Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising

,"'--------Newyddion Lleol.…

: ®: BURRY PORT

GLANAMMAN : a

News
Cite
Share

GLANAMMAN a Cynaliwyd yr uchod hwyr dydd Nadolig, yn Hen Y sgoldy Brynlloi, o dan lywyddiaeth y Parch J Towyn Jones, Clorianwyd y gwahanol gystadleuwyr mewn cerddoriaeth ,gan Mr J J Lloyd, Pontyclerc; amrywiaeth, Mr Gwilym Myrddin, Bettws; y traethawd, Mr M Morgan (Ap Morgan), Glanamman; y map, Mr T Thomas, ysgolfeistr; cyfeilydd, Mr M M Jones, Glanamman, Enillwyd y. gwahanol wobrwyon fel y canlyii'—Adrodd i rai dan 13, Master Tom Jenkins, GIasfryn, Glanamman; i rai dan 14, Master Joseph Evans, Garnant; agored i bawb, Mr John Evans (Garnantydd) araeth ar y pryd, rhanwyd rhwng Mri J Powell a Ceidrym, Glan- amman unawd i fechgyn dan 14, Mr Oliver Rees, Glanamman; unawd i ferched dan 14, Miss Hannah Roberts, Garnant; unrhyw unawd i fechgyn, Mr David James, Biynamman; cor plant (tri cor yn cystadlu), goreu, Cor Bethesda j dan arweiniad Mr Stephen Griffiths; y map goreu, Mr Edward Thomas, Glanamman; traethawd, Ceidrym can i Ddyffryn Amman, rhanwyd rhwng Ceidrym ac Irlwyn, Bettws; en- glynion, goreu, Ymbwvll' (ni atebodd ei enw); awdl y gadair, 'A dail y pren oedd i iachau'r Cenhedloedd,' goreu o dri, 'Gwr o Fardd o Gaer- fyrddin,' Atebwyd yr enw gan y Parch D G Jones (M C),. Pontardawe, Cafodd Mr Jones, yr hwn sydd irodor o Glanamman, ei gadeirio yn ol yr hen dclefod Gymreig, yn swn 'corn gwlad,' yr II hwn gorn a seiniwyd yn hynod fedrus gan Mr John Bevan ac o dan un o hen gleddyfau Mor- ganwg, yr hwn a gafwyd yrn garedig ar fenthyg oddi wrth Mr M Morgan, Commercial-place, Glanamman (brodor o Bontypridd) Yr oedd yn bresenol yn cymeryd rhan yn y gweithrediadau seremoniol lu mawr o feirdd a llenorian — yn Llewod, Eosiaid, a'r holl gymysgryw awenyddol o'r Graig Ddu i Graig y Cwm, ac o Ben Tyrcan i Ben Cwmelau; ac yn eu plith, Gwilym Myr- <ldm, Towyn, Llew'r Mynydd Du, Emrys, Eos Nantyrafr, Llew Berach, Glan Grenig, Glan Pedol, leuan Goch, Morgan au Morgan, Ceid- rym, Amman Jones, Meurig Wyn, Trumor, Gar- nantydd, a Glan Berach,

-:0:--EISTEDDFOD YN TON, YSTRAD…

-:0:- ',) .' MORIAH; TREBOETH

--0--j SALEM, ABERDAR !

--0--RHYBUDDION

[No title]

SARON, YNYSHIR4 ;

:o: TREDEGAR

TONYREFAIL—MARWOLAETH HYNAFGWR

[No title]

YSTRADFELLTE

-:0:-YSTRADGYNLAIS

CWMBACH, 0

The Stomach's Day's .fWorH.

[No title]

Advertising