Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Llanelli a'r Cylch.

Y 3ded

Ymweliad Lleufer-

.Af arwolcletJr..

Trengholiad.

Damwain Druenus.

Cwmafon a'r Cylch.

V PARCH J. SPINTHER JAMES,…

NODION 0 FERTHYR.

Yr Hen a'r Newydd.

News
Cite
Share

Yr Hen a'r Newydd. Mr Gol,—Gwelais ysgrif yn y DARIAN am Ionawr yr Sfed, dan y penawd uchod, yn ymdr.n a phwngc y meddygon gweith- faol. Yr oeddwn yn disgwyl gweled rhai 0 arweinwyr y gweithwyr yn cymeryd y mater i fyny, gan fod cymaint o gwyno yn bod braidd yn mhob man nad ydyw y cynllun presenol yn rhoddi boddlonrwydd digonol i bawb am eu arian. Ond rhaid cydnabod fod gan yr arweinwyr Honaid col o waith ar hyn o bryd, heb fyned i hel ar ol ychwaneg. Mae yn sicr fod pwnc y meddygon yn un y bydd yn rhaid ei godi i sylw yn hwyr neu hwyrach. Y mae y cyffro sydd yn bod yn Ferndale a Dowlais a manau ereill, yn ddim angen na dechreuad y cyffro mawr sydd i ddilyn, ac y mae Deddf yr Iawn-dal 1 m- (Compensation Act) yn dwyn y mater yma i fwy o sylw nag erioed. Pan gymerwn i ystyriaeth fod glowyr Cymru yn talu mwy at eu meddygon ar gyfareledd, drwy y poundage, nag a wna gweithwyr ereill sydd yn talu yn chwarterol; tra ar yr un pryd na cba' y gIowyr yr un derbyniad boneddigaidd na'r un manylrwydd meddygol ^'r rhai hyny ag sydd yn talu ev meddygou yn union- gyrchol a'u dwylaw eu hunain. j Hefyd drwy dalu y meddygon drwy y ( swyddfa, dim ond y bobl fwyaf blaenllaw, y rhai sydd yn abl i gynbyrfu y gweddill sydd yn cael rhyw lun o ofal. Gofelir am y rhai hyn gyda'r amcan o gadw y lleill yn ddys- taw, ac ynfaml y ca y gweiniaid eu hesgeu- luso am drt a phedwar diwrnod pryd y dylid galw bob dydd. Heblaw yr hyn a nodwyd. mae y gyfun- drefn o dalu drwy y swyddfa yn dwyn y gweithwyr o dan ddylanwad ymhyriad swyddogion yn nglyn a'r meddyg a edewisir. a chan fod ein giofeydd hyd yn hyn a llu mawr o gynffonwyr ynddynt, pa rai sydd bob amser yn cap-in-hand i wneyd pa beth bynag a ewyllsio y swyddogion, y mae dynion nest, unplyg, a didderbyn wyneb, fel rheol yn colli eu dewisiaid, ac nid yn anaml yn gorfod dioddef. Gwn am le ddim ugain milidir o swyddfa'r VARIAN He mae rhai wedi gorfod croesi Dafydd Jones am wrthwynebu nieddyg dewlsol y cwmni. Yn awr wrth gymeryd pob peth i ystyr- iaeth rhaid dywedyd fy mod yn argyhoedd- edjg mai y clealt sheet yw peth goreu ell i r gael er mwyn i'r gweithwyr gael gwell chwareu teg a gwell gofal, ac hefyd er cael J eu rhyddhau o ddylanwad swyddogion gweithfaol a'n cynffonwyr. lOAN AP HELIG. 1

Advertising