Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Llanelli a'r Cylch.

Y 3ded

Ymweliad Lleufer-

.Af arwolcletJr..

Trengholiad.

Damwain Druenus.

Cwmafon a'r Cylch.

V PARCH J. SPINTHER JAMES,…

NODION 0 FERTHYR.

Yr Hen a'r Newydd.

Advertising

Advertising
Cite
Share

CLEIFION Cymerwch Sylw! 'YN AWR' YVi ARWYDDAIR Y DOETH. Y syniad cyffredin pan 'na deimlir yn iach yw, "Mi arosaf i weled;—efallai y bvddaf yn well vfory, TRA PE-YR 'ELECH AR UNWAITH I WELED AC YMGYNGHORI A'R FFERYLLYDD CYMREIG ENWOG MR. HENRY M. LLOYD F.R.M.S., M.R.P.S., I Fferyllydd Dosbarthol ac Ymgynghorol (dnvyt arholiad' gydag anrhydedd), Dispens- ing & Consulting Chemist (by exam. with honours), Member of the British Optical Association, Medallist & Prizeman of West- minster College of Chemistry, 28, Victoria street (Opposite the Market doors), Merthyr. Buasech yn Sicrhau y Moddion Goreu i ateb eich dolur, ac o ganlyniad dderbyn y gwellhad a'r adferiad y dymumveh ei gael yn yr amser byraf. PEIDIWCH GWASTRAFFU ARIAN ac AMSER drwy geisio moddiont a gyhoeddir i wella pob dolur dan haul. Y MAE HYN YN ANMHOSIBL. UN MODDION YN UNIG ALL WELLA UN DOLUR. Ond galwch: ar Mr. Lloyd1 i gael y moddion priddiol i'ch dolur pemodol. Darlleniad' Dwfr drwy y cynllurt gwyddon- ol mwyaf eymeradwy. — :o»: Gan fodi Mr Lloyd yn Feddyg Llygaid t, cymhwys (drwy arhodiad) am lawer blwydd- yn, y mae yn alluog > wella, pob diffyg yn y i ilygaid, drwy archwiliad gwyddonol. Y mae Dosbarth Offerynau Meddy-gol Mr Lloyd y goreu tuallan i Lundain. | Dylai pawb sydd yn dyoddef oddiwrth ddolur: yn y coluddion (rupture) alw gyd'a Mr Lloyd,, er cael ei "trusses" neillduol. Y maegabddo lygaitf celfvdd, breichiau cywrain, coesau. etc.. a phob math o offeryn- au meddygol a wybyddir am, danynt mewn stoc. neu gwneir hwynt i ateb yr achos neill- duol He y bydd angen. Gel lie gweled Mr. IJoydr yo Merthyr yn ddydrliol. Oriaui busnes:—10 y boreu i j 8.30 yr hwyr. Dydd Iau, 911 o'r gloch; Sadyrnau, 10 y boreoi i 10.30 yr hwyr. Sylwch ar unig gyfeiriad y Fferyllydd Cymreig Emvog:— Mr. HENRY M. LLOYD, F.R.M.a..M.R.Ph.S..Ref.Doc.,L.A.S.A London. Dispensing & Consulting Chemist (by exam. with honours), MembeT of the British Optical Association, Medallist & Prizeman of Westminster College of Chemistry, 28, Victoria Street, MERTHYR. (Opposite the Market Doors). PORTH. Cynelir Eisteddfod Fawreddog Mewn PABELL EANG, Yn y He uchod, Mawrihgwyn, Meh. 2il, 1902 -0- Beirniaid V Gerddoriaeib, itEr Glyndwr Richards, Mountain Ash and Mr Dan Davies, Merthyr. Yr Amrywiapth, y Parch D. Dylall Davies, Aberafon* i Prif :darn-:i gor o leisiau cymysg heb fod dros 4o mewn nifer a gano yn oreu, 'Then round about the Starry Throne (Handel), gwobr deuddeg punt a chadau I hardd i'r arweinydd buddugo{. Cystadleuaeth i blant heb fed dan 16 mewn niier (bechgyn neu ferceed) a gano yn oieu uurhyw gan ymarferol (action song), gwobr gyntaf. 25s ail wobr, 13s. Fnawdau, gini yr un. Bydd Preliminary Programmes i'w cael ar fyr pris, ceiniog drwy'r post, ii-c. y 2 Poh manylion i'w cael oddiwrth- yr ysg- rifenydd— THOMAS DAVIES, 2 T anyrallt, Birchgrove, Porth. Preliminary Announcement. ABERGWYNFI Calvinistic Methodist's FIRST ANNUAL Eisteddfod AND Champion Solo Competition Male Voice, "Destruction of Gaza," 220. Brass Bands, SIO. Competitive Concert in the even- ing Champion Solo, prize value 2S 5s. Programmes ready shortly. DAVID JONES, Sec. Gilfach Goch Prize Drawing. WINNING NUMBERS. h 309; 2, 114 3 518; 4, 508; 5, 1845; 61, 598; 7, 468 8, 1025; 9, 1065 10, 477; 11, 1202; 12, 1132; 13, 233; 14, 2.:j.2 15, 241 16, 77-4; 17,527; 18,626; 19, 686; 20, 141 21. 