Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Horeb, Llwydcoed. -

Gyfarfodf Anrhegu.

. mR.WAUN

Y Gymraeg,

.LlaAilltyd Faerclref.

Ma Cenad i ti Ddywedyd Drosot…

Felinfoel.

I SDosbarth No. I. Rhondda.

[No title]

Cyfarfod Misol Dosbarth y…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cyfarfod Misol Dosbarth y Glo Careg. Cynaliwyd y cyfarfod uchod yn y Busb Hotel, Abertawe, dydd Sadwrn diweddaf, lonawr yr ail, o dan lywyddiaeth Mr Evan Morgan, Rhos, Pantyffynon, sef liywydd apwyntiedig y dosbarth am y flwyddyn hon, a neillduwyd yr hen gadfridog Mr Rees Hopkin, Crynant, i'r is-gadair am y dydd; ac wedi cael anerchiadau pwrpasol a doeth gan y llywyddioo, awd yn mlaen a gwaith y cyfarfod yn y drefn ganlynol: 1. Penderfynodd y cyfarfod fod pob I glofa sydd wedi addaw cyfranu eisoes tnag I at weithwyr Caerybryn, yn ogystal a'r rhai hyny a vina ddilyn eu hesiampi yn ystod y mis hwn, ddyfod a'u baddewidion i mewn i'r cyfarfod nesaf yn ddiffael, yn ogystal a'r swm. Anfoner yr arian i'r cynrychiol- wyr, ac nid fIlrwy'r post. 2. Liechres Prissedd Gwauncaegurwen. -Wedi ystyriaeth ddyladwy i'r achos pwysig uchod, penderfynodd y cyfarfod i gyflwyno yr achos i syhv y Cyngor Gweinyddol, er eu darbwyllo i ail-agor y mater, fel y gellir ei ddwyn i derfyniad boddhaus i'r ddwy biaid. 3. Achosion o iawndal i weithwyr y Dcsbarth a gyfarfyddant a damweiniau.— vaeth y cyfarfod i'r penderfyniad canlynol ar yr achos pwysig hwn, a disgwylir ar i bawb va ewyllysgar i wneud y sylw priod. ol o hono, a'i gario allan yn y dyfodol: Yn mhob achos 0.1 o Iawndal yn y dyfod- ol, nnrhyw berson, ymddibynwyr, neu berthynasau, &c., a anwybydda gyngor y goruchwybwr, neu Gyfarfod y Dosbarth, ac a safant yn gyndyn dros anfon eu hachosien i'r llysoedd, i'w penderfynu, cant wneuthur hyny ar eu traul eu huaain. Bydd y goruchwyliwr, a'r dosbarth, yn rhydd o unrhyw gyfrifoldeb. 4. Penderfynodd y cyfarfod fod enwau yr ymgebvyr am sedd ar y Cyngor Gweinyddoi, ar ran y dosbarth, i fod yn ilaw yr ysgrifenydd boreu Sadwrn nesaf, lonawr 9fed. 5. Ystradowen. — Dygwyd i sylw y cyfarfod taehod y I cauai alian yn y lofa hun, a daethpwyd i'r penderfyniad eu bod yn wir deilwng i'w talu yn unol a'r rheolau, a'u bod fel dosbarth yn cydsynio i wneud hyny a hwy. 6. Blaenywaun. — Penderfynodd y cyf- arfod eu bod pn ymddiried eu holl achosion sydd yn blino y gweithwyr yn y lofa hon, i ofal ein parchus oruchwyliwr, a'r gweith- wyr. 7. Cafwyd adroddl ad manwl ya y cyfar fod ar yr annghydfod diweddar yn y lofa hon, ac ymddiriedwyd y gorchwyl o geisio cytuno arno i ofal y goruchwyliwr. 8. Yn unol a phenderfyniad ein cyfarfod misol blaenorol, disgwylir y bydd i bob gweithiwr yn y dosbarth. barhau i gyfranu chwe' cheiniog yn fisol o dreth i'r dosbarth hyd nes yr hysbysir yn wahanol. D. MORGAN, Ysg.

BETHEL (HIRWAUN) AR EI ADNEWYDDIAD.

NODION AMRYWIOL,I

Advertising

HYN AR LLALL. j -i

Ei Llun.

Dir west.

Y Beibl a Dirwest,

[No title]

Advertising