Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

News
Cite
Share

GWEITHFAOL. Cymdeithas y Peirianwyr a'r Tanwyr. Dydd Sadwrn diweddaf, cynsliwyd y 58 cyfarfod chwarterol Cymdeithas y Peirian- wyr, Tanwyr, a Chrefftwyr, yn Neheudir C/mru a Swydd Fynwy, yn y Central Hotel, Caerdydd, dan lywyddiaeth Mr W Worsnam, Abercynon. Yr oedd yn bresenol hefyd Mr W Hopkins, goruchwyl- iwr; Mr J Lewis, ysgrifenydd; a Mr Boseiey, trys-)rydd, yn nghyaa deugain o gynrychiolwyr yn cynrychioli 5,414 o aelodau. Dengys y fantolen arianol fod tynydd mawr wedi ei wneud. Cafwyd adroddiad manwl gan Mr Hopkins, ar yr amrywiol annealldwriaethau a ddeliodd a hwynt, ac mewn llawer o achosion yr oedd sefyllfaqpdd yr aelodau wedi eu gwella. Mewn un achos o ddibyniaeth, talwyd £ 255 9s. Oc. o iawn, cyfanswm (yr enilhon am y tair blynedd diweddaf,) a dibyniaeth ranol o JElOO. Gosodwyd o flaen y cyfar- fod gynygiad i ddanfon naw ceiniog i'r gronfa ganolog yn lie deg ceimog, ond gwithodwyd hyn gan y mwyafrif mawr. Ar gynygiad cynrychiolydd o Merthyr Vale, penderfynwyd yn unirydol na chan- iateir Unt hyw drysorydd I ddal ychwaneg na 10 punt yn ei diwyiaw, ac fod y gWédd- ni t'w osod yn y b-tnc. Trosgiw/ddwyd yn ol y cwestiwn o swm a dehr allan o'r gronfa ychwanegol a sefydlwyd yn ddi- weddar i gynortnwyo y tal streic i ystyr- iaeth y p "yllgor gweinyddol, ac i'r rhai hyny wneud restr i'r cyfrinfaoedd ei ystyried. Penderfynwyd roddi benihyg ar log a 4 y cant i aelodau er pwrcasu eu tai eu hunain, os bydd sicrwydd digonol. Cymerwyd cryn amser i ystyried y rheoiau, a chynygiwyd amryw welliantau. Ar gynygiad y g jruchwyhwr pasiwyd pleidlais 0 gy-jymieimlad a theuluoedd yr aelodau ymadawedig a gyfarfyddudd a'u diwedd trwy dJamwain-Mri T Hamer, Dowlais S Wakeiy, Qialiet-s Yard; D Wales, Pentre; W Keyes, Talywain; a W H Morgan, Merthyr. Etholwyd Mr William Joies, Bargoed, yn archwdiwr y cyfrifon am y fiwyddyn. o:

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.