Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

~ PANES HYNODI AMI

News
Cite
Share

PANES HYNOD I AM I AKAB F • \CH j lkl E, N DiNAS PAWR. PENon XXVI. rn Gtvcharor -unwaith eto. f d" Rhria r-d v gw'n H gefais wsdi ei wen- wyno yr. < rwm oS-egyd yr oedd yn mhell ar y tiydu urai.oeth cyn i mi fejd- ianu fv ymwybyddiaeth yn ddigonol i alw i gof ddigwyddiadau yr hwyr blaenorol, ac i deimlo fy mhoen. Teimlwn erbyn hyn fy mhen yn llosgi ac yn euro gan boen trymaidd a syfrdanol. Pan ddaethum ataf fy hunan ymafhvyd ynof a'r newydd gan y braw a'm meddianai tra yn dycbymygu fod marwolaeth ddychryn I liyd yn fy aros ar ddwylaw y rhai syrthiais i'w gafael, ac adnewyddodd y teimlad brawychus hwnw gymamt yn fy nghalon fel y neidiais o'r gorphwysfan. Ond beth bynag allasai fod eu bwriad gyda golwg arnaf, nid oedd yn fy amgylchr-edd prese11d yn cyfreithioni ofnau o farwol- aeth felly. Ystafell fechan dyweli. wedi ei dodrefnu yn brin, eto yn oddefol lan, a'r gvve'y ar yr hwn y'm tafiwyd yn anymwy- I bodol i gysgu arno, yn wety esmwyth a dymunol-- oedd yr ystufeii oeddwn ynddi ar hyny o bryd. Vn wir, i mi, nad oedd yn gwybod ond ychydig beth oedd gwrtb banau a diiiad ereill gwely-i un nad cedd ganddo fel ystafeil wely ddim amgenach na thaflod wair; yr oedd yn amheuthyn. Yr oeddwn yn s:cr yn fy meddwl am y rhai y bradych- wyd fi i'w dwylaw, beth bynag oedd eu namcanion dirge'asdd, na fua^ent hwy ddim yn cymeryd y fath drafferth gyda'.n lletya fei hyny pe yn amcanu am fy mywyd neu yn hytrach ai ni wnaent gymeryd fy mywyd oddiarnaf pan oedd yn llwyr o fewn eu gallu i wneud hyny y nos- on cynt ? HebJaw hyny, ar 01 edrych yn fanylach, gwelais ar y gadair geri-aw y gwely ymborth a liestraid o ridwfr ciir; ac heb feddwl am ofn na pheryg!, yfais yn gyntaf yn helaeth o'r dwfr, o harwydd yr oedd fy xigwddf yn liosgi gan syched ae wed'yn bwyteais, ac felly adriewyddais a bywheais lawer iawn. Amiwg i mi, oddiwrtn y pethau hyn, nad oe id dim lie i ofni mar- wolaetb pocnm fuan. I ha anic n. ynte, y carcherid ft yno ? Cofiwn, yn bus; aneg'ur a chymysglyd, am y fath gyvr deith ts y dygwyd fi c'm banfodd idi ychydig oriau yn fiacnorol, a deuai Vnebpryd y dyhiryn Sloppy Stevens yn I K o fiaen fy meddwl; pc fel y mae yn natnriol disgwyl, ni ddygai yr adgof am ei olwg ef un teimiad o gysur i'm calon, I yebwanegu at fy anesmwythder, sylwais fod y dillad a wisgwn y dydd blaenorj' yn eisie* — wedi eu cymeryd yrnaith, er fy nnvysiro i auiiinc— neu o'r hyn leia i wneud fy ffoedigaeth yn fwy anhawdd. Ond o'r bratdd yr oedd y jgofal hwnw yn zngenrheidloJ oblegyd ar Ai ire Skvpr drws -yr ystafell, ~4$f|Hais ei fod wedi cael ei sicrnau o'r tuallaa Yr uni;^ ffene-tr t r ystafell nsd^J^.iestr yn y nenfwd (yr hwn oedd nenfwcf liech- weddaiddj, a bono vn mheii uwchSaw cyrhaedd i mi. Gwiandewais am swn trru d o'r iut;!lan neu leisiau, ond yr oedd y nvhl o ^v-inpas yn ddystawrwydd holiol. Nid oedd gfenyf sylwadau petlach i'w gwneud, a phur debyg y buaswn wedi rnoddi fy hunan i ddis^wyi am y drwg ag oedd yn fy aros, oni b'ai i mi gofio fod Duw uwchlaw pawb, ac fod ei glus-t Ef yn ago rrd i'm lie fain. Mynych y cofiaf am y fflacli o lawenydd gynyrchodd y syniad yna yn fy meddwl, a chyda pha fath lwyredd ac ymddiriedaeth y penliniais i lawr, gan fwrw fy holl ofal ar fy Ngwneuthurwr a'm Gwaredwr. A thra wrthi yn gweddio, mi a glywn gio y drws yn cvel ei droi, a'r drws et hunan yn cael ei agor yn araf. Yr oeddwn ar fy nhraed mewn moment; a phan drois i edrych, mi a welais y dyeithrddyn dirgel oedd yn ilywyddu y cyfarfod nosawl, ac oedd hefyd vedi cvmp;^d gofai o honof yn y eweh, yn 3" se?V^o m blaen. YY j^ych yn effro, mi we'af,' ebu", yn yr un don dyner ag y clywswn ef yn siarad o'r blaen. I Yr wyf yn gobeithio eich bod wedi cysgu yn dua, Rolant,' 'Yr wyf am gael gwybod pa le yr wyf, Syr,' meddwn, heb ateb ei ofyniad, a phaham y'm dygwyd i'r lie hwn ac yr wyf am gael fy nil lad, Syr. Gobe^thiaf hefyd nad wyf i gael fy ysbeiiio o'm dillad, er nad ydynt o fawr gwerth. I Na, nid rhyw lawer,' ebai; er y mae yn dda genyf eich gwe!ed yn edrych yn well na phan y gwelals chwi gyntaf yn Smithfield. Gwelwch nad wyf 11 ddim wedi eich annghofio,' ychwanegai, gyda gwen, ond nid un ddymurol, feddyliwn i. 