Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

HAWES HYNOD1

[No title]

Advertising

YR ALCANWYR,

News
Cite
Share

YR ALCANWYR, Gan Ap Alcan.' Y Cyfarfod Cyflafareddol yn Abertawe. Daeth Syr Kenelin Digby i Abertawe nos Fercher diweddaf, yn barod i eistedd fel canolwr ar gyfarfod cyflafareddol a gynaliwyd yn y Guild Hall y dydd Iau canlynol. Gwnawd pob ymdrech gan fechgyn cyfrwys a galluog y Wasg i gael gair neh ddau oddiwrtho, ond ni wnaeth gymaint a sylw o'r hymoliadau. Mewn gwirionedd, awgrymwyd dydd Iau fod gorawydd y gwahanol "bapyrau y noson fiaenorol wedi bod yn achos i'w cau allan yn gyfangwbl o'r cyfarfod. Yn bersonol, yr ydym yn rhwym o gondemnio cyfar- fodydd o'r fath yma i gael eu cynal yn gyfrinachol. Mae cyfyngder a chyfrin- ach, fel reol, yn brawf wendid, yn neill- duol mewn perthynas i achos sydd yn ymddibynu ar filoedd lawer o weithwyr. Nis gw) ddorn yn iawn pa fodd y daeth y penderfyniaj yma i weithrediad, ond credwn fod cynrychiolwyr y gweithwyr, neu, beth bynag, dylasent gael llais yn y mater. Dyma engraipht eto o'r ffaith yr ydym wedi nodi allan lawer gwaith, fod gormod o arweinyddion hunan-etholedig yn alcania, a'r mwyafrif o honynt yn an- wybodus o gyfansoddiad alcandy a dyled- swyddau gwahanol ac amrywiol y gweith- wyr. Nid oes achos i neb i ofni cyhoeddusrwydd mewn ymdrafodaeth deg fel achos cyflafareddol o'r fath yma. Fel yr ydym wedi lied awgrymu yn y golofn hon o'r blaen, achos pwysig iawn yciyvr hwn i'r gweithwyr a'r meistri alcanaidd. Bydd yn ddarostyngiad mawr i'r gweithwvr pan yn ••weithio yr archeb- ion a elivir y Canada's a Doubles ac o'r ochr arall, bydd yn fantais fawr i'r meistri hyny sydd yn gweithio yr archeb- ion penodol hyn. Mae yr arferiad o dalu extras am eu gweithio yn myned yn ol i'r ddeunawfed ganrif, am eu bod erioed wedi bod yn archebion sydd ag elw arbenig iddynt, ac yn gofyn ychydig mwy o diafferth a gofal i'r gweithwyr na'r orders cyffredin Bydd y gostyngiad yn golygu b ddeg- ar-ugaia i ddeugain y eant, cyhvd ag y gweithir hwynt. Y tebygolrwydd yw y daw jr archebion yma yn rhai cyffredin iawn, yn neillduol os lbvyddir i ddar- ostwng y safon i dalu am eu gweithio ar unig. Yr oedd tua dan a phump y cant yn amrywio, a'r rhai llafnau yn fanteisiol i'r meistri wedi bod ni3(vn arferiad am flynyddoedd lawer ar lafnau o faintioli hynod, megys 12 x 12 a 24 x 12, etc. Er mwyn kawlio y percentage yma yn ol, gwnaeth y gweithwyr rhybuddio v meistri o'u bwriad pan gyJrodd ytfasnack yn 1902. I" Yn hytrach nag achosi rhwyg ar beth Ii mor lieied, caniatawyd yr havrliad, ac aeth pob peth yn mlaen yn dawtl, hyd nes i'r meistri hefyd ddal mantais ar amscr gwael i hawlio yr un peth ar y ddwy lafn hynod gryhwylledig. Y gwahaniaeth mawr ydyw fod yr un egw/ddor yn amlwg yn hawlfraint v msistri a'r gweithwyr, ond fod y gwahaniaeth yn y darostyngiad yn ddeugain y cunt, a'r BA- i'x. gweithwy, ya ddau.ea&t- • V.-d hynod 1 ydoedd gofyniad y ear beth 1 mor fechan, tra yn perygia eu hiviaiii ar bethau lawer mwy pwysig. Os ydym yn colio yn iawn, yr adran 11 hon o'r Undeb Alcanaidd sydd o dan lywodraeth Mr John Hodge wnaeth y tynyg cyntaf am y cyfnevridiad hynod hwn. Beth bynag ddaw o'r ymdrafod- aeth, hyderwn na fydd y dyfarniad yn gyfangwbl, os yn ranol, yn erbyn y I gweithwyr. Ac os o'r ochr arall, credwn mai ffolineb mawr fyddai myaed ar streic yn yr amser presenol, ac y neill- duol wedi caniatau i'r achos fyned i fwrdd cyflafareddol.

Ail°Gychwyni id Machen.

Cynrychiolwyr y M ^istri ..…

TREM AR RAI 0 BYNCIAU Y DYDD.

[No title]

Advertising