Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-m' _u Y man GOREU a'r RHATAF I yn Nghymru AM Pence Envelones YW I SWYDDFA Y DARIAN, ABERDAR. I Y Prisoedd Rhataf yn bosibl. Gellir en cael gyda Throad y Post. LLYFRAD CYMRAEG A SAESNEG Wcdi eu troi allan yn ofalus am Bris Rhesymoi, Owneir bob math o Waith Perthynol i Gyfrinfaoedd y Glowyr. PROG RA, ES 1 CYMANFAOEDD CAM Yn Ddestlus a Chywir. Ac Adroddiadau Eglwysig Yn unrhyw ffurf y dewisir ac am BRISOEDD a'i gwna yn ANHAWDD CYSTADLU a ni. Dwsinau o Samplau o Qardiau Coff adwriaethol. POSTERS Cyfarfodydd Blynyddol, Cyngherddau, Soc., O BOB MAINT ac UNRHYrt ^IW a ddymunir AM BRISOEDD ISEL. WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. Am yn agos i ddena: mlynedd ar uzain y mae y feddyginiaeth werthfawr hon wedi profi yn Uwyddiant perffaith. Y mae yr eff.iith ga ar biant eiddil a gwan (hyd y no i wedi ("u rhoddi i fyny yn anwelladwy) yn wvrthiol. Mae pl-ntyn te eu. gwyneb-welw a d fywyd trwy i-vmervd y 'Lozenges yn cael gwared o'i biaau poenyuiol, ac yn dyfod yn iach, cryfa bywiog. neu mae yn ym- ffrost yn lie pryder ei warcheidwyr. Syr, ~^r wyf am beth aniser wedi derpyddio -eich A nHiimintie neu Worm Lozenges yn fy nheulu, ac yn eu cael yn feddy-,inia-t- yflym ac affeittjioi at ascarines net) thread v, o.' 3 ac y mae eu ffurf yn gyfJeus a dymunoi i blant- W. 'Hutch;son, Ficer Howden Ar werth mewn blych 9 £ c, Is lje a 2:; 9.- :?an Fferyllwyr a gwerthwyr Patent Medicine, neu am 15 a 34 Stampe. J. DA VIES. Chemist, 30, Illgh-st., Swansea. :1' MAFON DUON | -9* Y DEAU PANT YR ONEN, AC ODLAU EREILL. GAN AB HEVIN. Pris CHWECHEINIOG. Canmolwyd gan Proff. O. M. Edwards, M.A. Dr. Edward Jones Cadvan Watcyn Wyn Glanystwyth Ben Davies Brynfab leuan Dyfed Brynach Parchn. J. Bowen Jones, B.A., LI.D. J. Thomas (Mathaiarn); T. Levi; T. Ma mel (Talvan); J. D. Jones; J. Hathren Davies; D. Rhagfyr Jones J. Humphreys, &c. -0- Nifer ar werth o'r Ail Argraffiad gyda Darluniau. -0- Cyfeirier—HENRY LLOYD, 39, VVIND STREET, ARERDAR. I w gaei hefyd yn Marchnad Aberdar, gan Mr John Rees (Glan Cynon),y Llyfrwerth wr Cymreig, LUNG C"foo pi fcsi L I ITAINS BEST %k "IvIAE CYMRU'N MYN'D YN MLAEN." o Y MAE Coltsfoot Lung Elixir Yn cael ei gydnabod gan yr Awdurdodau Meddygo! fel y Moddion Goreu a a mwyaf liwyddianus fedrant gynyg, ac heddyw cydnabyddir ef fel y MODDION ENWOG AT WELLA'R FREST. Y mae yr alwad a'r ymholiadau am dano o bob rhan o'r wiad yn cynyddu yn gyflym. Y mae COLTSFOOT LUNG ELiXIR yn ddarpariaeth ardderchog a wneir drwy gynllun gwyddonol o Coltsfoot a Llysiau Balsatnaidd ereill, gan feddu galluoecid adferiadol mawrion at anhwylderau y Frest a r Ysgyfaint. Wedi ei brofi i fod y Moddion Adferiadol Goreu y gellir ymddibynu arno at Beswch, Anwyd, Bronchitis, Asthma, neu unrhyw ddolur arall i'r Gwddf a'r Ysgyfaint. Y mae yn