Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Ystori ail Juddugol y Nadolig.…

Gadlys, Aberdar.

-"'1.-qIIlL""""_) Abertawe.

Cystadleuaeth y Partion Gwrywaidd…

\ABERDAR.

[No title]

Tresimwn, Bro Morganwg.

News
Cite
Share

Tresimwn, Bro Morganwg. Marwolaeth a Chladdedigaeth. Unwaitb eto d eth arofn — ner Iythyr Let ha i e' b' yd nop; Wf.i h uaraw ud brath ynom Wijtai rwygiad trist ergyd drom.' Sadwrn, Ionavvr 2il, 1904, cyfarfyddodd i Dewi Evans, anwyl fab Mr a Mrs W. E. Evans (gweinidog Carmel, Trimsaran), a'i ddiwedd mewn modd erchyll, sef trwy gael ei wasgu rhwng olwyn cert a phost clwyd yr ydIan. Edrychai Dewi yn inlaen gyda dyddordeb at yr amser y cawsai dreulio ei wyliau yn Penyrheol Farm- preswyHod ei dadcu, sef loan Trithyd, St. Mary's Church, ger Pontfaen ond os aeth yno i fwynhau ei wyliau, aeth oddi yno yn ei arch. Duw enwodd Dewi anwyl—i'w alw O'i wyliau gan engyl; Garw erch yw y gorchwyl Er ei fyned i'r nef wyl. Ni fu byw ond tua dwy awr wedi cyfar- fod a'r ddamwa n. Ni chafodd ei rieni anwyl ei weled ef mwyach. Mor dywyll ac anolrheiniadwy yw ffyrdd Duw Cymeryd Dewi, y bachgen liednais, caredig, hawdd gar, talentogsuch a bright boy,' fel y dywedai ei athrawon, a'i gymeryd oddiar ei wyliau yn y fath fodd Anbawdd cycarfod ag un mwy hynaws a gobeithiol na Dewi. Disgwylid fod dyfodol disglaer yn ei aros ef, ac felly yr oedd. Mae ei ddyfodol yn ddisglaeriach nag y disgwyliai y mwyaf hyderus. Mae ei wedd yn ddisglaer fe! yr haul heddyw, a'r cyfan yn ddisglaer- iach yn y wlad y mae ef ynddi. Mynai J ewi fod ar y b!aen gyda'i waith acyn ei ymddygiad da yn yr ysgol; ac er mai newydd ddechreu oedd yn ysgol v Barri, yr oedd eisoes wedi gwneud marc, ac yr ydym yn credu na fyn Dewi ddim bod yn ol i ntbyn y nefoedd am ei bright- ness a'i gan wresog. Er ei fod heb gyrhaedd ei bedair blwydd ar ddeg pan y byrhawyd ei nerth ar y ffordd, yr oedd er ys cryn amser yn ysgrifenydd Ysgol Sul Carmel, ac yn aeiod blaenllaw o'r Band of Hope. Nod- weddid ef gan ewyllys gref a da, ac a phenderfyniad didroi-yn-ol i wneuthur yr hyn a dybiai efe oedd yn iawn, yn deg, a gonest; ond 4 angeu sydd ag ing ei sacth' wedi ei ddwyn oddiarnom lonawr y chweched (Mercher), gwelid ugeiniau yn eu cerbydau yn cyfeirio i Pen- yrheol, He y gorweddai yr hyn oedd farwol o hono, er talu y gymwynas olaf i'w weddillion, o barch ato ef, ac er amlygu eu cydymdeimlad a'r perthynasau yn eu galar mawr. Gwasanaethwyd yn bwrpasol yn y ty gan y Parchn E. B. Ellis, Llysyfronydd, a J. M. Morgan, Pontfaen. Yna ffurflwyd yn orymdaith i fyned i Carmel, ac wedi cyrhaedd yno cafwyd gwasanbeth hendith- iol iawn. Darllenwyd gan y Parch W. Owen, Cadoxtcn, a gweddiwyd gan y Parch D. Davies, Llanharran. Pregeth- wyd gan y Parch T. T. Jones, Maendv, yn dyner nodedig, oddiar y geiriau pwrpasol hyny: Wele, fab dyn, B yn cymeryd oddlwrtkyt ddymuniant dy lygaid a dyrn- od, eto na alara, ac na ddeued dy ddagrau* (Ezeciel xxiv, 16). Mr Jones oedd hefyd yn trefnu y gwasanaeth. Ar ol y brpgeth, diolciiwyd iif ran y teuhj a'r perlhynasau i bawb am bob amlygiad o garedigrwydd a chydymdeimlad gan y Parch E. Wern Williams, Hirwain—cefnder