Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Ystori ail Juddugol y Nadolig.…

Gadlys, Aberdar.

-"'1.-qIIlL""""_) Abertawe.

News
Cite
Share

-1. -q II lL") Abertawe. Cylchdaith Wealeyaidd Abertawe1. Cynaliwyd cyfarfod chwarterol cylch- daith Abertawe. prydnawn Sadwrn, pan yr oedd eglwysi Vvesleyaidd y cylch, yn cae! eu cynrychioH, sef eglwysi Abertawe, Pont- ardutais, Fynachlog Nedd. Pontardawe, sc Ystajyfera, pryd yr cedd y Parch T Jones, Arolygwr y Gyichdaith, yn y gadair. Etho'wyd yn unfrydol Messrs Henry Phiilips, Ystalyfera, a T J Howells, Fyn- achlog, yn oruchwyiwyr y cyichdaith am y flwyddyn ddyfodol. Pepderfynwyd i rhoddi sjwahoddiad i weinidog ieuainc addawol o Swydd Feir- iooydd i ddod yn olynydd i'r Parch D. Creigfryn Jones, i Fyaachiog Nedd, yn mis Medi nesaf. Rhoddwyd gwakoddiad unfrydol i r Parch R Ernrys Joaes i aros i was-ianethu y cylchdaith am y drydedd flwyddyn, ac i fyw yn Pontardawe. Pasiwyd Sabbothau aeiHduol yn mis Mawrth nesaf i bregethu a chasglu tuagat y Genadaeth Dramor, ac hefyd canmlwydd- iant y Feibl Gymdeithas. Pasiwyd pen- derfyniad cryf yn erbyn i'r Llywodraeth ddeddfu ac i ymyryd a'r ynadon ar y mein- ciau trwyddedol yn eu hawl i benderfynu y priodoldeh i adnewyddu y trwyddedau. Pasiwyd i anfon y penderfyniad i'r Pritf- weinidog, Syr Hy. Campbell Bannerman, a'r aelod dros y rhanbarth hwn. Cafwyd cyfarfod hynod o hapus, ac aeth pawb i'w eglwys gyda phenderfyniad i ymroddi yn llwyrach i wasanaeth y Meistr gan hyderu y ceir gweled liwyddiant ar y gwaith da yn ystod y flwyddyn newydd. CyneJir y cyfarfod aesaf yn Abertawe, Mawrth 26ain.

Cystadleuaeth y Partion Gwrywaidd…

\ABERDAR.

[No title]

Tresimwn, Bro Morganwg.

Ystradfellte.

Sileh, Aberdar. -

[No title]

Advertising