GYFFYR DA I'R YSGYFAINT, yn hulio'r pibellau, ac yn ad- feryd iechyd. Dylai potelaid fod yn mhob cartref. Y mae yr Elixir yn flasus iawn, a chymer y plant ef gyda pharodrwydd. Rhoddasai Meddygon symiau mawrion am wybodaeth o'r darpariaeth, ond bydd i'r cyhoedd ei ffeindio yn well i'r darganfyddwr ei barotoi a'i werthu fel y cynygir ef yn awr mewn poteli. Y mae yn beth cyffredin i un arall (sust;tute) gael ei gynyg, ond mynwch yr un gwreiddiol gyda darlun o'r Barnwr ar y label. Gwerthir gan bawb Fferyllwyr a Gwerthwyr Moddion, Pris Is. I-le., 2s. 9c., a 4s. 6c. y Botel. Ar dderbyniad Stamps danfonir yn rhad drwy y Post. Darparedig yn y Fferyllfa gan y DyfelSydd- MORGAN ff. JAMES, M.P.S., MANU"CTUR'NOcm»,ST, Stepney Street, Llanelly, South Wales. London Depot-157, Queen Victoria Street. DOWN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, &c., And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet 1 21, High Street, I O x x r r-< » Works: ( & Morris Lane, I oWailSea The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufactory in South Wales. Illustrated Catalogues free on application. Immence stock to select from Carriage paid on all Orders above £ \0, or delivered frae ?n nur own f»n*. Argraffiad Newy dd O'R rwm GAN Y I£aLI1ltO.1 I PRIS, TAIR CEIMIOG YR UN. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr* I Anfoner yr Archebion i Swyddfa r 'Darian.' 1 Bob Owen, -i NEU ETIFEDD Y FFOS. NOFEL NEWYDD GAN W, Williams, Cwmdar, Y [Farn Gyffredinol ydyw fod hon yn Nofel dda a dyddorol. Anfoner am dani i Swyddfa y DARIAN. PRIS 1s. Treatment of Hernia. odge's Patent Trusses for the Relief and Cure of Hernia. The Lancet, October 3rd, 1885, says' "It is cotnfortable, 7adapts itself readily to the movements ot the body, and is very effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of King's College Hospiital. PARTICULARS,—HO DORS & CO., 80, Stre-L Chatss* j Lomdoa, W.. j XAROSWCH UN EILIAD. yrj O! DOCTOR, A RAM) I FY ¥ ANWYLYD FARW ? Ychydij iawn o obaith sydd. OND TREIWCH* Balsam ot Honey -] Tudor Williams, Yr hwn sydd yn cynwys Mel Cymreig Pur ac Adnoddau puraf a mwyaf effeithiol L!ysiau casgledig ar fryniau Cymru, y rhai a gesglir yn y tymhor priodol, pan fydd eu rhinweddau wedi cyrhaedd perffeithrwydd. Dolur y Frest a Pheswch. Y mae miloedd o blanit yn marw oddiiwrth Ddolur y Frest, y Pas, a'r "Croup." Hwn sydd feddyginiaeth ardderchog a Jdargan- fyddwyd er gwella y cyfryw anhwylderau. Y mae yn anmhrisiadivy werthfawr i ddyn- ion yn dyoddef oddiwrth Frest Gwan, a Men- ywod a Phlant gweinion. Y mae yn gwella Peswch, Anwyd, Diffyg Anadl, a Chaetndec y Frest. AdfeTa miloedd o blant oddiwrth Ddblur y Frest a'r Pas. Adfera am, swllt lie bydd punoedd wedi eu gwario yn ofer. TREIWCH EF. Os ydych yn peswch, treawch ef; os oes genych anwyd, treiwch ef; neu