Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Lriaailltyd Faerdrsf. --

News
Cite
Share

Lriaailltyd Faerdrsf. Mae rhai o'r hen ffyddloniaid yn dyfod i'M cof yn barhaus, a byddaf yn teimlo VR 'bur hoff o goffhau am danynt. Dafydd Morgan o Lwynypia oedd un o ffyddloniaid Salem yn ei ddydd. Yr oedd ef yn enedig- ol o ardal Llanelli, lie yr oedd ei rieni yn byw. Symudodd Dafydd yn ieuanc i Gwm- bychan, lie y priododd a merch o Lansam- Jet. Bu y teulu yn byw am ychydig tua } Chefncribwr oddiyno daethant i Lanilltyè. Yr oedd D. Morgan yn ddyn tawel, rnwys aidd, a charedig iawn. Bu yn hynod o ffyddlon yn Salem, yn enwedig gyda y bebl 'auainc, yn herwydd efe oedd yno y pryd wnw yn gofalu am gwrdd gweddi y dynion auainc. Mae yno rai sydd yn cofio am dano, ac yn cofio am ei ysbryd mwyn a hawel. Yr oedd yn hynod o bwyllog bob mser, ac yn llawn o'r caredig a'r dymunof. Yr oedd yn meddu ar y fath natur ddynol "agoroi, fel yr oedd bob amser yr un fath, jn llawn o'r ysbryd crefyddol. Yr oedd yn weithiwr caled, a chododd ef ,-a'i bried deulu lluosog. Mae rhai o honynt byw, mae ereill wedi gadael yr anial, fel eu rhieni. Mae Dafydd y mab yn Nghwm- bychan, ac yn aelod a diacon ffyddlon yn Penuel. Mae Joseph eto tua Pontrhydyfen t yn cael y fraint o ddilyn llwybrau ei rieni. Mae Margretyn y cylch yna hefyd. Cawn fod y plant bellach yn myned yn mlaen mewn dyddiau. Mae Dafydd Morgan a dau o'r plant wedi eu claddu yn Ngwaeny- celyn er ys tua phedair a deugain o flynydd- au. Llawer o gyfnewidiadau sydd wedi cymeryd ]le yn Llar.illtyd er pan yr oedd J. Morgan a'i deulu yn byw yn Llwynpia, ,ac yn cyrchu mor gyson a lfyddlon bob "cwrdd tua Salem, y lie oedd mor anwyl gan ei galon. Yr odd yn ffyddlon a llafurus gYli. r dosbarth ieuanc, a phob rhan per- ihynol i Salem. Yr oedd pawb yn teimlo parch .mawr i Dafyad Morgan a'r teulu, yn herwydd yr oeddynt mor dawel a eharedig i bawb bob amser. Yr oedd D. Morgan yn ewythr i'r Parch T. Morgan, Sciwen, yr hwn sydd yn .adnabyddus i gylch eang fel gweinidog ,ffyddlon a iiafurus. Yr oedd D. Morgan yn frawd i'r adna- byddus Daniel Morgan, Cwmbychan, yr hwn fu am flynyddau yn dra ffyddlon a 31afurjs yn Pcnue ar cylch. Hyfrydwch genym ddeall iod y plant, a phlant y .plant, yn dilyn Duiv eu tadau. Pan otdd y teulu hwn yn Liwynpia, yr oedd Dafydd Morgan a Jenny yn byw yn y Pound, a hyddai y ddau Dafydd yn myn'd a d'od o'r gwaith gyda'u gilydd, yn herwydd yr oedd- ynt yn gymydog.on agos, ac yn gyfedlion, :niawr. Vr oedd Phillip Edwards a Rachel yn byw yn yr ymyl, ac yn gyfeiiiion myn- wesol. Yr oedd Shon Thomas a Marcad yn .byw yn y Pant, a Abraham Williams ac Anne yn byw i lawr yn ymyl line y T V. R. Dyma y cymydogion oedd yn byw i lawr Y11 .ar dal Pantifandviu pan oedd D. Morgan a'i deulu yn Llwynpia. Teithiodd yn ffyddlon i Salem, ond daeth y diwedd, ac yno y gorphwys hyd foreu'r codi. Y mae yna lawer oedd yn Salem yn am- ser D. Moigan wedi gadael yr anial. Nid wyf yn gwybod am neb sydd yn aros oddi- gerth Henry Israel; y mae ef wedi treulio blynynyddau ei fywyd, yn nghyda Liza y wraig yn y lie ond y mae Uu a welwyd yn tyru tua Salem wedi myned. Yn yr adeg uchod hefyd yr oedd teulu parchus ara'l yn byw yn y Pant, sef William ac Anne Hopkins. Mae Tomos y mab yn byw yma, yn nghyda'i deulu, ac yn dra ffyddlon yn Salem. Yr oedd teulu Hopkins yn lluosog iawn, a'r oil yn cyrchu tua Salem. Y mae rhai o r teulu parchus hwn wedi myned i'r .America er ys blynyddau lawer, a chredwyf fod yr oil yn ffyddlon gyda'r Bedyddwyr o hyd. Yr oedd yma deulu arall, sef eiddo y Ctegory's, yn b)w yn y Pant, ac yn cyrchu .tua Salem, Gwainyceiyn, gyda'r ffyddion- iaid. Mae y teulu hwn wedi myned gydag eithrio un, sef Mari, yr hon sydd eto yn fyw, ac wedi codi teulu lluosog a pharchus, ac yn bresenol yn byw ar Benycoedcae. Yr oedd y teulu i gyd yn dra ffyddlon ac ym- drechol yn eu dydd, a buont yn ffyddlon yn Salem. Mae edrych yn ol yn peri i ni ofyn, Y tadau, pa le y maent hwy ?' Mae meddwl am yr hen deuluoedd anwyl yn sis- ial wrthym eu bod yn tawel orphwys oddi- wrth eu llafur, ac yn disgwyl am foreu braf y codi mawr ac y mac edrych ar yr hen lanerch, a meddwl am hen ffyddloniaid Salem, y Bryiij a'r TabciMacl, yn peri i ni deimlo fod y blynyddau yn dwyn oddiarnom :y tadau a'r mamau fn mor ffyddlon yn ar- wain a chyfarwyddo y do oedd yn codi, a'u gosod ar y ffordd iawn. Un o'r chwiorydd mwyaf tanllyd a chre- fyddol oedd Anne, gwraig Abraham; yr oedd yn dra ffyddlon, ac ni fyddai cyteillachau Salem yn iawn heb fod Anne yno, ac yn cymeryd rhan hefyd, Yr oedd oedd rhyw naws nefol a chrefyddol yn holl gyrddau y dyddiau gynt, pan fyddai yr hen chwiorydd yn eu hwyliau mawr yn clod- fori. CYFAILL JOHN.

I 'Young Wales.

PEN'YRHEOLGER IG.

Efengyl Rhyddid-

Hirwaun.

[No title]

f

America.

-Gwr o'r Cwm.

[No title]

I Marwolaeth Mrs. John Har=…

" "' ? )."'s Caerdydd.

[No title]

GWEITHFAOL.

CYNGRAIR GLOWYR DEHEUDIR CYMRU.

CADAIR MEIRION. CALAN. 1904,…

WHY HAVE IH LI; BEANS SUCCEEDED.

Capel 12 rynhy fryd

[No title]

Advertising

lawn i Dafarnwyr.

Amgylchiad Rhyfedd.