Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

News
Cite
Share

PEN'YRHEOLGER IG. Rhagfyr 3ydd, ou farw y chwaer ffydd- fon a gweithgar, Mrs Jane Harries, priod Mr Hy Harris, un o ddiaconiaid Calfaria. Yr oedd ein chwaer yn eredigol oardal Trefdraeth, lie y credwyf y mae rhai perth- yaasau iddi yn bresenol. Bedyddiwyd hi yn lied ieuanc gan y Parch D George, Caersalem, a bu yn ffyddlun i'w phroffes hyd y diwedd. Daeth i Benyrheolgerig tua 35 mlynedd yn ol, a bu yw aelod yn Bethel hyd nes iddynt ddechreu achos ar Benyrheolgorig tua 1870. Meddyliodd hi a rhai ereill o'r aelodau oedd yn byw ar Benyrheol mai priodol iawn fuasai cych- wyn Ysgol Sul a chyfarfodydd wythnosol yn y He. Wedi ymgynghori, trefnwyd i gychwyn, a bu y chwaer mor garedig ag agor y drws i'r arch, yn herwydd yn ystafell y cefn y cychwynwyd yr achos. Bu y Parchn J Mills, Abernant; Davies, Cly i. ch Vale, a D C Jones, Penygraig, yn pregethu droion yno yn nghychwyniad yr achos, a melus oedd ei chlywed yn adrodd am y cyrddau a'r ysgol yn room y cefn, a'r dynion ieuanc oedd yn dod yno i bregethu, Daeth yr ysgol a'r cyrddau wythnosol i sylw, a darfu i'r frawdoliaeth gael lie mwy cyfleus. Yna codwyd Horeb. Bu ein chwaer yn dra ffyddlon trwy'r holl flynyddau. Bu Mrs Harries a'i phriod yn America am tua naw mlynedd, a bu ya hynod ffydd- Ion ac ymdrechol yno gyda'r Ysgol Sul a phob rhan o'r gwaith da. Wedi iddyut ddychwelyd yn ol i Benyr- heol, cymerodd y rhan fwyaf blaenllaw yn nglyn a'r achos yn mhob ystyr. Yr oedd yn darllen llawer, ac yn medru cofio yr hyn a ddarllenai, a gwneud defnydd o'r oil er llesoli ereill. Yr oedd wedi trysori y Beibl yn helaeth ar ei chof, ac yn darllen braidd holl gyhoeddiadau yr enwad, y* nghyd a gv.eithiau awduron da a goleuedig I yr oes. Yr oedd yn dilyn y cymanfao?dd a'r cyfarfodydd mawr trwy y cylch, ac yr oedd yn hoff o'r gweision, ac yn gallu mwynhau y genadwri gyda bias bob amser. Bu Mrs Harries yn athrawes ffyddlon a llafurus iawn trwy yr hoil flynyddau, a theimlai y dosbarth anwyldeb mawr ati yn herwydd ei hymdrech a'i gofal a'i many!- wch bob amser gyda'r dosbarth. 'Doedd j dim eisieu byth i gymhell Mrs Harries at nnrhyw ran, ond yr oedd yn gweled. beth oedd eisieu ei wneud, a byddai barod bob amser a'i holl egni. Yr oedd pawb yn edrych i fyny at Mrs Harries fel chwaer dduwiol. Yr oedd pawb yn cael lies ac adeiladaeth yn ei chymdeithas, a'r oil yn barod i ganlyn, ond cae! Mrs Harries i flaenori. Bu yn ffyddlon gyda phob rhan, a gwnaeth rhan diacones trwy ei bywyd. Cafodd gystudd trwm, ond Rhag. 3ydd, aeth uwchlaw pob poen. Dydd Llun, Rhagfyr 7fed, daeth torf anarferol o fawr i hehrffng ei gweddillion i gladdfa Cefn- coedycymmer. Gweinyddwyd yn y ty gan y Parch D S Williams, Ebenezer, ac ar; y be^d gan y Parchn—Evans, Salem (A.), a J N choias, Bethel. Nawdd y nef ar ein brawd a'r perthynasau oil. Gorphwysed ■"in chwaer, yn herwydd gweithiodd yn ga!ed yn ei dydd. Yr eiddoch, T; D.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.