Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Llanelli a'r Cylch.

Y 3ded

Ymweliad Lleufer-

.Af arwolcletJr..

Trengholiad.

Damwain Druenus.

Cwmafon a'r Cylch.

V PARCH J. SPINTHER JAMES,…

News
Cite
Share

V PARCH J. SPINTHER JAMES, A\K CA M G YH U DDI AD A U YN ERiB.YN DAFYDD MORGANiVG. ERiB.YN DAFYDD MORGANiVG. —o— MR GoL.—Dar!!enais yr uchod yn y 'I DAHIAN ddiweddaf, a dymunaf arnoch gyhoeddi fy atebiad iddo yn y DARIAN nesaf, a cbaiff y darilenydd farnurhyngom. Tebyg fod y Parch Spinther James wedi annghofio y gorphenol, neu ni fuasai yn benthyca ei enw parchus i fy ngelyn wneyd cam a mi. Tebyg na fuasai fy ngair yn cael ei dderbyn o flaen ei air ef, felly anfonais ar unwaith at ei gydweinid- og parchus, a chefais yr atebiad canlynol yn ol gyda throad y post — yn ol gyda throad y post: "Yr eiddoch i law heddyw. Mewn llythyr ataf dyddiedig Medi 27ain, 1898, yr hwn sydd ger fy mron yn awr, dywed y Parch J. Spinther James fel hyn —'Anwyl I Frawd: I Diotch i chwi am eich ]lythyr yr oeddwn wedi 'bod yn gohebu a Dafydd Morganwg (brodor o Rhymni fel y tyb- iwyf) ar gycnwyniad y Bedyddwyr yn Nghwm Pitwalit, ac yr wyf yn amgau ei lythyrau i chwi, fel y gweloch y gwahan- iaeth sydd rhyngddo ef a chwi. Wrth edrych ar y map goreu sydd genyf, gwelaf fod pum' milldir o wahaniaeth daearyddol rhyngoch. Y gwahaniaeth rhwng Dafydd Morganwg a minau oedd hwn -daliwn i mai ynmlaen cwm Rhymni yr oedd PwH Pitwaiit, lie dechreuodd y Bedyddwyr; daliai Dafydd Morganwg mai lie mae PwH Pihvallt presenol y dechreuwyd yr adhos. N is gwyddai Dafydd Morganwg am Bwll Pitwallt Biaen Rhymni, a dyna un am fod yn hanesydd. Nis gwyddai y gwahan- iaeth rhwng Cwm Pitwaiit a Nant Pit- waiit ceisiais inau wneyd y peth yn eglur i Mr James wrth yJ^rifenu ato. Ond am Dafydd Morganwg, ni soniai am y cwm o gwbl, a dywedai mai y fan He y saif tips yn awr yr oedd, fel nas gaUai dau gwm fod o'r un enw. Mae liythyrau Spinther genyf i brofi pobpefh yr wyf yn ddweyd. Ysgrifenais i Spinther sdolygiad maith ar lythyrau Dafydd Morganwg. Cyhoedd ed yr adolygiad fel yr ysgrifenais ef; caiff y wlad farnu pa un a oedd Lafydd Moigan- wg yn camarwain ar ddechreuad achos y Bedyddwyr yn Rhymni, ai nid oedd. Yr wyf yn eithaf boddlon i'r oil gael eu cy- hoeddi." Yn awr, gadawaf y llythyr i farnu rhyng- wyf fi, D.M., a'r Patch Spinther James, a dweyd wrtho y bydd y llythyr yn y DARIAN. Wrth derfynu, carwn hysbysu y Parch Spinther James na ddarfu i mi 'athrodi Dafydd Morganwg, ond mai ef bentyrodd athrod am fy mhen i. Dywedodd wrth ddarllenwyr y DARIAN fy mod yn dweyd y celwydd noethlymyn,' a dywedodd wrth fy ugweinidog ei fod yn myn'd i'm I-pron ) n gelwyddwr gerbron y wlad a galwodd fi ar bob enw, o 'gwrcath yn llys y diafol,' i 1 fwystfll,' a hyn oil wedi i mi ysgrifenu y. frawddeg hon Nid wyf fi yn bwriadu ysgrifenu ychwaneg, rhag ofn i ni fyned i chwilio am y gwirionedd yn ysbryd uffern. Credodd i mi gael ei ofn, a thyma yntau yn ymwroli, a dechreucdd fwrw athrod yn dameidiau. Cafodd ei lythyr cyntaf basio yn ddisylw; ond wedi gweled yr ail, rhodd- ais y peth alwch chwi, Mr James, yn fathrod ond cofiwch mai ffeithiau ydynt, ac nid athrod. Yr eiddoch chwithau, heb ddigtcr na Hid,— TWYNOG.

NODION 0 FERTHYR.

Yr Hen a'r Newydd.

Advertising