Fronchitis, treiwch ef. Y mae yn rhoddi rhyddhad ;a chliria bibau y gwddf, gan ryddhau y frest, yn g-wresogi'r cyfac- soddaad., ac yn eich galluogi i grsgu pan fyddwch wt-M treilio noswe'thiau yn effro. NURSE DARLING, Ysbytdy Kimberley, a ddywed:—D-infonasoch Balsam of Honey Tudor Williams yn garedig i'r ffrynt. Pleser gemyf ddweyd iddo fod yni fendithiol i mi a'r cleifion. Un achos ydoedd éddb milwr o Gloucestershire a gafodd ei glwyfo yn ei f front, a c hand do besychiad poenus. Gofyn- odd am Balsam cf Honey Tudor Williams. Synais i weled yr effaith rhyfeddol ga;fodd aar y truan; rhyddhaodd ei frest, a, chliriodd I pibau ei wddf, etc. Dymunodd arniaf i ddanfcin y nodyn hwn atoch. Ynad Cyflogedig yn Sir For- ganwg a ddywed :— "Teimlaf ei bod yn ddyledswydd afnaf j'ch hysbysu fod fy nheulu wedii defnyddio Balsam of Honey Tudor Williams am flyn- yddau, ac wedi ei brofi i fod yn werthfawr iawn. Defnyddiwyd ef yn unig at beswch yn ystod y frech goch, pas, a dolur y frest, a gallwn ei uchel gymeradwyo i bawb rbieni at y fath anhwylderau. Mynwch weled eich bod yn cael y Feddyginiaeth iawn. õ TUDOR WILLIAMS' Patent Balsam of Honey. Cynifer o rai Twyliodrus. Gwerthir gan bawb Fferyllwyr ac Ystoardai am is., 2s. 6c., a photeli 4s 6c. Sampl drwy'r Post am is 3c., 3s., a 5s., oddiwrth y dyfeisydd. D. TUDOR W!LL!AMSjL.s o L.w., I MEDICAL HALL, ABERDARE. -:0:- ¡ British I Statesmen May talk about the EFFICIENCY of the Army-the Navy-the Social Problems, and such-like, but The Efficiency Of the N VTION'S HEALTH is the most vital of all. Maintain The Health of the People 1 and the Stability of the Empirejf Is assured. To this end we introduce the WORLD FAMOUS Tudor Williams' PATENT BALSAMs HONEY Which contains PURE WELSH HOKEY And an Essence of the Purest and most Efficacious HERBS, gathered on the Hills of Wales, in the proper season, when their virtues are in full perfection. -0- To Cure Bronchitis, Whoop= I ing Cough, Group, &c., it is Unrivalled. -0- It is Invaluable for Weak-chested Men, Delicate Women, & Children, .mz It cures when afTother remedies fail. It Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Tightness of the Chest. It Cures Thousands of Children of Bron- chitis and Whooping Cough. It Cures for One,^ Shilling when Pounds have been spent in vain. TRY" IT If you have a Cough, try it. If you have a Cold, try it. If you have Bronchitis, try it. It loosens the phlegm and promotes ex- "I pectoration, produces war rth and com- fort to the chest, and gives refreshing sleep when you have lost nights of rest. See that you get the GENUINE AR= TICLE. So many Imitations and Frauds. Sold by all Chemists and Stores in 1/1-J- 2/9, and 4/6 bottles. D. Tudor Williams, Medical Ha I i, Iberdare Meddyg Esgyrn Enwog -0- D. Rocyn Jones A'i Fab, BONE SETTER, 104, Hill-st. Rhvuiney -0- Bydd Mr Jones yn barod i dderbyn ym. welwyr yn eu cyfeiriadau ar y dyddiau Llun, Mawrth, a Sadwrn Hvd bedwar o'r gloch y prydnawn PIOPLB SAY Kernick's y Vegetable Pills WHY? SHOULD BE MORB WIDELY KNOWN. They hare been used uid appreciated by teW Bunds for orer Fifty Yzam and their "i« kM largely increased. HAVE YOU TRIED THEM? They are vary small and easily swallowed. Em| BOX IS a veritable Mcdicihe CH*sr*in itself. H yen feel out of aorta, or want a Spring Medicine try KERNICK'S VEGETABLE PILLS. ON is a dose for an average man. They cure Hen& aches, Biliousness, Bad Blood, INDIGESTION Weakness, Nervous Debility, or Kidney Troubtafc They cleanse the system, strengthen the nen8ltt purify the blood, and prepare the body for TLM summer heats. THERE IS NO MEDICINE LIKE THEM Kkrmick's VE&ETA.BLK Piixs are sold by SH Chemists. in -yid., IRKI-, and a/G bozea, M direct of the Sole Propnecor*- K E RNICK ft SOIL Ltd., Wheieea\e DRAGPSTA, CardiH, W RMM&T TT TTUW. fUxf 'fe I -■Silt' •7r'" *s f V (. EG s • r?E 1 HUGH DAYIES'S | I COUGH MIXTURE I s NO MORB of ^rs-Mlklitg. K M VO MOKii Sl'jc^ie&s ."ssgtits. I g •- <0 M'RB Dizirtzsaicj;: Coughs. B 1 DAVIES-S CJOOGE KIX1UE.K FOR COUGHS 1 DAVIBS'S OO'JGRH M XT "'IE T »S £ FT G DAVTES'S OOUOH I [< G DATIE^S CSOTJUA LI A.J .R "~R C O «CSJT!«I^ T IF DAVVES'5 03UC-H IT'J I ".R. RA F ^I'VSHKBSI V- G DAVXES'S COUGH FEE -WLTIBKZI L I DAVIES'S COUCTH KLIA FOR (=O:.US 1 DAVIES'S OOAC-H M'- FOR "SOTJOTS IT I DAVIES'S OUUGXI V "V RT FOR CO^E THKOAT L I DAVIES'S 00UGH ;IT„11..O- HX.,• SACIHIA* I G DAVIBS'S OOUG £ VRJVI I/-RRR TH« CTRFT FC I DAVIBS'S OOUSH HS. 2T II:. L-P F I DAVIES'S COUGH M -T*I £ •!«< T: ,:VS F S I>AVIHS'S OODGH V I" -P-R—1« FUEI.LO £ JJDAVIES'S COUGH KII'VRA^ .J??*# I THE GRKAT WSLEH 1 13hd. aad 219 Bottles. J Y.* r is-ynikert. I SWEETER THAN HONEJ. F JS'3 LIKE IV I HUGH DAVIES. Cf^ s mMMim t Gweithiaci ARISTOTLE, Yr Athronydd byd-enwog, yn c-N -iwts 81 Orchest=weirh;a a a'i Gyfarwyddiadau Meddygol, I Deuluoedd. r CYFARWDDIADAU I FENTOOMt Ei Lyfr ar DDYRYS-I3YNCIAU. It Nodiadau ar WEDD-OFYDDIAETS (Physiognomy). Cyfrolau Cyflawn, goreuedi^ wedi if .a rhwymo mewn llian, 256 o dudalenattt. I'w gael gan- MR. C. CROWE, LLYFP vVERTKW^ Vegetable Market, Wresha-M. 11 Ar Many More Mothers would bake at home £ (? the? know the ease with whicb e success is achieved by using Brown & Poison's Paisley Flour. The disappointment of formar bad results causes many ta I forego the enjoyment of hoinw made bread and pastry. With Paisley Flourall this is changed. Mix i part with 6 to 8 parti ordinary flour, make into a dough with milk and bake at once, and you will have an evenly-raised and pleasantly- flavoured loaf or scone. Beginners get good results, the experienced are delighted. t Brown & Poison's Paisley Flour Makes 8uooessful bakings. A