Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

News
Cite
Share

f Qfarfod Setydlu. I)-cid L,:ur,, loii. ileg, cyilallodd e,-rl\vvs Smyrna gwrdd i sefydlu y Parch G. Bowen (gynt o Benrhiwfer) yn weinidog arni. Mae Mr Bowen wedi bod yn llafur is a llwyddianus iawn yn Penrhiwfer, a b)dd ei ddyfodiad i Aberfan yn sicr o brofi yn fen- dith i'r eglwys a'r cylch. Am haaer awr wedi dau yr oedd y brodyr o wahanol gvieiradau yn tynu tua Smvrna i roesawu y brawd i'r He a'r cylch. Cymer- wyd y gadair gan y Parch T. E. Williams, Berthlwyd, a llywyddodd yn hapus dros ben. Wedi canu emyn, darllenwyd rhan o Air Daw ac anerchwyd gorsedd gras gan y Parch E. Owen, Tonypindy. Daeth llawer o lythyron wedi dod i law oddiwrth frodyr yn y weinidogaeth yn datgan eu teimlad yn herwydd eu methiant i fod yn bresenol, ac yn dymuno llwyddiant y brawd a'r eglwys yn Smyrna. Siaradodd y brodyr canlynol yn y cwrdd -y Parchn J. T. Jones, Bethlehem, Tre- alaw, yr hwn oedd wedi byw ) n ymyl Mr Bowen am tua thair blynedd, ac yn dwyn tystiolaeth uchel iddo fel dyn, Cnstion, a phregethwr, Yna rhoddwyd yr alwad ar rhan yr eglwys gan Mr D. Davies, aelod a diacoa « Smyrna. Atebwyd yn gynhes ac effeithiel gan Mr Bowen. Yna galwyd ar y Parch J R Jones, Tabernacl, Pontypridd D. P. Evans, Cal- faria, Merthyr Vale R. B. Jones, Salem, Porth, eto, a R Morgan, a Mr D. Jenkins, Penrhiwfer. Datganodd y ddau frawd e Benrhiwfer fod colli Mr Bowen yn golled 1 fawr, ond yn enill il Smyrna, a bod hir- aeth mawr ar ei hoi ef a'i briod yn Penrhiw- fer. Yna galwyd ar D. C. Jones, Penygraig, sef y cymydog nesaf i Mr Bowen pan yn Penrhiwfer; Johns (A) Aberfan oedd y nesaf; yna, Davies (M.C.), Aberfan. 'Roedd y brodyr da yma yn cynrychioli yr enwadau i roddi y croesawiad mwyaf cynhes i Mr a Mrs Bowen i'r lie. Siaradodd y gweinidog. y Parch H. P. Jones yn hapus iawn. Siaradodd y Parch H. Jenkins, '\inon, Merthyr, ar ran cwrdd gweinidogion y cylch, E. Aubrey a D. Price, Merthyr; a W. S. Evans (S), Caerphili a J. O. Hughes, Dowlais, J. Davies, Llandysuul gynt. Z!l Wedi canu I Dan dy fendith,' &c gollyng- wyd trwy weddi gan y Parch Owen, Peny- darren. Gwelsom yn bresenol heb a enwyd, y Parchn J. M. Elias, Llantrisant; D L Jones, Tabernacl, Merthyr, W A Jones, Seion R E Willi.ims, Stayljttle, Parch J. Jones, Troedyrhiw. iVir George, Ysgrifenydd, a E Phillips, Darrenfelen Os oes ryw enw wedi diano fy sylw a'm cof, crefaf am faddeuant. Yr oedd yr anerchiadau yn tendigedig bob un, a'r holl wasanaeth, o ran hyny, o'r dechreu i'r diwedd. Nid oes genym got i mi dreulio gwell ac hapusach awr a haner o gwrdd erioed, oherwydd yr oedd yr oil yn foddion gras. Bydded i'n brawd flynyddau lawer i weithio dros y Meistr yn Aberfan, a bendith y nef arno ef, eu deulu a'i eglwys. Carswn rhoddi darnau o areithiau rhag- orol y Drodyr anwyl, ond gobeithio cawn faddeuant, a hefyd Dyddai hyny yn golygu gofod lawer. Am saith o'r gloch, pregethwyd gan y Parchn W. A Jones, Seion, a J. T. Jones, Tredlaw. Yr oedd yr eglwys yn Smyrna wedi dar- paru lluniaeth rhagorol i'r dieithriad yn y feistri. Ni chefais enwau y chwiorydd oedd wrth y byrddau, ond bydded iddynt dderbyn y diolchgarwch cynhesaf am y modd dymunol y darparwyd ganddynt. Yr oedd y ddarpariaeth a'r holl waith trwyddo yn temtio pawb i fod yn barod i ddod i Smyrna eto. Bendith y nef fyddo ar yi Undeb, medd pawb. CYFAILL JOHN.

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.