y Parch W E. Evans. Rhoddwyd yr emynau allan gan y Parchn J. D. Lewis (B.), Croesy- parc; a J. Lloyd (B,), Llancarfan. Ar Ian y bedd cafwyd anerchiad byr a theimladwy gan y Parch W. Tibbot, Cadoxton; a gweddiwyd yn Saesneg gan y Parch Owen Jones (B.), Pontiaen. Gofalwyd am y canu gan Mr Davies, ysgoifeistr, Llancarfan. Anfonwyd § wreaths gan berthynasau o Seacombe, Mr a Mrs David, Pendoylan House; Mri Willie a Jenkin Dnnn, aelod au y Band of Hope, &c., &c. Derbyniwyd llythyrau a phellebrau o gydymdeimlad oddiwrth y Parchedigion Tawelfryn Thomas, Groeswen; H P Jenkins, Aberaman; J Jenkins, Llanharry; T James (M.C.), H M Hughes, Caerdydd; Stephen Jones, Treoes E D Lewis (B.), Peterstone; J Williams, Hafod; W Daniel, Splotts, Caerdydd; R Derfel Roberts, Pentyrch D A Williams, M.A., Barri; Marchant Lewis, M.C., Llanilityd Fawr; W James, Abertawe; Lewis Lewis Jones, Tynycoed; 0 L Roberts. Lerpwl; Towyn Jones, J Howell, Llwyn- celyn; Gilteert Evans, Penybont; D G Evans, Glantaf; J M Prytherch, Wern J M Williams, Towya; J Llewellyn, Dyffryn; MJS S Lewis, Aronfa; Mrs Edwards, Mountain Ash; Mrs Scarfe, Abertawe Mrs Clarke, Stalybridge; Mrs Mumford, Caerdydd; Mrs Sloper, Aber- thaw; Mrs Howells, Lisworney; Mrs Evans, Seacembe Mr a Mrs H ac M Harding, Rhoose General a Mrs Taylor, Y.H Llantrithdyd Mr a Mrs Shaw, West Aberchdw Mr a Mrs T W David, Pendylan House, Caerdydd Miss Williams, Seacombe; Mr Yorwerth, Pontfaen; Cadben Jenkin Evans (brawd y Parch W E Evans), Mr Mathews, Radyr; Mr Miles, cyfreithiwr, Pontfaen Mr W Brace, Miners Agent; Henadur a Mrs Meggit, Barri; Dr a Mrs Risely, Ffynontaf Mr Edgar Jones, M.A., Prif- arhraw Ysgol Sirol Barri Mr David Jones, Wern, Llanarth; Mr a Misses Samuel, Earl's Mead, Caerdydd; Mr Frank Rowlands, Bank House, Tredegar Cadben Evans, Park Street, Ceinewydd, &c., &c. Pasiwyd penderfyriiadau o gydymdeiml- ad gan yr eglwysi canlynol: Eglwys Wladel Pendylan Llancarfan (W,); Soar (MX.), Peterstone Carmel, Nurston, a chsn gyfarfed gweinidogion cylch Llan- trisant. Canwyd rhai o hoff emynau Dewi yn ei angladd, megys 4 Brief life is here our portion' -rwr gymhwysiRdol yn ei hanes ef, onide ? My God, my Father, while I astray.' Lead, kindly Light,' a Beth sydd imi yn y byd.' Yr oedd yr angladd yn !!uosog—y mwyaf tywysogaidd a gaiarus a welwyd yn y Fro yn nghof neb sydd yn fyw. Yr holl wlad fel pe wedi codi allan. Yr oedd yno 1 ugeiniau lawer o gerbydau—dros bedwar j ugain, a'r rhai hyny yn ilawn. Ha gyrwyd un blaguryn—o le glan i wael dai y dyffryn I Ow gwelwaf am i golyn Ingol ei gloi yn nghiai'r glyn.' e: Trgel we!y yn ymyl drws Corrrel. ond Ilia-Io y mae Dewi. • Gwiw Gauaan a'i gogynedd' yw ei gartref ef yn awr, a sicr genym y bydd nefjedd yn fwy real i'r teulu nag erioed o'r blaen. Nis gallant mwy feddwl am y nef heb feddw) am Dewi, na meddwl am dano ef heb feddwl am y nefoedd. Nawdd y nef fyddo dros y teulu a'r I perthynasau galarus, a nerth y nef a gaifont I 'dewi gydag Aaron,' ac i ym- ddiried ynddo gyda Job yn ngwyneb y cwbl i gyd. • Ac yn y nef gwrdd yn gu, Atoiwg, yn un teulu.' WERN.

Ystradfellte.

Sileh, Aberdar. -

[No title]

Advertising