'Does dim gwahaniaeth am hyny,' ebwn. Yr wyf yn wir ddioichgaft- i chwi am yr hyn a roddasoch i mi y pryd hwnw, ond nid wyf am gael dim rhagor o ymwneud a chwi; ac os gwelwch yn dda, gadewch i mi gael myned N- id wyf yn gwybod eto pa beth a welaf yn dda ei wneuthur/ ychwanegodd y dy- euhrddyn yn oeraidd; 'ac os nad ydych chwi am gnel dim yn rhagor i wneud gyda ini; efallai fod genyf fi rywbeth i'w wneud gyda chwi. Oni b'ai am hyny, ni fuaswn wedi cymeryd y drafferth a gymerais am danoch." Dechreuais o newydd i ddweyd am y twyU a wnaed i mi, ac am fy nghadw yn y carchar felly yn annghyfreithioa, pan y gwnaeth ef roddi terfyn ar yr hyn a ddy- -wedwyd. I Gweil i chwi gadw eich tymer, a bodyn dawel,' meddai yn ei don dyner arferol. lac yna chwi gewch weled nad wyf fi ddim yn bwriadu un dr.vg-, ond os y dechreuwch fod yn groes a rhyfeigar, chwi deimlwch yn fuan fod genych hen hw j ymwneud ag ef. Y mae arnoch e:sieu gwybod pa !e yr ydyr.h/ ychwanegai. I GaiJaf ddweyd eich bod mewn tIe y gstiiwch waeddt ertA hanan i grygiH, heb fod yn gallach o hyny; ac ni wna unrhyw ymdrech i ffoi I ond ei gwneud yn waeth arnoch eich hunan. Paham y dygwyd chw! yma ? Mi I a ddywedef hyny wrthyeh hefyd. Yr ydych •vedi eich dwyn yma am fy mod i wedi teimlo awydd eich cael yma. Efa!! ii y aeuwch yn ddefnyddiol i mi, os tnlaf chwt am hyny, Nid ydych mor dda allan yn y byd, fel ag i beidio bod yn faich i gael'codi yn uwch, goeliaf,' meddai gyda gwen arall. Setydlai ei lygaid arnaf tra yn l!efaru. Dywedais o'r blaen fod ei I) ga!d. yn gyflym a threiddgar, ac ymddangosai i mi ei fod yn awyddus i weled i mewn i m hemid 'Pwy ydych chwi, a beth ydych eisieu gyda mi ?' gofynais gan ocbel ei edrychiad gyda thenntad o fraw, ond yn ofer. Ni a siaradwn am hynyna ryw ddiwrn- od arall, ebai; a chan eich bod yn d'od rhesymol, cewch weled na fydd genych ddim i achwyn am dano.' Ac wedi dweyd byn, gadawodd yr ystaf- ell yn fuan, i ddychwelyd yn fuan gyda phecyn o ddillad. Nid fy rhaii yw y rhai hyn,' meddwn, gan eu troi i'w harchwibo. Gwelwn eu bod o doriad gwahanoi, ac o ddefnydd llawer gwell na'r rhai yr amddifadwyd fi o honynt. • Dydi cyfnewid ddim yn lladrad,' ebai, dan chwerthin, a choltwch. chwi ddim yn eich ymddangosiad trwy eich gwisg weil. Gwelwch fy mod yn ymdawyn yn deg tuag atoeh,' gan ddangos i mi gynwys Hogeilau yr hen wisg, a phwrs bychan ac arian Fanny, y rhai hyd hynv nid oejawn weed meddwl am danynt. A chyn i mi g.el emser I ateb, aeth allan i gau a chios y drws ar ei o', a'm gadael inau mewn pen bleth na raid i mi ddim o'i ddesgrin Bu'm am amryw ddyddsau yn garcharor yo yr ystafell hono, neb weled neo o,'¿ fy ngheidwad dyeithr, yr hwn yn gyson a ddygai i mi ymborth, ond ni wnai ond gwenu pan ddeisvfwn arno i fy rhyddhau, neu pan ofynwn iddo paham y'm lladrata- wyd. Gofalai fy liungyfarch am ty ym- ddangosiad gwell (o herwydd yr oeddwn, er yn anfcddlon, wedi gwisgo y dillad benthyg), ac awgrym am y pethau mawr a fwriadai wneuthur droswyf. (I'w Barhau).

Cefncoedcymm er.

MOUNTAIN ASH.

Htfyd.

Hefyd.

i Lkvddian'. -

Gadlys, Aberdar.

|Noddfa, SenghenycH.

CYMDEITHAS bdarbod=I OL Y…

TRECYNON.

I Adgofion am rai o lien Ddia=…

, -;0;-At 4 fieri Wag' Ddysgedig…

Noddfa, Trimsaran. 1

[No title]

Advertising