Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising

,"'--------Newyddion Lleol.…

: ®: BURRY PORT

GLANAMMAN : a

-:0:--EISTEDDFOD YN TON, YSTRAD…

-:0:- ',) .' MORIAH; TREBOETH

--0--j SALEM, ABERDAR !

--0--RHYBUDDION

[No title]

SARON, YNYSHIR4 ;

:o: TREDEGAR

TONYREFAIL—MARWOLAETH HYNAFGWR

News
Cite
Share

TONYREFAIL—MARWOLAETH HYNAFGWR DROS 90 MLWYDD OEp-Prydnawn dydd Nadolig bu farw yn ei gartref, Caegarw, tyddyn bychan yn agos i Donyrefail, yr hen dad, Edward Adam, yn yr oedran teg o go mlwydd oed Pe cawsai fyw i weled Chwefror nesaf, buasai yn 91 oed Gene- digol ydoedd o Lanharry, ond daeth i'r gymy- dogaeth hon pan yn ieuanc, ychydig dros hugain oed Bu yn briod dwywaith, a chafodd bob ym- geledd ac hapusrwydd ganddynt, ond yr oedd yn weddw er's rhai blynyddoedd bellach Dyn diwyd a darbodus iawn fu drwy ei oes faith, gwr distaw a dison am' dano ydoedd Nodweddid ef gan unplygrwydd yspryd, ac yr oedd gonestrwydd yn elfen gref iawn ynddo Bu, yn aeiod crefyddol dichlynaidd gyda.'r Methodistiaid Calfmadd am llynyddau lawer Treuliodd dros 30 mlynedd fel gwas yn ngwasanaeth y diweddar barchedig dad, Wm Evans, Tonyrefail (o fendigedig gofradwr- iaeth), a mawr brysid ei wasanaeth ar gyfrif ei ffyddlondeb a'i lafur Gaclawodd dau o feibion ar ei ol, sef Mr Edward Adam, amaethwr xcyfrifol amaethdy y Bwlchgwyn, ger Tonyrefail, yr hwn hefyd sydd yn tin o flaenoriaid eglwys y Meth- odistiaid Calfinaidd 3ni y He, a Mr David Adam, Caegarw, gyda'r hwn a'i briod y trigai ein hen dad, Mae yntau yn aelod ffyddlon a gweithgar o'r un eglwys, Mwynhaodd iechyd rhagorol hycl ychydig dyddiau i derfyn y daith, Claddwyd ef dydd Mawrth canlynol yn ngladdfa y Methodist- iaid Calfinaidd yn y lie, pryd y daeth tyrfa luosog ynghyd, Gweinyddwyd ar yr achlysur gau y Parch R Morgan, Tonyrefail, a L Morgan, rue- deryn, Heddwch i'w Iwch,

[No title]

YSTRADFELLTE

-:0:-YSTRADGYNLAIS

CWMBACH, 0

The Stomach's Day's .fWorH.

[No title]

Advertising