Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

--.-.-._---'-Y FASNACH LO.…

Dosbarth Aberiar,

Dosbarth Rhymni.

- Dosbarth y Garw.

Dosbarth 2 Rhondda.

Cwmtwrch.

YR ALCANWYR. j

- Llwyddiant Cwmni y Thomaeiaid,

Pris yr Adnoddau a'r Blwch…

Maer Caerdydd.I -I

Sir Edward Reed

A pel am Atal G weithio.

I ' Hirwaun,

Bwrdd y Golygydd.

I Marwc'ae-1iiau Amerlca^aidd.

Pregeth Rasol.

CONTRACTIO ALLAN.

|Undeb An nghyd ffar fiol…

News
Cite
Share

Undeb An nghyd ffar fiol Pobl leuainc Cymru. Dymunem alw svlw caredig Arolygwyrein Ysgolion Sabbathol ac eraill a deimlent ddyddordeb yn nhyfodol Pobl leuainc Cymru, yn nhyd a chrefydd ein gwlad, at y llyfryn bychan 'Ein Bara Beunyddiol" (Our Daily Bread), set trefniant i ddarllen y Beibl. Aherchiad, braidd yn svml vdyw, ac wedi ei thraethu er ys rhai blynyddoedd bellach, eto, yn achos ni gredwn yn ti grv'ni ymarfer- ac a wrii les annileadwy ur I obi ieu- aiiic meddylgar Cymru. Ni r idddefwn bud ein Ysgolion 5ul yn nghvd a'n dos- baithiadau Beiblaidd megys tolofnau ar hyd a lied y wlad yn dystiolaeth byw fod y Beibl yn cael sylw yn mhlith ein ieuenctyd. Credwn er hyny y cyd-unir 3, ni pan yn dweyd bod angen dwyn perthynas agosach cydrhwng yr leuainc a'r Beibl hyd yn nod na geir trwy gyfrwng Maes Llafur ac Arhol- iadau Ysgrythyrol blynyddol ein cyfundeb- au crefyddol. Bid sicr, mae y cyfryw yn fanteisiol, ac yn wir fendithiol mewn llawer ystyr, ond cred- wn ein bod o fewn cyrrau y gwirlonedd wrth ddweyd y tuedda drwy hyn i gyfyngu meddwl miloedd disgyblion yr Ysgol Sab- bothol (ac eraill o ran byny) i rhan arbenig o'r Beibl (ychydig benodau) am dymhor maith, hwyrach dwy flynedd, ac o bosibl y perthyna y rhan hono i rhai o'r Epistolau. adranau, er tristwch calon, rhaid cydnabod a deimlir gan luaws o'n Pobl leuainc yn 'sychlyd' ac yn 'ddwfn,' ac o ganlyniad y mae dyddordeb yn oeri a'r galon yn ymbell- hau. Nid oes angen ychwanegu yr esgora hyn yn naturiol ar fywyd crefyddol arwynebol a di-gynydd. Na chamddealier ni er dim. j Nid amcan yr Undeb ydyw ymyraeth a'a cyfundcbiU crefyddol yn eu perthynas a'r arholiadau gyfeiriwyd atynt mae i'r cyfryw eu lIe a'u daioni fel y sylwyd eisoes. Er hyny credir genym y gall y llyfryn dan sylw ( fod yn 'adnewyddiad ysbryd ac yn gryf- der meddwl,' gan mai ei amcan penaf ydyw dwyn ein bechgyn a'n genethod 1 adnabydd- iaeth agosach a mwy cyffredinol a chyson ar y Beibl. V pria ydyw 6s. 6c y cant, wedi talu'r cludiad. Mae rhai miloedd wedi eu gwerthu eis- oes a da genym fyddai ar ddechreu blwyddyn newydd ddanfon sipynau drachefn o hono i'r Ileoedd hyny nad }dyrt hyd yn hyn wedi ei dderbyn. Mae y trefniant yn un syml anghyffredin. Gellir dechreu dar- llen y Beibl yn Ionawr a'i orphen mewn un, dwy, neu dair o flynyddoedd, fel yr ewyllys- Lr gan y darllenydd. Cymerir genyai fautais ar y cyfle hwn i alw sylw at yr Arholiad a'r Traethodau Blynyddol gynhelir dan nawdd yr Undeb uchod yn Hanes ac Egwyddorion Ang'nyd- ffurfiaeth Brotestanaidd ? Cynelir yr Arholiad nesaf tua diwsdd Mehefin (1904). Gwerslyfr yr Arholiad ydyw eiddo y P/if athraw W. Ed>Ydj-(Ja, D.A, D.D., Caerdydd, sef Llawly '-r Annghydffurf- (Protestant Nonconformity). Daiparwyd ar gais yr Undeb. Pris 2s. Y canlyn ydynt rhai o'r manylion :— Arholiad Dosbarth Hynaf (dros 18 oed) Pen. 1-18. Dosbarth Ieuangaf (dan 18 oed) Pen. 1-9. Traethodau: Dosbarth Hynaf: Testyn—!Y Beibl yn rheol Ffydd' (The Beibl as a Rule of. Faith). Dosbarth Ieuangaf: Testyn Paham yr ydwyf yn YmneillduwyrJ (Why I am a j Nonconformist).

Anundebiaeth yn Nghwm i Dulais.

Y K hufelaiaicl 5^11 Morgan…

- Cadeiriad Ab iievin.

ER SERCfiUS GOF

.b---."-.-...- ---_._----"--.--.-.----.,…

[No title]