Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

Advertising

Newyddion Lleol. -

-:0:-CWMTWRCH.

EISTEDDFOD SEVEN SISTERS.

GWAUN CAEGURWEN.

: o: GLYN NEDD.

News
Cite
Share

o: GLYN NEDD. Cyrnanfa Ganir.—Dyddi Llun diiwedldaf. ■cynaliwydi gwyl ganu flynyddol y g^ialhanoll enwadau yn y lIe webod. Edrychid ymlaen am yr wyl hon, oblegydi yno y bydldi llu o blant y gan: yn cydgwrddi yoi un coir> ,i ganui clodyd'di yr un DmvL-yrt oil wedli anghofioi enwaduaeth a phlaid. Bydclai y disgwyliadl yri fwy; y troi hwjn am mai y cer,ddot, a'rl aiweinydld' byidi-' ^r-wog, D. Jenkins., Aberystwyth, oiadldi ajr- A'Ciriy dd. y cami am y1 dydd! i fod!. ac JlJi chafodd neb ei siomi, jndidb. Tvnodd y goreu allan o r cantorion — Sl&H wneudi byny braidd heb yrn wybad iddynt. i Cafwydi gan,didb dri unawi.li o weithiaii; diwedld'araf yn ystbdl yl dydkk Hawdidl oeddi; gweled, ac anhawiddi cteddi pekiio teimlo, | b fod ei enaidi yn yr unawd) p-m yn eii ddat-; gaOiU. Cafwyd! garnddb hiefyd1 awgrymiad-1 au a,mise,rol a phwrpasol mi»wn| cyrsylltiad a cherqdbffiiaeth. DywwdOdd nad; oeddl eisiau mynedi allan 01 Gytmru i, gael cer- ddoriaeth i'w chatnu, gpn fodi yma, gystal cerddorion a, chantorion ag mewin unrhvw wlad o dan haul. Galwodd syhr neilkktol I at weithiaui eerddorol y diwedidar Dr. Parry. Awgrymiai yr amwitaydldi hefyd; ar i bvvyll- j gor y gymanfa, symiudi yn rnlpen gyc1a"r oes5 ac yn lie dewis damau 40 rrJyniedd' x-i-i, ol,. j, didewis y d!arnau mwyaf dliiweddar i'r cymanfaoed-d dyfodol. Cynaliwydi cyfarfod y borfu yn: Bethanial Cwrdfd neillduol i'r plant oedd hwn. ac er garwed yr hin, daeth llu o blant bach yn nghydL Llywydd'wyd gan. Mir. D. Price. I Feallai mai y rhan fwyaf a,r be* yn y cj^farfodi hwn oedtd y plant a,r hanes borenj- ol Samuel. Hyft-yd'wch oedd; g|weled! a chlywed y rhai bychain yn codii yma a) j thra,w i ailrodd em hadnodau, er profi eu hateb. Yr oedd cwrdld 2 o'r glach! ym vr Adkibl- dy; llywvdd, P'arch E. Llewelyn. Codf- odd yr hwyl yn uchel yn y oyfarfoidi hwn. AwdJ adref trwiy ganol y g\vlr:w a.'r ylsitormi. ond! 01. wnae:th hyny oerii dim. at y teimi- ladau, oblegydi yr oedid Bethel yn llawini hiyd at yr ymylosi yn mhell cyn yjf ajmser apwyntiedig, 6 o'r glbeh. Llywwddwyd gani y Parch T. C. Harries. Buant v teimi- lwydi fod. yr hen hwyl' wedi adgyfodi1, ac fod yn hawddach cainu nai pheidio Ar haner y cyfarfod ceisiiodid yr airweinydd ar Mr T. J. Hughes ii amvain ton o'i gvfa-n- soddiad ei hui-i, ai chiani mai brawd' o'r lie hwn oedd Mr Hughes, a,c yn hen ar\vei.t> yoVI air v parti lleol, buani y deallo'ddi y can- tori-cn ag ef eu gÜydd. Arweinydd lleo'l y gymanfal hon o€c;d( Mr D. Price. Cafodd waith caled i baro- to yir holl doinau ac anthemau, a. hyny o herwyddl difaterwch, v cantorion i ddVifod! ¡ i'r 1 r0h.earsa.ls ac hefyd nid yw swyxld'og- n yr eglwysi yn. gwneud y rhan hon o I \\naith yr eglwys. Fel y dlywedai Mr Jen- kins. dHdid1 t, rhoir pob cefnlogaeth i'r arwen- ydd lleol ar 01 ei ddewiis, a dylax yr eg- lwysi wineud pob ymdrech at hyny. Rhaid cyfaddef nad yw y canu cynulleidfaol yin yr eglwysi yr hyn. ddylai fod ar ol yjr hon I llafur; nid bai yr arweinydd ydyw hyin, ond ein bail ni fel eglwysi yn gyffredinol. --0- ,i

LLANSAMLET. LLANSAMLET.

SEION (W.). ABERDAR. !

[No title]

ONLLWYN.

TREBANOS.1

WERN, CEREDIGION.

-0--YSTALYFERA.

[No title]

DEDDF Y POERI a'r DAR. FODEDIGAETH.

Darfodedigaeth yn Nghoedpoeth.…

NODION AMRVWIOL.I - I

Advertising