Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising

,"'--------Newyddion Lleol.…

News
Cite
Share

Newyddion Lleol. ABERDAR A'R CYLCH NAZARETH Nos Wener, Ionawr laf, 1904, cynaliwyd cyfarfod cystadleuol ilwydianus iaw» yn festri y capel uchod, dan lywvdchaeth y Parch k Williams, y gweiiudog, Cynaliwyd y cyfarfod dan nawdd y Gymdeithas Ddiwylhadol Leol, Clorianwyd y cystadleuwyt-Y, canu, Mr Eben Powell, R,A,M,, Gadlys; yr adroddiadau, map, etc, Mr George Powell, Glo'ster-stxeet, Aberdar, j Awd vn miaen a'r rhaglen yn y drefn canlynol- Unawd alto, Mae d'eisiau Di bob :UI'I,' goreu, J Parker; unawd soprano dan 14 oed, Cartref can yw'r nefoeckl,' goreu, M Phillips; unawd, j messo-soprano, goreu, Miss Maggie Mason; j unawd tenor, goreu, Mr J Jenkins; unawd bass, I goreu, Mr D W Williams; unawd soprano, 'Gwlecid,' goreu, Maggie Prillips; ysgrif ar, 'Hanes Iesu Grist,' i rai dan 16 oed, goreu, ¡ Winnie Evans; ysgrif ar Taith gyntaf Paul,' I goreu, Lizzie A Davies; map, 'Taith gyntaf Paul,' goreu, Lizzie A Davies: araeth byrfyfyr, I rhanwyd y wobr rhwng George Powell, David I Phillips, a David Landeg; pedwarawd, Coro- mento,' goreu parti, Miss Maud Mason, Wedi talu y diolchiadau arferol i'r beirniaid, etc, ter- f fynwyd cyfarfod hapus iawn LLYRGELL RyDD.Bore dydd Llun diweddaf agorwyd y ddarllenfa perthynol i'r llyfrgell hon, YSGOL GWEITHJOL ABERDAR-Mewn cyfarfod I Bwrdd Gwarcheidwaid Merthyr, penderfynwyd trosglwyddo y merched perthynol i'r ysgol o Cwmdar i Ysgol y Pare, gadewir y bechgyn yno am y presenol, hyd nes y bydd i Y sgol y Pare gael llai o bresenolion, YR UwcHGWNSTABL — Nos Wener diweddaf toddodd ein uwchgwnstabl parchus, Mr Ben Jones, wledd o de a bara brith i blant Ysgol Gweithiol, Aberdar, a'r noddfa perthynol i'r tkJdion, Wedi i bawb fwynhau eu hunain, caf- wyd perfformiad gan y plant, yn cael eu cynor- thwyo ganseindorf linynolMrWE Thomas, Lly- wyd ar yr achlysur gan yr Uwchgwnstabl, CLWB RHYODFRYDOL — Nos Iau diweddaf, cynaliwyd cyngercld ysmocio yn y clwb hwn, dan lywyddiaeth yr Henadur J W Evans, cyfreith- iwr, Cahvyd anerchiad addysgiadol gan y CyngorwI" J T Richards, Caerdydd

: ®: BURRY PORT

GLANAMMAN : a

-:0:--EISTEDDFOD YN TON, YSTRAD…

-:0:- ',) .' MORIAH; TREBOETH

--0--j SALEM, ABERDAR !

--0--RHYBUDDION

[No title]

SARON, YNYSHIR4 ;

:o: TREDEGAR

TONYREFAIL—MARWOLAETH HYNAFGWR

[No title]

YSTRADFELLTE

-:0:-YSTRADGYNLAIS

CWMBACH, 0

The Stomach's Day's .fWorH.

[No title]

Advertising