgfa. i briordoli fod; v g]o> 1 -.verthu M- cael eu arfer y ny gweithfeydd celfol cylch- ynol. Nifer y gweithwyr elfe:thir Yllynt -o00-

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.