Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

-"Y BELEN BRES. --I

Gorthrwm y Deddf Addysg.

[No title]

TREORCHY. j TREORCHY.i

CALENIG YR AWEN.

----.--c----Llanilltyd Fardref.I

News
Cite
Share

-c- Llanilltyd Fardref. I Mr Golygydd,—Mae llawer o'r hen dri- golion tiedwydd fu yn treulio eu Nadolig yn llawen a Hon ar y lanerch ddedwydd Llanilltyd wedi tewi'r ochr yma, a dechreu byw am yr oes ddiddarfod yr ochr draw. Cafodd rhai oes hiI': ac eraill eu Sjiuud yn gymharol ieuainc o'r byd i'r bedd. Aaron Jones sydd un o'r hen frodyr a fu yn dra ffyddlon yn Salem, Gwaun-y celyn. Cofus genym am dano yn gofalu am gwrdd y bobl ieuainc ar nos Sadwrn. Yr oedd yn teimlo dyddordeb mawr yn y gwaith 0 hyfforddi'r do ieuainc yn y gwaith da a bod gyda'a dosbarth yn gyson a ffyddlon. Bu yn byw am fiynyddau yn un o'r tai yn ymvl Salem, ger Haw neu ar gyfer ty Ann Rees. Cododd deulu lluosog pa rai sydd wedi gwasgar i wahanol fanau. Nid wyf yn sicr pa faint sydd byw ond gwn fod Shan y ferck henaf wedi chladdu. Ann o!?rÎd e,nv¡r gwraig Aaron, un 0 1"1'r1.1 Llantrisant oedd. Yr oedd yn wraig ffydd- lon, lafurus ac ymdrechol yn mhob ystyr yn fam dyner a darbodus. Bu farw yn sydyn iawn yn mis Mehefia 1871, a hi eto ond 49 Bilwydd eto. Bu Aaron yn ardal Tongwynlais am flynyddau lle'r arferodd yr un ffyddlondeb a phan yn Llanilltyd. Yr oedd 0 dan gwmpni y T.V.R., ac felly, credwn iddo gael ei symud i lawr i ardal y ton fel yr oedd byw yn Llanilltyd yn anghyfieus iddo at ei waith. Claddwyd yntau wrth Salem yn 1902, yn 78 mlwydd oed. Yr oedd Ann ag yntau yn nghyd a'r plant yn llawn o'r yai- drechol ac yn fearehng gan bawb yn mhob man. Cofion cynhes at y plant os ar dir y byw yn herwydd gwn fod gair am yr hea Ganarch yn dra dymunol a'u bod hwvthau yn p\rhau i gofio am Salem, lie magwyd hwy yn ffyddlon gan eu tad a hen ffydd- loniaid eraill. Richard —dyna un arall yn nghyd al wraig fu yn fiyddioa yn Salem ala I lawer 0 flynyddau. Yr oedd Richard yn gweithio yr Incline ger y Maes Mawr. 0 dan Powell yr oedd ef yn gweithio, sef gollwng y wageni i lawr o'r siding oedd ar y gwaelod yn gysylltiedig a'r line T.V.R., a chodi y rai gweigion i'r lan. Yr oedd Richard yn dra selog a ffydd- Ion, abyth yn collu y cyfarfodydd er fod y tywydd yn arw, a chryn ffordd i'r capel, eto yr oedd yn teimlo ei bod yn ddyled- swydd arno dynu tua Salem bob ameer yn herwydd yr oedd yn cael y fath hyfryd- wch yn y ty a'r gwaith da fel na fedrai gadw o'r ty holl ddyddiau ei fywyd. Mae yntau wedi cael ei symud at ei wobr er ys blynyddau lawer. Claddwyd yn mynwent Salem. William Thomas eto. Gwr ffyddlon yn Salem oedd hwn. Dyma William Thomas, gwr Pegi Thomas oedd yn byw wrth y gwaith. Cafodd ei gladdu yn 1857 y* 45 mlwydd oed. Yr oedd gan Bili Thomas a Pegi deulu lluosog, ac y mae rhai o honynt yn fyw ond y mae rhai wedi ei claddu Claddwyd John y mab hynaf yn 1864 yn 17 oed, a chladd- wyd William, yr ai, fab, .n Awst, ISir, yn 21 mlwydd oed. Yr oedd y teulu yma yn dra ffyddlon yn Salem yn eu dydd. Nid oes ond ychydig flynyddau oddiar claddwyd Pegi Thomas o'r Cwmgarw, dros bedwur ugain mlwydd oed. Yr oedd Pegi wedi bod yn ffyddlon, ac ymdrechol iawn trwy ei holl fvwvd. .J Noah Edmunds Peirianydd oedd wrth ei alwedigaeth. Yr oedd yn d; yn mawr a gorpholaeth ac ychydig yn g'off o glun. Yr oedd ef yn un o'r oiaconiaid ffyddlon oedd yn Salem gy t. Yr oedd yn teimlo o dan y gair, yn selog a gweithgar o ohud yr achos. 'Roedd ganddo ef a Catherine ei wraig gryn ffordd i'r cwrdd, sef oddiwrth y gwaith, ond eto anaml y byddai cwrdd yn Salem heb fod Catherine yn cymeryd rhan Yr oedd hi a Ann, gwraig Abraham, yn rhyfedd mewn cyfeiilach. Claddwyd Cath- erine Edmunds Rhag. 1878, yn 69 mlwydd oed, a chladdwyd Noah yn Mawrth 1888 yn 74 mlwydd oed. Bu. y ddau yn ffyd-dlen yn eu dydd ac y maeijt fel llu eraill yn gor- phwys hyd foreu y codi mawr. Lewis Isaac,-yr oedd hwn yma cyn dechreu'r achos yn y lie ac wedi bod yn teithio yn ami i Tabor, yn Llantrisant, a fe- allai ei fod weithiau yn myned i Carmel, Pontypridd. Ond wedi dechreu'r achos yma, daeth i Salem, ac yr oedd yn selog a ffyddlon. Yr oedd yntau yn gloff o glun, ac nid ychydig o gloffni ond yn gloff iawn. Un o hen stamp y dyddiau gynt oedd Lewis Isaac, ac yn gallu mwynhau crefydd yn iawn. Yr oedd bob amser yn teimlo h) fryd- wch mawr yn yr achos, a bu yn fryddlon hyd y diwedd. Bu yn gweithio yn galed, ond fe ddaeth dydd y gwobrwyo. Cladd- wyd ef yn 1823, yn 80 mlwydd oed. CYFAILL JOHN.

Y CoIIedig.

Advertising