Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Horeb, Llwydcoed. -

Gyfarfodf Anrhegu.

. mR.WAUN

Y Gymraeg,

.LlaAilltyd Faerclref.

Ma Cenad i ti Ddywedyd Drosot…

Felinfoel.

I SDosbarth No. I. Rhondda.

[No title]

Cyfarfod Misol Dosbarth y…

BETHEL (HIRWAUN) AR EI ADNEWYDDIAD.

NODION AMRYWIOL,I

Advertising

HYN AR LLALL. j -i

Ei Llun.

Dir west.

Y Beibl a Dirwest,

News
Cite
Share

Y Beibl a Dirwest, 0 bryd i'w gilydd, yr wyf wedi clywed pethau go wyllt ar y Beibl a Dirwest; ac fel rheol, bydd y syniadau hyny yn cael eu cy- hoeddi ar y Sul diiwestol er engraipht, 'Mai cymedroldeb yw dirwestiaeth y Beibl.' Os mai cymedroldeb yw dirwestiaeth y Beibl, ar ba beth y mae y dirwest a bregethir ac a am- ddiffynir, ac a weddiir mor daer am ei llwydd- iant ki heddyw yn sylfaenedig ? Ai ar y Koran Mahometanaidd, neu ar dwyll. neu ar ddim ? Os mai cvmmadroldeb yw y ddirwestiaeth a ddysg y Beibl, paham na yf y rhai a gyhoeddant hyny wirodydd poethion yn gymedrol, yn ogystal ag ysmygu yn gymedrol ? 1 Cymedrolder yw dhwest y Beibl,' ebai'r dyn Wel, pabam yr wyt yn llwyrymwrthod i'r diodydd meddwol, os na mai cymedroldeb a ddysg y Beibl i ti ? Yr wyt yn ysmygu yn gymedrol, paham na yfi di yn gymedrol hefyd ? Oysondeb pur fratiog yw ymddwyn fel yna. Rhaid fod y sawl a goledda syniadau o'r fath, heb ddeall ei Feibl yn ddigon clir ar y cwestiwn dirwestol neu, y mae yn cam-esbonio'r Beibl. Yr ydym yn cwrdd a'r gair dirwest dairgwaith yn unig. Ceir y gair yn yr Actau 74 a 25 yn 01 y Cyfieithiad Diwygiedig, cymeithir y gair dirwest yn yr ad- nod hon yn Gymedroldeb,' neu Hunan- lywodraethiad ceir y gair dirwest eto yn penod 21 a'r 27 o'r Actau, Yn y Cyfieithiad Diwygiedig cyfieithir y gair yma yn Bod yn hir heb ymborth ceir y gair eto yn Galatiaid v, 22., darllena y Cyfieithiad Diwygiedig y gair yma yn Hunanfywodraethiad.' Dadl wan sydd gan y dirwestwr a selia ei Iwyrymwrthod- iad a'r diodydd meddwol ar ystyr y gair dirwest yn y Testament Newydd. Ac o'r ochr arall, dadl wan sydd gan y cymedrolwr hWVlW a selia ei gymedroldeb ar ystyr y gair dirwest yn y Testament Newydd. Nid o'r ystyr y gair dirwest yn y Testament Newydd mac y cy- medrolwr goleuedig yn selio ei ac nid ar ystyr y gair dirwest ychwaith y mae y dirwestwr yn selio ei lwyrymwrthodiad a'r diodydd meddwol. Fe selia y dirwestwr goleuedig ei lwyrymwrthodiad ar yr egwyddor | o hunanymwadiad Cristionogol. Os am gael gafael ar ddirwest yn y Beibl darllener ewes- tiwn y cig yn yr epistolau

[No title]

Advertising