Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

~ PANES HYNODI AMI

Cefncoedcymm er.

MOUNTAIN ASH.

Htfyd.

Hefyd.

i Lkvddian'. -

Gadlys, Aberdar.

|Noddfa, SenghenycH.

CYMDEITHAS bdarbod=I OL Y…

TRECYNON.

I Adgofion am rai o lien Ddia=…

News
Cite
Share

I Adgofion am rai o lien Ddia= coniaid Soar, Llwydcoed, Aberdar. (Parhad). Yr hen gymeriad gwreiddiol Thomas Richards, Pentwyn, ddaw dan ein sylw y waith hon. Yr oedd yr hen frawd Thomas Richards yn gymeriad hollol ar ei ben ei hun neb yn debyg iddo ef, ac yntau heb fod yn debyg i neb arall. Yr oedd yr hen frawd yn ngwreiddiolder ei natur, yn gwneud cylch arbenig ynddo ei hun. Yr oedd yn dad i Sarah, gwraig gyntaf y brawd John Jenkins, yr hwn sydd yn ddLcon yn bresenol yn Soar, ac hefyd Thos Richards, ieu., a aeth o'r. byd yn mlodau ei ddyddiau. Brawd-yn-nghyfraith iddo yw Henry Evans, yr hwn sydd yn ddiacon ffyddion yn eglwys Bethania, Maesteg. Yr oedJ diniweidrwydd yn nodwedd bwysig yn nghymeriad ein brawd, ac yn aaalwg i'w weied ynddo Nid oedd yn barod, yn herwydd diniweidrwydd ei natur, i weled unrhyw ddiffyg yn neb o'i frodyr a'i chwi- orydd. Credwn fod hyn yn nodwedd werthfawr yn nghymeriad y Cristion. gan y ceidw yn y golwg trwy hyn un o'r prif rtnweddau ag sydd yn angenrheidiol i'w ddangos gerbron y byd. Byddwch gall fel y sarph, ac yn ddiniwed fel y golomen. Y. mae eisieu dangos diniweidrwydd yn mhob i cylch o gymdeithas. Felly yr oedd ein I hen frawd yn holl gylchoedd ei fywyd-fe arddangosodd ddiniweidrv. ydd y golomen yn ei natur. Yr oedd yn hynod o ffyddion yn nghyf- arfodydd yr eglwys, ac yn cymeryd rhan flaenilaw ynddynt. Nid ydym am ddweyd ei fod yn hyddysg ne llduol yn y Gwirion- edd, ond gwnai ymdrech mawr i fod yn bresenol yn yr Y sgoi Sul, ac fe fuasai yn c ei pleser neillduol i ddod heibio y dos- barshiadau, i weled pa fodd yr oeddynt yn dyfod yn mlaen, ac i wrandaw y Gwirion- edd yn cael ei esbonio Pleser mawr ganddo oedd gwrandaw y plant yn myned trwy eu gwersi. Yr oedd gwen yr ei wynebpryd, a geiriau annogaethogol yn dod allan o'i enau ag oedd yn sirioli y plant ar unwaith, a gwledd ydoedd genym i weled yr hen frawd yn dyfod am dro i r dosbarth. Cofus genym ei fod yn frwdfrydig iawn dros yr achos cenadol. Yr oedd dau fiwch i'w gael yr adeg hono wrth bob drws yn nghyntedd y capeJ, ac yr oedd yr hen frawd yn ei awydd am Iwyddiant y gym- deithas, yn gwneud ymdrech neillduol i chwyddo y drysorfa, trwy gyfranu yn helaeth i'r blwch ag oedd yn ei ochr ef. Adeg fywiog ydoedd yr ade^ hono yn nglyn a'r gymdeithas genado: yn Soar. Y plant yn myned allan a'u bi.chau oddeutu y tai, a thrwy ei ymdrech yn casglu punoedd i drysorfa y gymdeithas ac ar ben chwar- ter yr Ysgol, yn y cyfarfod adroddiadol, am 2 o r giocn y prydnawn, yr oeddynt yn cael. eu gwobrwyo a llyfrau gwerthfawr gan frudyr o'r egiwys. Ac nid oedd neb yn fwy baich ei ysbryd na'r hen frawd wrth weled bJodau'r oes yn cael eu gwobrwyo am eu ffyddiondeb. Fel y dywedasom ary dechreu, nid oedd yn wybodus neillduol, ond nid oedd un 'Jtmfceuaetu am ei dduwioldeb. Yr oedd yn caru rhoddi allan i ganu yn y cyfarfod- ydd 'Am Iesu Grist a'i farwol glwy' Boed miloedd mwy o son.' Ac yr oeddym yn credu yr adeg hono fod ei nwydJ y fath, nes oedd yn annghofio pob emyn arall, a'i ysbryd mor angerddoi dros gael miloedd mwy o son am farw Calfaria, ac ar ddiwedd pob oedfa, pan fuasai ef yn rhoddi emyn i ddiweddu, gall- esid ei glywed yn adrodu yr emyn aiian o lyfr ei gof, sef- 4 Dan dy fendith wrth ymadael Y dymunem, Arglwydd, fod.' Ac onid yw y ddau emyn mewn cydgordiad hollol a'u gilydd, sef gweddio a chanu am lwyddiant yr achos goreu, ac l fod dan fendith yr Arglwydd ar ddiwedd pob cyf- arfod ? Y mae yntau wedi myn'der ys blynyddau lawer belluch. Cafodd ei weddw hoff, Ann, rai blynyddau i fyw ar ei ol. Pwy, o hen aelcdau Soar, nad oeddynt yn caru y ffyddloniaid Thomas ac Ann Richards, Pentwyn ? Arosed deuparth o ysbryd y taid a'r nain ar y wyrion, ac ar deuluoedd hoff Pentwyn, a chaffed Soar hoff ragor o gyffelyb ysbryd i'r hen frawd Thomas Richards. Bryn, Port TalbJt. MYNVDDPAB.

, -;0;-At 4 fieri Wag' Ddysgedig…

Noddfa, Trimsaran. 1

[No title]

Advertising