Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

--.-.-._---'-Y FASNACH LO.…

Dosbarth Aberiar,

Dosbarth Rhymni.

- Dosbarth y Garw.

Dosbarth 2 Rhondda.

Cwmtwrch.

YR ALCANWYR. j

- Llwyddiant Cwmni y Thomaeiaid,

Pris yr Adnoddau a'r Blwch…

Maer Caerdydd.I -I

Sir Edward Reed

A pel am Atal G weithio.

I ' Hirwaun,

Bwrdd y Golygydd.

I Marwc'ae-1iiau Amerlca^aidd.

Pregeth Rasol.

News
Cite
Share

Pregeth Rasol. Y Sabboth o'r blaen mewn pregeth yn yr Eglwys Gadeiriol Baltimore, gwnaeth y Cardinal Gibbons sylwadau amserol a buddiol yn nglyn a'r arfer greulon ac an- nghristionogol o wasgu y tlodion a chaled- waith, a'u chwysu am yr ychydig fara gant, a chymhellai ei wrandawyr i ffafrio y cyflogwyr llafur hyny driniant y gweith- wyr yn dda, yn hytrach na chefnogi y chwyswyr drwy brynu eu nwyddau thad. Pe gwnelid hyny, bvddai diwygiad budd- iol ac ysgafnhaol yn fuan, a deuai y di- deimlad a'r di-gydwybod i deimlo ar fyrder fod tegwch yn talu yn well na gorthrwm. Mae yn syndod meddwl fel y rheolir dyrioa gan ystyriaethau o elw a budr-elw. Mae geiriau Richard Croker, Efrog New- ydd, sef ei fod dros ei logell yn unig bob tro,' yn gywair anthem ariangarwch pobl y wlad. Clywir pobl grefyddol yn fynych yn dadgan mai dyna yw eu hegwyddor, sef gwneud arian; ac y mae llawer rawy yn coleddu yr egwyddor nag sydd yn cyfaddef. Mae wedi gwenwyno Cristion- ogaeth drwyddi draw. Ceir pobl anferth- ol o gyfoathog yn gwasgu y gweithiwr tlawd, fel pe baent eu hunain mewn angen. Telir y gweithwyr yn feinach gaIt. lawer a gyflogwyr goludog nag a wna cyf- logwyr cyfyng arnynt. Mae rhai o filiwnyddion goludocaf y wlad hon yn talu cyn lleied a 3s. y dydd i'w gweithwyr. m

CONTRACTIO ALLAN.

|Undeb An nghyd ffar fiol…

Anundebiaeth yn Nghwm i Dulais.

Y K hufelaiaicl 5^11 Morgan…

- Cadeiriad Ab iievin.

ER SERCfiUS GOF

.b---."-.-...- ---_._----"--.--.-.----.,…

[No title]