Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Ystori ail Juddugol y Nadolig.…

Gadlys, Aberdar.

-"'1.-qIIlL""""_) Abertawe.

Cystadleuaeth y Partion Gwrywaidd…

News
Cite
Share

Cystadleuaeth y Partion Gwrywaidd yn Gaerdydd. Y mae y gystadleuaeth hon. yr hon a gymerodd ie tranoeth i'r Nadol-g yn Ngi e dydd, yn cael tipyn o synv yn n^olofnau y Western Mail yr wythi < srui diweddaf yma, ac mae yn hatd adc, fod y llythyrau sydd wedi ymdu-n^os ijvidai yn werth i bob un o'r cantoriou hyny a gymerodd ran yn y gystadleuaeth fod wc> ei weled a'i darllen, a chredaf nad oes i.emawr un o'r eantorion hyny wedi eu gweled. Mse Cymru oil drwyddi draw yn teimlo oherwydd fod ein corau Cymreig, un ac oil o honynt wedi cael eu gorchtygu gan gor Seisnig, a hyny pan oeddynt ar eu goreu, ac hefyd yn y gangen hono o ganu mawl ag oeddem ni ni yn credu nad oedd modd i'n gorchfygu ynddi, sef y partion gwryw- aidd. Mae Cymru wedi bod yn nodedig yn ei chanti er's llawer blwyddyn bellach mewn crsu Cymreig, mewa canu tonau, anthem- au a chorawdau clasurol, ac yr oedd ein heirniaid cerddoro!, yn Gymry ac yn S"es- on, bob amser yn ein canmol gymaint nes ein bod wedi dod i gredu ein bod fel cenedl o gnntorion yn anorchfygol, ond erbya heddyw yr ydym yn rhwym o deimlo a chiedu mai gweniaith a gorganmoliaeth oedd y cyfan Darfu i'n canu cystadleuol, fel corau cynulleidfaal, ac hefyd fel corau undebol lleol gael eu gorchfygu o dro i dro ac yna, troesom i geisio pedfeithio corau bechgyn, oherwydd credem y gallem gael gwell sy!w a mwyo bresenoldeb pob un yn en practices na allem gael lie byddai y merched yn ymgymysgu a ni, ac yr oedd- ein o dan y dybiaeth ein bod wedi llwyddo i'r fath *addau nes ein bod braidd yn credu nsd oedd yr un ^enedl arall allai ddod i'n euro of d Och! 'doedd y cwbl ond siomiant a gwegi; daeth cor o fechgyn o Manches- ter, a churodd ni yn ddidrugaredd, ac nid ydwyf wedi cyfarfod cymaint ag un o'r rhai a gymerodd rhan yn y gystadieuaeth nad ydyw yn cydnabod cyfiawnder y dyfarniad. Bellach, yr ydym ar lawr wedi cael ein euro yM mhob cangen, a 'does dim yn aros ond yr unawdau neu yntau perfformiad personau unigol. Y gofyniad cyntaf a ddylem ofyn i ni ein hunain fel eantorion,—beth sydd genym i'w wneuthur er adenill y safte ayrhydedd- us hono y kuom yn feddianol arni yn nydd- iau Caradog enwog. Wel, credaf, pe byddai pob canwr deallgar ond ceisio cael golwg ar yr ohebiaeth sydd wedi cymeryd lIe yn y Western Mail, ac astudio bono, a phenderfynu dilyn awgrymiadau y Parch W. Meredith Morris (pwy bynag ydyw), y mae gobaith, er yn wan, y down i'r Ian eto. Mae yn drueni fod syiwadau mor ailuog, mor ddidderbynwyneb, ac mor addysgiad- 01 a'r eiddo ef wedi eu hysgrifenu i bapur Saesnig lie nad oes mwy nag un neu ddau o bob cant o'r eantorion yn gwybod dim am danynt, a thrwy hyny yn syrthio yn fyr o gyrbaedd yr amean rhagorol ag yr ysgrifenwyd hwynt. Yr ydwyf fl, fel person, wedi gofyn i am- ryw arweinwyr os ydynt wedi eu gweled, a r -teb gan bob un o honynt oedd, nad oeddynt. Ni ddaw yr un llesiani: o'r llythyrau tra byddent yn aros ];e maent, fy arncan yn ysgrifenu ydywi ofyn ai nid ydyw yn bosibl i gael gan y Parch W. Meredith Morris, i ysgrifenu cyfieithiad o'i iythyr cyntaf, a'r ail hefyd, os myno i'r DARIAN, fel y gall y canoedd canwyr Cymreig eu gweled a'u darllen, er mwyn iddynt gael golwg wirioneddol arnynt eu hunain fel y gallont geisio troi o gyfeiliorni eu ffyrdd, a rhodio llwybrau a wnaift eu harwain eto i sylw ac anrhydedd fel ag y buont yn y dyddiau gynt. Pan fyddo y chvyf yn beryglus, y mae'n rhaid wrth feddyginiaeth grcf, er mwyn cael gafael yn ngwaelod y drwg cyn y gweliheir ef yn iaeh. Credaf fod y feddyginiaeth anghenrheid- iol at wella canu corawl Cymru yn cael ei chynyg i ni yn y llythyrau rhoddodd y Parch W. M. Morris, er eu bod yn gref ac yn hallt iawn, ond wedi y cwbj, y peth ¡ goreu sydd oreu yn y pen draw. Credaf fod geiriau a chyfarwyddiadau didderbynwyneb Mr Morris yn werth cael eu hargraffu mewn Ilythrenau o aur i bob cerddor ag sydd am gael yr hen wiad yn ei ho!. Gobeithiaf, Mr GoL, y gwnewch chwi neu rywun arall geisio darbwyllo y gwr pardhedig i anfon ei lythyrau i'r DARIAN, er mwyn centorion Cymru. COR-FEISTR. smmmmmmmmmmtm jmmmna

\ABERDAR.

[No title]

Tresimwn, Bro Morganwg.

Ystradfellte.

Sileh, Aberdar. -

[No title]

Advertising