Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

~ PANES HYNODI AMI

Cefncoedcymm er.

News
Cite
Share

Cefncoedcymm er. MARWOLAETH,-Blin genym g. fncdi am farwolaeth Mr Robert Price, or fe uchod, yr hyn a gymerodd le yn hynod sydyn, nes .I.Jeri syndod drwy y lie. Aeth i'w wely nos 5»adwrn yn ei iechyd arferol i bob yn> dd; ngosiad, gyda r amcan o godi yn bryJlon i'r oedfa, ac nid oedd ond YWdeí- der techyd a achosai iddo fod yn abseno! o'r un cyfarfod. Y bore a ddaeth, end nid oedd Mr t'rice yn y cyfarfud, nac yn yr ysgol ychwaith yn y prydnawn ';nri y mac yn dJrwg genym ddweyd niu. -s ei hystafeil wely, yn hwyr y dydd, y cafwyd ef mewn cyflwr anymwybodo!. Pa gvhyil y bu ef yn y cyflwr hwnw sydd ddirgelwch, ond yn c 1 yr hysbysi^d gawd ar y tren^hol- ) iad a gynaliwyd bu yn y cyfiwr hwn am rai oriau. Gyrwyd am feddyg yn union, 9 daeth gyda ury.s. a gwnaeth yr hyn oedd yn ei alki er ei adieryd i wybouolrwydd. Ond er iddo ymddargos yn ystod y nos i fod ychydig vu W*;ll, niti oedd >/•> | barhad. Tua Raw o'r gloch here dranoeth (Liun, y 21am), cymerodd yr hedyn byw ei adenydd i'r byd tudraw i'r lieu, er nawr | siomedigaeth i'w bcrthynasau a phawb o honom, oblegyd yr oedd, i r diwrnod oiaf y b-i byv. mor iach a bywicg, fel y gallem yn naturij! ddisgwyi y bydciai byw am rai biynyddoedd cto, er ei fod yn yrnyl ei MO nilwvdd oed. Er mai genedigol ydoedd o Fro Morgan- wg (Llantithdyd), daeth i'r Cefn yn fachgen ieuanc, fel breintwas i swyddfa Mr John Llewelyn, ac ar ol ychydig flynyddoedd ymgymerodd a masnach ei I hun, yn yr hon y parhaodd am flynydd- oedd. Yr oedd yn aelod ffyddion a gweithgar yn eplwys Moriah (M.C.), y Cefn; ac os wyf yn cofio yn iawn, tua'r flwyddyn 1850 cefais adnabyddiaeth iddo ar ol yr oedfa (trwy siarad yn uchel yn ei glust), a oedd wedi clywed p'eth o'r bre- geth. Ei atebiad fyddai, Dim gair.' Yr un fath yn yr Ysgol Sul yr oedd mor ffyddion ac ymdrechgar yn ei ddo.-barth, yr un yn yr ysgol, yr un fath yn y cyfarfod eglwysig. Cymerai ran heia^th o'r gwaith, ond am nad oedd yn clywed yr hyn oedd yn cael ei siarad yno, nid oedd yn mwyn- hau dim o'r gymde thas allanol, yr hyn, wrth gwrs, oedd yn ei flino yn fawr; ond er hyny yr oedd yn caru bod yn y golwg a'r swn. Yr oedd yn dda iawn genym pan anrhegwyd ef ychydig fiynyddoeddd yn ol a'r long service medal a roddir gan berchenogion y Sunday Companion, i'r rhai hyny a ddygir dan eu sylw sydd wedi treulio blynyddau meithion yn ngwasan- y 11 aeth yr Ysgol Sul, &c. Fel y eyfryw, cyfhvynwyd enw Mr Robert Price i\v sylw, a'r canlyniad fu i Air Price dderhyn y bathodyn arian hardd, yr hwn a gyflwyn- wyd iddo mewn cyfarfod cyhoeddus, fel cydnabyddiaeth fach am ei lafur a'i ffyddlundeb gyda'r gwaith da am y 60ain mlynedd diweddaf, ac ychwaneg. B i hyn yn foddion i toni ysbryd yr hen frawd yn yn fawr.. Yr oeddwn yn teimlo yn ddi- olchgar i Mr W. Evans y pryd hwnw am iddo symud gyda r gorchwyl o ddwyn Mr Price i sylw y boneddigion, ond yn s cr i chwi yn teimlo yn fwy diolchgar heddyw trwy ein bod wedi ei golli mor ddirybydd, yn gymaint a'i bod yn gydnabyddiaeth fechan o'i lafur gwerthfawr, ac agosrwydd ei ymddstodiad. Claddwyd Mr Price dydd I <u, y 24ain, yn Bonvi stone (augiadd bre):a.), ac yno y claddwyd ei anwyl wraig ychydig flynydd- oedd. yn ol. Gweinyddwyd ar yr achijsur gan y Parch W. Davies, Ctfu. Teimlem y buasai yn dda 6enym gae! rhoddi el Iwch cysegrediij i'w gadw yn naear ein cymyd- ogaeth, fel y gal:em dalu ymvveliad achly- lusol a man fechan ei fedd. Ond beuach gorphwysed hyd fore udganiad yr udgorn diweddaf, pryd yr ydym yn hyderus y derbyniad croesawgar o da was da a ffyddion, buost ffydolon vr ychydig 'dos i ( mewn i tawenydd dy Argi"wys.' Tuened y i Noddyud rrjawr Ei aden amudiffynol dros. I y sydd mewn galar ar ei oi, a dis- I gvned r'nan helaeth U'¡ ysbryd arnynt. PLIN 0-1 GaLLI.

MOUNTAIN ASH.

Htfyd.

Hefyd.

i Lkvddian'. -

Gadlys, Aberdar.

|Noddfa, SenghenycH.

CYMDEITHAS bdarbod=I OL Y…

TRECYNON.

I Adgofion am rai o lien Ddia=…

, -;0;-At 4 fieri Wag' Ddysgedig…

Noddfa, Trimsaran. 1

[No title]

Advertising