566; 22, 1397 23, 49°. Special, 141 7. Silas Evans, Se<V _cw I A GRAND COMPETITIVE I CONCERT WILL be held On Wednesday, Feb. 25, 1903, AT THE CENTRAL Congregational Church* CARDIFF, (Off Queen street), kindly lent for the occasion. Adjudicaters—Music, Tom Price, Esq., Merthyr. Recitation and Letter, Ifanol jies, ,E q., Girdiff. Champion Solo (open) prize £ 3,3s, and Silver Cup value C2 2s. Champion Solo any voice (confined to Cardiff Shop Assistants) £1 Is and a Silver Cup. Soprano Solo, Sunbeams' (Landon Ronald), jei Is and a Silver Medal. Contralto Solo, The Old World and the New Gerald Lane), £ 1 Is and a Silver Medal. Tenor Solo, 'Lighten our Darkness* (St. Quentin), 21 Is and a Silver Medal. Baritone Solo, « A Dervish Vigil* (Graham Vahnore), £ 1 Is and a Silver Medal. Pianoforte Solo, I Barcarolle in (Hargreaves) RI Is and a Silver Medal. Recitation (open). English or Welsh, £ 1 Is and a Silver Medal. Best Love Letter (English or Welsh), 5s and a Silver Medal. For full particulars see programmes, which may be had by simply postage, frcm—W. Christmas Jones, 83, Donald Street, Roath Park, Cardiff, EISTEDDFOD GADEIRIOL Felinfoel, ger Llanelli. Cynelir y DBYDEDD Eisteddfod Flynyddol UCHOD Y LLUXGWYN, MEHEFlJi" tef, 1903 Mewn Pabell Eang o ffurf gwahanol i r rhai blaenorol Beirniaid-Canu, John Williams, Ysw., Organydd, Carnarvon; W T Samuel, Ysw., Caerdydd, a T Conwil Evans, Ysw.,Caerfyrddin. Barddoniaetb, Gwili. Llenyddiaeth, Parchn J W Roberts, a B Humphreys. Prif Ddarn Corawl, Parti Gwrywaidd. Caradog' (Dr Parry), gwobr' £ 40; ail wobr, RIO. Ail Ddarn Corawl, Cor cymysg, Round about the Starry Throne, gwobr £ 23. Fife Band, Gems of Scottish Melody, gwohr £8 Cor Plant, 'Sleep, my darling, sleep. (D W Lewis), Cymraeg neu Saesneg, gwob r.;65. Pryddest, Dir^elwch.' heb fod dros 200 o linellau, gwobr C3 3s a Chadair Dderw Hardd, gwerth Y-4. I Hefyd Cystadleuaethau Llawysgrifol, Adroddiadol Traethodol, &c., yn y rhai y rhoddir gwobrywon sylweddot. Yn yr hwyr cynhelir CYliGHERDD FAWREDDOG, cy-nerir rhan-tyrddi gan rai o'r prif gantorion, yn nghyd aChystad- leuaethau Adroddiadol arbenig. Rhagfeni (Programmes) yn barod. Pris lc, drwy'r post, lie, i'jv cael oddiwrth yr Ysgrifenyddion—D B Phillips, Adulaxa Street, Felinfoel; T Hughes, Panttar Felinfoel. Horeb. Treherbert. CYNELIR EISTEDDFOD GADEIRIOI* Dydd Owyl Dewi, Mawrth 2, 1902. Beirniaid — Canu, W. Howell. Ysw,, G.T.S.C., Porth. Amrywiaeth, Parch. H. Harries (Afanwy), Libanus, Treherbert. a W. Edwards (Cynleisfab), Treherbert. Prit Ddarn Corawl, I Buddugoliaeth Calfari' (D. Evans, Mus. Bac ). Gwobr £ 5 a Silver Mounted Baton i Arw-e!ftydd y Cor buddugol. I'r Parti Meibion heb fod dan 20 o rhif, a gano yn oreu Awn i ben y Wyddfa Fawr,' gwobr e2 a Medal Arian i arwein- ydd y parti buddugol. Marwnad i'r diweddar Mr John John, blaenor ac ysgrifenydd yr Eglwys nchod, gwobr £1 10s a Chadair hardd. Marwnad i'r diweddar Mr Evan Thomas. blaenor yn yr Eglwys uchod. gwobr £ 1 10s a chadair hardd. Cerddoriaeth Solo Baritone Ar tea lorddonen,' J. R. Lewis (Alaw Rhondda), Ferndale. Gwobr £1 Is. Solos ereill, 10s 6d. Programmes yn barod, pris Ie, drwy'r post låc: Ysgrileuydd—James Roberts, Liverpnot House, Trehert. MAFON DUON y DEAU: PANT YR ONEN, AC ODLAU IREILL. GAN AB HEVIN. Pris = CHWECHEINIOG. Canmolwyd gan Proff. O. M. Edwards. M.A. j Dr. Edward Jones Cadvan Watcya Wyn; Glanystwyth Ben Davies Brynfeb- leuan Dyfed Brynach Parchn. J. Boweii Jones, B.A., LLD.. J. Thomas (MathaiamV; T. Levi; T. Ma mel (Talvan); J. D. Jones; J. Hathren Davies; D. RhagCvr Jones; J. Humphreys, &c. —o— Nifer ar werth o'r Ail Argraffiad gyda Darluniau. —o— Cyfeiriel-HENRY LLOYD, 3Ql WMD STREET, ABERDAR. A.