Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

News
Cite
Share

Efengyl Rhyddid- O'r diwedd, y mae Prydain dan orfod- j aeth i ystyried y pwnc 0 atal ymfudiad i'w i glanau. Lie y byddo gwasgfa gorthrwm anmoddefol, y canlyniad yw symudiad y gorthrymedigioR i ranbartliau esrnwyth- [ ach, yr hyn, wrth gwrs, sydd annghymer-! adwy i bobl y parthau liyny, I Brydain, er's blynyddau, llifa lluaws o bobl dlotaf a dirmygedicaf dwyrain a de Ewrop, a gorfyddir hi yn awr i droi ei meddwl at y j ddyledswydd o amddiffyn ei phobl ei hun rhag dyfodiad y dyeithriaid hyn i fanau lie y mae gor-ymgasgliad 0 dlodi eisoes. Tery ar galon pob dyn dyngarol y caledi 0 atal a chau ar ffyrdd pobl dlawd i ddianc I o dan law greulon y gorthrymwr a'r di- deimlad. Awgryma hyn i ni y ddyledswydd o wasgu ar deyrnasoedd gorthrymus y byd y rheidrwydd am wellhau ar eu cyfun- drefnau beichus a chreulawn, ac awgryma hefyd y priodoldeb 0 uno gwledydd blaen- llaw a rhyddhaol y ddaear mewn cyngrair a'u gilydd i efengylu egwyddorion rhagor- ach i drawslywodraethau fel Rwssia, Twr- ci, ac ereill o'u nod. Dvledswydd amlwg pob gwlad yw cyn- al ei phobl hyd y mae yn ei gallu—nid eu gorthrymu er eu cael allan 0 honi i'w bwrw ar drugaredd gwledydd ereill cared- icach. Y fath resyni yw gweled Ffrainc mewn cyngrair a gwlad greulon fel Rws- sia'! Dylai gwledydd gwar a rhydd v ddaear ymgyngreirio a'u gilydd i efengylu rhyddid a'i freintiau i'r teulu dynol—nid rhwystro gwareiddiad drwy fyned i gyf- amod a theyrnasoedd celyd a gorthrymus.

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.